CZK/€ 24.660 -0,14%

CZK/$ 23.320 -0,63%

CZK/£ 29.075 -0,24%

CZK/CHF 23.987 -0,30%

14. 06. 2012

0 komentářů

Subjekty:

Hospodářské výsledky WPB Capital za 1Q 2012: Meziroční nárůst zisku za první kvartál o 88 procent

 


 

Bilanční suma vzrostla meziročně o 2,89 % na 5 269 milionů korun, základní kapitál o 17,8 % na 451 milionů korun, počet klientů o 11,55 % na 9 609. Bilanční stav depozitních účtů zaznamenal mírný pokles o 0,97 % na 4 690 mil. Kč a bilanční stav poskytnutých úvěrů vzrost o 56,02 % na 3 807 mil. Kč. Kapitálová přiměřenost vzrostla o 0,94 procentních bodů na 10,0 %. Díky příznivému poměru uložených a rozpůjčovaných prostředků dosáhl zisk před zdaněním hodnoty 20,7 milionů korun, což je ve srovnání s prvním kvartálem roku 2011 téměř dvojnásobný nárůst.

Ukazatele růstu
WPB Capital

1Q 2011

1Q 2012

Meziroční změna

Bilanční suma

REKLAMA

5 121 mil. Kč

5 269 mil. Kč

+ 2,89 %

Základní kapitál

 383 mil. Kč

451 mil. Kč

+ 17,8 %

Počet klientů

8 614

REKLAMA

9 609

+ 11,55 %

Bilanční stav depozitních účtů

4 736 mil. Kč

4 690 mil. Kč

– 0,97 %

Bilanční stav poskytnutých úvěrů

2 440 mil. Kč

3 807 mil. Kč

+ 56,02 %

Kapitálová přiměřenost

REKLAMA

9,06 %

10 %

+ 0,94 proc. bodu

Zisk nebo ztráta před zdaněním

10,97 mil. Kč

20,7 mil. Kč

9,73 mil. Kč

„Zisk, přesahující za první letošní kvartál 20 milionů korun, svědčí o dobré ekonomické výkonnosti WPB Capital. Hospodářské výsledky jsou kladné nepřetržitě od roku 2010. V kladných číslech se pohybujeme i přesto, že udržujeme zhodnocení vkladů výrazně přesahující inflaci a značná část našich služeb je poskytována bez poplatků,” říká Peter Mojcík, místopředseda představenstva WPB Capital, spořitelní družstvo a dodává: „Schopnost přinášet trvale zisk je nejdůležitějším ukazatelem zdraví a dlouhodobě pozitivní perspektivy.”

Meziročně došlo k růstu ve všech sledovaných parametrech, bilančního mírné korekci došlo u stavu depozitních účtů. Ten je cíleně udržován na stabilní úrovni, aby nevznikly nepřiměřené úrokové náklady tlačící finanční instituci do ztráty. Výrazně vzrostl bilanční stav poskytnutých úvěrů. „Dynamika poskytnutých úvěrů odráží situaci, kdy se velké banky bojí půjčovat na mnohé podnikatelské záměry. Díky snížení úrokových sazeb konkuruje WPB Capital v oblasti úvěrů malým a středně velkým bankám a je atraktivní pro stále větší část klientského spektra. V průběhu letošního roku očekáváme růst poptávky i v oblasti vkladů. Nabízíme výhodné úrokové sazby přesahující odhadovanou vysokou míru inflace, což činí málokterá instituce a připravujeme pro klienty také zajímavé inovace v produktové nabídce,” zdůrazňuje Peter Mojcík. 

V prvním kvartálu letošního roku  byla zachována základní úroková sazba úvěrů od 7,95 % ročně. Na straně vkladů trvalo nadstandardní úročení terminovaných a spořicích účtů, maximálně 4,35 % ročně. Došlo také k vylepšení internetového bankovnictví, které umožňuje klientům zcela bezplatně plnohodnotný tuzemský platební styk.

Informace k výkazu zisku a ztráty

V prvním kvartále roku 2012 dosáhlo spořitelní družstvo WPB Capital zisku  před zdaněním ve výši 20,70 milionů korun, což je bezmála dvojnásobek ve srovnání s prvním kvartálem roku 2011. Růst zisku je zapříčiněn příznivějším poměrem prostředků vložených klienty do WPB Capital a prostředků poskytnutých na úvěrech. Zisku bylo dosaženo šestý kvartál v řadě, přičemž ziskovost má rostoucí tendenci. Dlouhodobým záměrem je využívat dosažených zisků ke kapitálovému posílení WPB Capital, spořitelní družstvo.  

