Čtvrtek 23. září. Svátek má Berta.

Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za rok 2012: Čistý zisk ve výši 15,3 mld. Kč: vysoká ziskovost, nízké náklady na riziko

Banky ČSOB 14.02.2013 | 12:38 0 Komentářů

V roce 2012 dosáhl vykázaný čistý zisk skupiny ČSOB 15,3 mld. Kč (meziročně +37 %) a udržitelný čistý zisk 14,2 mld. Kč (meziročně +26 %). Vysoký meziroční růst vykázaného zisku byl tažen prodejem podílu v ČSOB Pojišťovně a nízkou srovnávací základnou z roku 2011, která byla ovlivněna tvorbou opravných položek na expozici vůči řeckým státním dluhopisům.

Úvěrové portfolio stále roste a ke konci prosince 2012 dosáhlo 476,1 mld. Kč. 8% meziroční nárůst byl tažen hypotékami (meziročně +13 %) a korporátními/SME úvěry (meziročně +12 %). Díky růstu běžných a spořicích účtů objem vkladů vzrostl na 629,6 mld. Kč, což je meziročně 3% růst.

Náklady na úvěrové riziko dále klesly jak v absolutním, tak relativním vyjádření a ukazatel nákladů na úvěrové riziko činil 31 bazických bodů.

Kapitálová přiměřenost skupiny ČSOB k 31. prosinci 2012 činila 15,2 % a ukazatel kapitálu (core) Tier 1 pak ke stejnému datu 13,0 %. Poměr úvěrů ke vkladům k 31. prosinci 2012 byl 75,2 % a ukazatel čistého stabilního financování pak 133,2 %.

Pavel Kavánek, generální ředitel ČSOB, k výsledkům uvedl: „Růst našeho úvěrového portfolia v roce 2012 dokazuje, že i přes útlum hospodářství pokračuje poptávka po úvěrových produktech. Podobný vývoj můžeme očekávat i letos.“

Bartel Puelinckx, vrchní ředitel pro oblast Řízení financí, k výsledkům uvedl: „Rok 2012 pro nás byl velmi úspěšný, zčásti díky jednorázovým transakcím, jako byl prodej ČSOB Pojišťovny. I přes postupně rostoucí tlak na čistou úrokovou marži jsme dokázali zlepšit svůj provozní zisk, a to díky silnému růstu obchodních objemů. Také náklady na riziko zůstaly na velmi nízké úrovni, což odráží dobrou kvalitu našeho úvěrového portfolia. Abychom i nadále dosahovali silné výkonnosti v prostředí, které bezpochyby bude stále náročnější, musíme se zaměřit na zjednodušení organizačního uspořádání a další zvyšování naší efektivnosti.“

Výkaz zisku a ztráty

Udržitelné provozní výnosy vzrostly na 33,9 mld. Kč, i přes klesající čistou úrokovou marži. Růst čistého úrokového výnosu meziročně o 1 %, byl tažen rostoucím objemem poskytnutých úvěrů, ale velkou měrou byl ovlivněn klesající čistou úrokovou marží kvůli prostředí nízkých úrokových sazeb. Příjmy z poplatků a provizí se meziročně snížily o 12 %. Bez vlivu odložených nákladů na akvizici v Penzijním fondu a dekonsolidace Asset managementu by čistý výnos z poplatků a provizí klesl meziročně o 3 % kvůli vyšším poplatkům placeným distribuci.

Provozní náklady vzrostly na 16,1 mld. Kč, meziroční růst však byl nižší než inflace. Bez vlivu vytvoření rezervy na odstupné by personální náklady rostly meziročně o 4 %, a to především kvůli tvorbě dohadných položek na výkonnostní bonusy, ročnímu zvyšování mezd a zvýšení počtu zaměstnanců. Všeobecné správní náklady se meziročně nezměnily. Tento vývoj je výsledkem nižších nákladů na marketing a konzultantské služby, vyšších nákladů na investice v oblasti IT, nákladů na migraci platebních karet na karty nové generace (bezkontaktní) a zvýšeného příspěvku do Fondu pojištění vkladů kvůli vyšším objemům vkladů.

Náklady na úvěrové riziko dosáhly 1,6 mld. Kč. Meziročně se ztráty ze znehodnocení snížily o 11 % díky nižší tvorbě opravných položek v oblasti korporátních/SME úvěrů a leasingu. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko se meziročně snížil na 31 bazických bodů (Ytd., anualizováno), což je stále pod dlouhodobým průměrem.

Analýza rozvahy

Úvěrové portfolio na konci 4. čtvrtletí 2012 dosáhlo částky 476,1 mld. Kč, což je meziroční nárůst o 8 %.

