Neděle 24. října. Svátek má Nina.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve čtvrtém čtvrtletí 2016 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 25 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 95 196 retailových i korporátních zákazníků.

I.           Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 737 603 tis. Kč, jednorázově placené 50 846 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 279 233 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 150 426 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Životní pojištění – běžně placené

Celkové roční pojistné

737 603

62 838

Životní pojištění – jednorázově placené

Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů)

 50 846

    408

Neživotní pojištění

Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného

279 233

87 180

CELKEM

1 067 682

150 426

II.         Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 397 548 tis. Kč na základě 43 850 smluv.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv

 

Podílové listy – objem nákupů

Souhrn zprostředkovaných částek

2 013 125

43 850

Pravidelné investice

Souhrn zprostředkovaných

ročních částek

   384 423

CELKEM

2 397 548

 III.           Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  20 541 872 tis. Kč při celkovém počtu 12 239 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.

 

 Zprostředkovaný obrat (tis. Kč)

Počet smluv 

Penzijní připojištění

Objem sjednaných ročních příspěvků

45 322

4 985

Doplňkové penzijní spoření

Objem sjednaných ročních příspěvků

68 134

6 869

Stavební spoření

Suma cílových částek

1 530 854

5 039

Úvěry ze stavebního spoření

Souhrn poskytnutých úvěrů

859 815

1 951

Hypoteční úvěry

Souhrn poskytnutých úvěrů

19 682 057

10 288

Spořící účty

Souhrn zprostředkovaných částek

N/A

1 254

CELKEM

22 186 182

30 386


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.