Pátek 16. dubna. Svátek má Irena.

Finanční gramotnost Čechů není valná, banky vedou iniciativu

Česká bankovní asociace se zapojila do celoevropské informačně-vzdělávací kampaně European Money Week, jejímž cílem bylo dostat problematiku finančního vzdělávání do popředí zájmu odborníků i širší veřejnosti. V České republice proběhla od 9. do 13. března celá řada aktivit, které poukázaly nejen na to, že úroveň finanční gramotnosti se v poslední dekádě u nás téměř nezlepšila, ale současně představily způsoby, jak je možné ke zlepšení této situace přispět. Stěžejními tématy celého týdne byly kvalita výuky, nutnost spolupráce školy, rodiny a dalších subjektů na zlepšování znalostí dětí, a také negativní dopady nedostatečné finanční gramotnosti u nás.

„Zapojit se do pilotního ročníku iniciativy evropského bankovního sektoru a připravit některé akce tak, aby proběhly během European Money Weeku, jsme brali jako svoji povinnost, přestože téma finančního vzdělávání je pro nás důležité po celý rok. Věříme, že aktivity realizované Českou bankovní asociací jsou vhodnou pomocí pro školy a další subjekty, které se mládeži a jejímu vzdělávání věnují profesionálně. Kromě toho ale přinášejí cennou zpětnou vazbu i pro naše další působení v této oblasti, finančnímu vzdělávání se totiž dlouhodobě a intenzivně věnuje nejen asociace, ale i samotné banky,“ uvádí Helena Brychová, manažerka pro oblast finančního vzdělávání České bankovní asociace.

Čísla promluvila jasně

Finanční gramotnost se za posledních devět let zlepšila jen minimálně, ukázal průzkum ČBA a SC&C. Každý pátý Čech nemá představu o tom, k čemu slouží finanční plán. Téměř třetina domácností si nevytváří finanční rezervy. Skoro čtyři pětiny obyvatel spoléhají na to, že v důchodovém věku se o ně postará stát. „Průzkum mnoho optimismu nepřinesl. O to více proto cítíme potřebu na zvyšování úrovně finanční gramotnosti pracovat. K tomu je nezbytná úzká spolupráce mezi školami, neziskovými organizacemi a finančními institucemi,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Matoušek, náměstek výkonného ředitele České bankovní asociace.

Je co zlepšovat, shodli se experti

O možných způsobech, jak situaci v České republice zlepšit, diskutovali 9. března na půdě ČBA přední odborníci z řad neziskového a finančního sektoru, zástupci odborné veřejnosti i škol. Základy finanční gramotnosti se od září 2013 staly povinnou součástí rámcového vzdělávacího programu pro první i druhý stupeň základních škol, ale zařazení do konkrétního předmětu výuky i časová dotace zůstávají na rozhodnutí každé školy. Běžnou praxí je, že tématu finančního vzdělávání jsou během školního roku věnovány zhruba dvě učební hodiny – zpravidla v rámci předmětu typu občanská výchova. Finanční vzdělávání si ovšem podle diskutujících žádá komplexnější přístup napříč více předměty a koncept, který propojuje učení s reálným životem. Důraz by měl být kladen především na kvalitu výuky. Tu by kromě zvyšování odbornosti kmenových pedagogů zvýšilo i využívání externích lektorů, kterým se v současnosti mnohé školy stále vyhýbají. „Školám by větší zapojení specialistů prospělo. Jsme si vědomi překážek, které potvrdil i průzkum mezi školami. Kromě nedostatku financí narážíme na obavy z přílišné komerčnosti lektorů a nedostatek těch skutečně kvalitních. To je úkol i pro bankovní sektor – odstraňovat tyto bariéry a garantovat kvalitu,“ vysvětluje Helena Brychová.

Jarmark ukázal nový směr

Čtvrtek 12. března se nesl ve znamení Jarmarku finančního vzdělávání pro učitele základních škol.  V prostorách Malostranského gymnázia nabídli vystavovatelé pedagogům programy zaměřené na výuku finanční gramotnosti, představili své knihy a především hry, kterými lze učení o financích výrazně oživit. „Jarmark měl v této podobě představit učitelům základních škol  aktuální  nabídku pomůcek sloužících k finančnímu vzdělávání, a zároveň jim umožnit konzultaci konkrétních otázek přímo s autory či poskytovateli služeb,“ říká Helena Brychová a dodává: „Nejpopulárnější u pedagogů byly hry, které dětem zábavnou formou ukazují to, co jsme se my, dospělí, museli naučit sami až v reálném životě – jakou roli v našem světě hrají finance, a co se stane, když s nimi člověk neumí zacházet.“

Netradiční aktivity táhnou

Česká bankovní asociace se finančnímu vzdělávání věnuje i po zbytek roku. „Jarmark i diskuse u kulatého stolu nám potvrdily, že směr, kterým se snažíme v této oblasti jít, dává smysl. Vedle osvěty veřejnosti skrze spolupráci s médii a dlouhodobými partnery se totiž věnujeme i aktivitám a formátům, které vzdělávání dělají zajímavější a pro cílové skupiny akceptovatelnější,“ dodává Jan Matoušek. V září loňského roku realizovala ČBA projekt Bankéři do škol, kdy se vedoucí představitelé více než dvaceti bank vydali do tuzemských středních škol, aby studentům představili téma finančního vzdělávání netradičním způsobem. Ve spolupráci s Centrem finanční gramotnosti, o.s. (CEFIG) připravila Česká bankovní asociace kombinovaný program pro mladé lidi z dětských domovů v Ústeckém kraji, v němž kromě vzdělávání hrály důležitou roli i motivační aspekty. Před několika týdny spustila ČBA také facebookovou stránku Bezpečné bankovnictví a zahájila osvětový projekt na podporu zodpovědného chování na internetu, který k široké veřejnosti promlouvá prostřednictvím kampaně „Inspektor v nesnázích“.

Facebook Bezpečné bankovnictví: https://www.facebook.com/ceskabankovniasociace

Web European Money Week: http://www.europeanmoneyweek.eu/latest/czech-republic/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.