Hypotéky vzrostly meziročně o 13 % na 183,6 mld. Kč. Stabilní ceny nemovitostí, rekordně nízké úrokové sazby a refinancování úvěrů ze stavebního spoření přispěly k velmi úspěšnému roku pro trh hypoték. ČSOB poskytla 36,6 mld. Kč nových hypoték, což byl nejvyšší objem na celém trhu. Portfolio úvěrů ze stavebního spoření meziročně pokleslo o 3 % na 69,8 mld. Kč s tím, jak lidé obecně dávali v prostředí nízkých úrokových sazeb přednost hypotékám před úvěry ze stavebního spoření. Ačkoliv celkový objem úvěrů i nové prodeje meziročně klesaly, ČMSS se podařilo uhájit pozici jedničky na trhu. ČSOB se podařilo zvýšit objem spotřebitelských úvěrů o 9 % na 19,1 mld. Kč i přesto, že celý trh klesal. Nejlepších výsledků ČSOB dosáhla v oblasti konsolidace úvěrů, kde uvedla nový produkt.

Objemy úvěrů malým a středním podnikům (zahrnuje také municipality a bytová družstva) ke konci prosinci 2012 byly 70,8 mld. Kč, 7 % nad úrovní z prosince 2011. To vedlo ke zlepšení podílu ČSOB na trhu. Objemy zůstatků v leasingu dosáhly 21,8 mld. Kč. I přes meziroční snížení objemů o 4 % se ČSOB Leasingu podařilo potvrdit vedoucí pozici na trhu.

Objemy korporátních úvěrů nadále rostly na 106,5 mld. Kč. Meziroční 12% růst byl dosažen hlavně díky oživení v oblasti specializovaného financování i u standardních úvěrových obchodů.

Objem vkladů v meziročním srovnání nadále rostl a dosáhl částky 629,6 mld. Kč, což je 3% růst. Ten byl tažen růstem běžných a spořicích účtů. Z klientských vkladů zaznamenaly nejvyšší meziroční růst běžné účty, o 6 %. Spořicí účty rostly meziročně o 4 %. Část nárůstu byla na úkor termínovaných vkladů. Meziročně rostly retailové i firemní vklady. Objemy stavebního spoření zůstaly na stejné úrovni 84,9 mld. Kč, i přes nejistotu vyvolanou změnami ve státní podpoře stavebního spoření. Aktiva pod správou penzijního fondu meziročně vzrostla o 1 % na 28,9 mld. Kč. V průběhu roku 2012 zaznamenal ČSOB Penzijní fond Stabilita vyšší počet žádostí klientů o navýšení měsíčních příspěvků do fondu a počet nových smluv se meziročně zvýšil o 92 %.

Skupina ČSOB si udržuje pozici jedničky na trhu podílových fondů. Aktiva pod správou meziročně vzrostla o 5 % na 106,6 mld. Kč, především díky pozitivnímu vývoji u ostatních fondů a ostatních aktiv pod správou. Nové prodeje podílových fondů (aktiva v zajištěných fondech a aktiva v ostatních fondech) se meziročně zvýšily, především díky reinvesticím v oblasti zajištěných fondů, kde ČSOB potvrdila svou pozici jedničky na trhu.

Řízení rizik

Ukazatel kapitálu Tier 1 dosáhl k 31. prosinci 2012 hodnoty 13,0 % oproti 11,7 % k 31. prosinci 2011. Likvidita skupiny ČSOB zůstává na velmi vysoké úrovni: poměr úvěrů ke vkladům se meziročně zvýšil na 75,2 % k 31. prosinci 2012 oproti 72,7 % k 31. prosinci 2011.

Podíl úvěrů po splatnosti (tj. více než 90 dnů po splatnosti, podle metodologie ČSOB, v souladu s metodologií skupiny KBC) k 31. prosinci 2012 klesl na 3,6 % hrubého objemu úvěrů. Ukazatel nákladů na úvěrové riziko (credit cost ratio, CCR) je za rok 2012 na 0,31 % oproti 0,36 % za rok 2011.

V roce 2012 ČSOB prodala zbývající expozici na řecké, španělské a italské státní dluhopisy. ČSOB tak nemá žádnou expozici vůči vybraným zemím jižní Evropy.

Další podrobnosti k finančním výsledkům skupiny ČSOB naleznete v aktuální prezentaci výsledků, která je k dispozici na adrese:

http://www.csob.cz/cz/Csob/Vztahy-k-investorum/Stranky/Financni-a-obchodni-vysledky.aspx

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.