CZK/€ 24.660 +0,10%

CZK/$ 25.565 +0,12%

CZK/£ 27.628 +0,20%

CZK/CHF 25.946 +0,64%

16. 04. 2019

0 komentářů

Global Money Week 2019 vyvrcholil závěrečnou konferencí

 

Minulý týden se v prostorách ČNB uskutečnila závěrečná konference Global Money Week 2019. Konference dovršila světový týden vzdělávání dětí a mládeže o penězích a finanční gramotnosti. Česká republika se zařadila mezi 169 zemí světa, které se této největší akce svého druhu zúčastnily. 

Global Money Week 2019 (GMW) se uskutečnil poslední březnový týden a jeho heslem bylo „Šetři, uč se, vydělávej“. V České republice se na pořádání podílela nezisková organizace yourchance, o.p.s. a EFPA ČR.

Na konferenci byly představeny konkrétní výsledky a úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout. V celosvětovém měřítku se do akce zapojilo více než 53 tisíc organizací, uskutečnilo se na 310 tisíc akcí a podařilo se oslovit úctyhodných 32 milionů dětí a mladistvých. V České republice se do GMW  zapojilo na 120 základních i středních škol, 45 dětských domovů a více než 30 institucí a knihoven. Uskutečnila se řada přednášek, besed, workshopů, projektových dnů a akcí pro veřejnost, jichž se zúčastnilo i několik desítek certifikovaných evropských finančních poradců EFP/EFA a kvalifikovaných lektorů finanční gramotnosti projektu Finanční gramotnost do škol organizace yourchance. Zajímavý mezinárodní workshop na téma Co mě naučili doma a ve škole o penězích proběhl také na Trójském gymnáziu.

Setkání se studenty potvrdilo, že prostor pro finanční vzdělávání mezi žáky základních i středních škol je veliký a existuje silná potřeba získávat postupně vztah k penězům, vlastní podnikavosti i budoucí životní prosperitě. Důležité je tento přístup implementovat do rodin, mezi rodiče i na celospolečenskou úroveň.

Stranou nezůstaly ani současné trendy a u mládeže a dětí stále oblíbenější prostředí sociálních sítí – za jeden z největších úspěchů organizátoři považují akci s youtubery, která se uskutečnila 6. dubna 2019 v Centru Černý Most a navštívilo ji na 4000 lidí. Představili se zde ti nejlepší čeští youtubeři jako Lukefry, Koran, Attack, Creep, Naty Hrachová a The Síma. Celý den probíhal jako velká show plná tance, zpěvu, improvizací a překvapení! Součástí byly rozhovory o důležitosti finančního vzdělání v dnešní době, soutěže a vzdělávací hry s finanční tématikou. „Tématem finanční gramotnosti je jednoduše neutratit všechno. Je to o tom, za co utrácím, kolik co stojí a co si můžu dovolit. To, co dnes neutratím se může mnohem lépe a zásadněji hodit později,“ vysvětloval dětským účastníkům smysl vztahu k penězům Radim Houdek z české kanceláře EFPA.

REKLAMA

Děti se mohly dále zapojit do on-line hry „Rozpočti si to“, která je aktuálně jedinou národní soutěží ve finanční gramotnosti žáků základních a středních škol. Dále se děti mohly přihlásit do již tradičního turnaje školních tříd ve hře o životě a financích „FinGRplay“. Podstatou hry je umožnit každému se zábavně finančně vzdělat a tím zvyšovat finanční stabilitu a sílu českých rodin. V úhrnu se tak podařilo oslovit celkem 17.215 dětí z České republiky, což představuje oproti loňskému roku nárůst o téměř 60 %.

Závěrečné konference o finanční gramotnosti, která se konala 10. dubna 2019, se vedle zástupkyň pořádajících organizací EFPA ČR, paní Marty Gellové, a yourchance, o.p.s. paní Jany Merunkové, zúčastnil jako čestný host viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký. Dále vystoupili představitelé bank, finančně poradenských společností, Ministerstva financí, Poslanecké sněmovny, neziskových organizací a v neposlední řadě i zúčastněných škol.

