Úterý 27. července. Svátek má Věroslav.

Informační ne-povinnost

Termín pro zveřejnění finančních výkazů firem za rok 2017 uplyne zhruba za měsíc, přesto výsledky svého hospodaření doposud nezveřejnilo téměř 90 procent společností. Za rok 2016 účetní dokumenty do sbírky listin neuložilo dokonce 65 procent firem. Ani jednou za posledních šest let informační povinnost nesplnilo 25 procent, tedy více než 124 000 subjektů. Statistiku dnes zveřejnila poradenská společnost Bisnode, která má v České republice nejrozsáhlejší databázi finančních výkazů a platebních informací o firmách.

„Stát se doposud nezabýval efektivním a systematickým vynucováním povinnosti firem zakládat účetní dokumenty do sbírky listin, čehož podnikatelé v masivním měřítku využívali a dlouhodobě se plnění informační povinnosti záměrně vyhýbali. To by ale mohl změnit vládní návrh novely zákona o obchodních korporacích. Zřejmě v důsledku projednávané novely zákona o obchodních korporacích v posledních týdnech sledujeme masivní nárůst nově zveřejněných finančních výkazů ve sbírce listin, a to i za několik let zpětně,“ říká ředitel Bisnode Jiří Skopový s tím, že za poslední čtyři měsíce podíl firem, které nezveřejnily finanční výkazy za rok 2016 klesl o 4,4 procentní body z 69,15 % na 64,77 %.

„Situace je ale stále velmi tristní, protože vytváří nerovné podmínky pro podnikání a paradoxně škodí poctivým podnikatelům, kteří své zákonné povinnosti plní,“ dodal Jiří Skopový z Bisnode.

„Nadační fond dlouhodobě sleduje dodržování informační povinnosti, resp. upozorňuje na její nedodržování. Podali jsme mnoho podnětů k soudům, které následně sjednaly nápravu. Vzhledem k tomu, že se toto týká ve velké míře i společností, které čerpají prostředky ze státního rozpočtu, může docházet k „odklánění“ nemalých veřejných prostředků. Proto je dle našeho názoru nezbytné, aby se firmy, které tuto povinnost nedodržují, resp. dodržují jen naoko, nemohly účastnit veřejných zakázek a zabránilo se tak možnému korupčnímu jednání,“ doplnil Karel Škácha, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Podíl firem, které v letech 2013 až 2017 nesplnily informační povinnost

2017 2016 2015 2014 2013
Akciová společnost 91,28 % 51,06 % 45,22 % 41,48 % 37,08 %
Společnost s ručením omezeným 89,70 % 65,60 % 61,00 % 58,02 % 55,44 %
Celkem 89,79 % 64,77 % 60,06 % 57,00 % 54,26 %

Zdroj: Bisnode (data k 10. 6. 2018)

Novela také nově počítá s možností zrušit firmu bez likvidace, pokud nezaloží do sbírky listin účetní závěrky za dvě po sobě jdoucí účetní období a není-li zároveň možné jí doručit výzvu ke splnění povinnosti založit chybějící účetní závěrky do sbírky listin. „Od tohoto kroku si stát slibuje vyčistit obchodní rejstřík od spících firem, které nevykazují žádné podnikatelské aktivity. Doufejme, že tato očekávání budou vyslyšena,“ dodal Karel Škácha z Nadačního fondu proti korupci.

Podle interní metodiky Bisnode je v ČR 102 400 spících firem, což je zhruba pětina z celkového počtu registrovaných firem.  Účetní závěrku za poslední dva roky 2016 a 2015 nepublikovalo téměř 233 000 společností, zatímco ani jednou v období 2011 až 2016 účetní dokumenty do sbírky listin nevložilo přes 124 000 společností.

Počty firem, které opakovaně nesplnily informační povinnost

Roky Počet firem Podíl na podnikatelské základně
2016 288 671
2016 a 2015 232 850 48,45 %
2016 a 2015 a 2014 197 821 41,16 %
2016 a 2015 a 2014 a 2013 168 047 34,97 %
2016 a 2015 a 2014 a 2013 a 2012 145 585 30,29 %
2016 a 2015 a 2014 a 2013 a 2012 a 2011 124 347 25,87 %

Zdroj: Bisnode (data k 10. 6. 2018)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.