Neděle 17. října. Svátek má Hedvika.

Dovoz rostl rychleji než vývoz

Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,7 mld. Kč, který byl meziročně o 5,0 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo především zhoršení salda ostatních dopravních prostředků a zařízení o 3,2 mld. Kč a prohloubení schodku bilance s ropou a zemním plynem o 2,5 mld. Kč v důsledku rostoucích cen. Přebytek se snížil u bilance strojů a zařízení o 0,7 mld. Kč a motorových vozidel o 0,5 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkové saldo měl zejména menší deficit bilance základních kovů (meziročně o 1,5 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v září přebytkem 62,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,6 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 11,8 mld. Kč na 48,1 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění v národním pojetí snížil vývoz o 1,3 % a dovoz o 1,4 %. Trend vývoje ukazuje na stagnaci vývozu a pokles dovozu (o 0,7 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2017 vzrostl vývoz o 1,8 % na 301,8 mld. Kč a dovoz o 3,7 % na 288,1 mld. Kč.

V lednu až září 2018 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 112,4 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 34,4 mld. Kč. Od začátku roku se meziročně zvýšil vývoz o 2,1 % a dovoz o 3,6 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v září 2018 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 1,0 % a dovoz o 2,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 366,6 mld. Kč a dovoz zboží 326,8 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v srpnu 2018 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,0 % a 3,1 %.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.