Hovořilo se o konkrétních krocích a prostředcích zvyšujících finanční vzdělání, problematice penzijního spoření, zadlužení a exekucí a bylo nadneseno i téma regulace finančního prostředí, zejména v souvislosti se zákonem o ochraně spotřebitele. Byly představeny nejrůznější smart nástroje sloužící k modelaci racionálního finančního chování, jako jsou již zmíněná hra „FinGFplay“ a „Rozpočti to“ (yourchance), dále pak to byl „Život podle vás“ (eDO finance), aplikace „Spendee“ a „Filip“ (ČSOB). Velice zajímavý příspěvek zazněl od zástupce Modré pyramidy, pana Pavla Benčo, který představil projekt „Moudré šachování“ a jeho pozitivní dopady na celkový rozvoj schopností dětí a mládeže.

Význam finančního vzdělání byl akcentován také v souvislosti se současnými trendy. Pan Tomáš Doležal, zástupce KB, jež je pro rok 2019 generálním partnerem GMW, vyzdvihl zejména obrovskou dynamiku změn finančního a bankovního sektoru odrážející se v první řadě v rostoucí rychlosti finančních transakcí a snadné dostupnosti nástrojů. To s sebou přináší jak řadu pozitivních, tak ale řadu rizikových dopadů. A protože, jak dodává Marta Gellová, spoluzakladatelka a předsedkyně rady EFPA ČR: „Cílem Global Money Week je oslovit nejen děti a mládež, ale také působit na skupiny sociálně vyloučené a ohrožené předlužením, i na širší veřejnost“, ukončily konferenci v odpolední části tři panelové diskuse věnované roli rodičů ve finančním vzdělávání dětí, úloze municipalit v celoživotním finančním vzdělávání a problematice oddlužení.

REKLAMA

V průběhu konference byli také oceněni výherci turnaje „FinGRplay“ a z rukou paní Jany Merunkové obdrželi Bronzový a Stříbrný certifikát zástupci škol, které získaly titul „Finančně gramotná škola“. Paní Jana Doležalová pak poprvé v historii převzala Diamantový certifikát pro ZŠ Smetanova, Vimperk, jako ocenění pro instituci – lokálního lídra, která se zasazuje o šíření finančního vzdělání nejen mezi žáky, rodiče a školy,  ale i další skupiny obyvatel v rámci celé ČR.

Hlavním partnerem Global Money Week byla Komerční banka a strategické partnerství náleželo Nadaci DRFG. Událost podpořilo také Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Česká národní banka.

Statistika:

    Přednášky Besedy Workshopy Projektové dny Celkem účastníků
Zapojené ZŠ a SŠ 101 172 8 12 7 6114
Zapojené dětské domovy 45 86 6     803
Zapojené knihovny 6 22       798
Hra “Rozpočti si to“           2000
Turnaj ve “FinGRplay“           3500
Akce pro veřejnost           4000
Ostatní subjekty ( např. KB, Divadlo pod Kloboukem) 7          
Externí přednášející 22         22
 CELKEM ZÚČASTNĚNÝCH        17 237

 Tisková zpráva Global Money Week

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Češi ve finanční gramotnosti zaostávají. Peníze drží zbytečně na účtech

Foto: Pixabay.cz   Pro zvládání krizových situací, včetně pandemie, je klíčová i finanční gramotnost. Jak jsou na tom podle vás Češi? Podle lednového měření se ČR pohybuje v mezinárodním srovnání v průměru. Ministerstvo financí (MF) provedlo v lednu 2020 měření finanční gramotnosti dospělé populace v ČR. To navazuje na […]

Text: Daniel Mareš

30. 03. 2021


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.