Informace k vývoji pasiv

V prvním kvartálu roku 2012 dosáhl bilanční stav depozitních účtů úrovně 4 690 mil. korun a ve srovnání s prvním kvartálem roku 2011 došlo k mírnému poklesu objemu o 0,97 %. Mírný pokles bilančního stavu depozitních účtů je způsoben postupným snižováním maximální úrokové sazby ze 4,95 % ročně na 4,35 % ročně. Vliv měl také nástup nových bank a jejich nabídky likvidních spořicích účtů s akčními úrokovými sazbami. Snížení úrokových sazeb na vkladech je součástí orientace na méně rizikové klienty v oblasti úvěrů. Díky pokračující obezřetné expanzi v oblasti úvěrů bylo dosaženo navýšení ziskovosti WPB Capital, spořitelní družstvo. V oblasti produktů převažoval zájem o spořicí účty s výpovědní lhůtou. Poskytované úrokové sazby na dlouhodobých vkladových produktech patří k výrazně výnosným a přesahují průměrnou nabídku bankovního sektoru i inflaci. Vzhledem k předpokládané inflaci okolo tří procent lze očekávat, že klienti, kteří chtějí dosahovat zisku a ne pouze omezit ztráty způsobené inflací využijí nabídky WPB Capital, spořitelní družstvo.

Informace k vývoji aktiv

V prvním kvartálu roku 2012 byly poskytnuty nové úvěry o celkovém objemu  632 mil. korun a bilanční stav poskytnutých úvěrů tak dosáhl 3 807 milionů korun. Úrokové sazby zůstaly zachovány, hodnota základní sazby je od 7,95 % p. a. Úvěry nadále využívali především malí a střední podnikatelé, kteří finance využívají k rozvoji svých projektů. Silný zůstal zájem u malých a středních developerů, kteří vzhledem k omezením úvěrů u velkých bank sahají po jiných způsobech financování. Dlouhodobě roste také zájem cizinců, a to podnikatelů i fyzických osob, často narážejících na neochotu bank poskytnout prakticky jakoukoli formu úvěru. Na vzestupu je zájem o americké hypotéky, které jsou na trhu unikátní možností získat v krátké době úvěr ve výši až 100 milionů korun. Přesto, že americké hypotéky jsou určeny pro fyzické osoby, byly získané prostředky opět nejčastěji využívány k podnikatelským aktivitám.

Informace k vývoji rizik

K 31. 3. 2012 činila kapitálová přiměřenost 10 % a zůstává významně nad požadavky kladenými ze strany regulátora. Podíl úvěrů v selhání činí 6,07 % a odpovídá průměru bankovního sektoru. K úvěrům v selhání jsou vytvořeny opravné položky ve výši 10,33 % hodnoty pohledávek v selhání. Defenzivní přístup v oblasti vytváření opravných položek zajišťuje větší odolnost WPB Capital v případě nepříznivého vývoje na trhu.

Rizikovost úvěrového portfolia výrazně snižuje kvalitní zajištění úvěrů bonitními nemovitostmi a výjimečně jinými likvidními a hodnotnými aktivy. Výše poskytnutých úvěrů v průměru nepřesahuje 60 % tržní hodnoty zástavy. Dalšího snížení rizikovosti je dosaženo diverzifikací úvěrů a to z hlediska teritoriálního i z hlediska odvětvového. WPB Capital se dlouhodobě vyhýbá poskytování spotřebitelských a dalších nezajištěných úvěrů, což napomáhá ochraně před rizikem.

Informace k podání žádosti o bankovní licenci

Cílem WPB Capital, spořitelní družstvo, je splnit v letošním roce podmínky nutné pro podání žádosti o bankovní licenci. V současnosti je dokončen jeden z časově nejnáročnějších úkolů – zajištění bankovního standardu u všech poskytovaných služeb. Toho se podařilo dosáhnout mimo jiné díky zavedení bankovního systému Arbes OBS. Dalším významným úkolem je navýšení základního kapitálu na hranici 500 milionů korun a podání žádosti o bankovní licenci. Tyto podmínky plánuje WPB Capital, spořitelní družstvo naplnit v letošním roce. K podání žádosti o bankovní licenci však dojde až po konzultaci s regulátorem, nelze proto datum předjímat.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Retailové nemovitostní fondy. Na špici je CREDITAS, ZDR Investments a Conseq realitní

Inflace v Česku nepolevuje. V lednu zrychlila na 9,9 procenta z prosincových 6,6 procenta. Meziměsíční růst cen je nejvyšší od roku 1993. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Investoři proto hledají způsoby, jak své prostředky zhodnotit. Zajímavé výnosy přináší například nemovitostní fondy. Jaká […]

Text: Filip Kučera

22. 02. 2022

Záchranný kruh na vodě - voda

Garanční systém finančního trhu: Jakou nese jistotu klientům?

Při prvním pohledu připomíná Krakena – je to obří tajuplná organizace spravující miliardy korun. Málokdo o její existenci ví a mnozí se ani nikdy nezamýšleli nad tím, že by taková organizace mohla vůbec existovat. Garanční systém finančního trhu.

Text: David Krůta

05. 10. 2016


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.