Sobota 27. listopadu. Svátek má Xenie.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2017 klientům finanční produkty v celkové hodnotě necelých 18 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017[1]. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 64 338 retailových i korporátních zákazníků.

  • Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 563 538 tis. Kč, jednorázově placené 31 555 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 344 808 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 148 160 smluv.

   Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv 
Životní pojištění – běžně placené Celkové roční pojistné 563 538 36 553
Životní pojištění – jednorázově placené Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů) 31 555     244
Neživotní pojištění Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného 344 808 111 363
CELKEM 939 901 148 160
  • Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 490 757 tis. Kč na základě 41 277 smluv.

   Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv

 

Podílové listy – objem nákupů Souhrn zprostředkovaných částek 2 079 494 41 277
Pravidelné investice Souhrn zprostředkovaných

ročních částek

411 263
CELKEM 2 490 757
  • Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  13 130 661 tis. Kč při celkovém počtu 7 898 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.

 

   Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv 
Penzijní připojištění Objem sjednaných ročních příspěvků 49 067 3 221
Doplňkové penzijní spoření Objem sjednaných ročních příspěvků 138 679 10 129
Stavební spoření Suma cílových částek 1 064 883 4 339
Úvěry ze stavebního spoření Souhrn poskytnutých úvěrů 885 537 1 423
Hypoteční úvěry Souhrn poskytnutých úvěrů 12 245 124 6 475
Spořící účty Souhrn zprostředkovaných částek N/A    501
CELKEM 14 383 290 26 088

[1] Pozn. Tisková zpráva již nezahrnuje data za spol. Broker Trust, a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.