Úterý 22. června. Svátek má Pavla.

Dopady volby Brexit

Investice 24.06.2016 | 13:51 0 Komentářů

Náš celkový pohled na odvětví správy aktiv ve Velké Británii a v Evropě jako celku je takový, že z tohoto rozhodnutí vyjde bez trvalé závažné újmy, i když v důsledku hlasování dojde v krátkodobém a střednědobém horizontu nevyhnutelně k volatilitě a nejistotě.

Pioneer Investments má velmi dobrou pozici, protože se nespoléhá na správcovské společnosti se sídlem ve Velké Británii za účelem pasportizace služeb a produktů do ostatních zemí Evropy. Namísto toho využíváme našich investičních center v Irsku a Itálii, které mimo jiné patří mezi silné evropské domicily. Takzvaná „riziková aktiva“ po nějakou dobu pravděpodobně i nadále zaznamenají negativní vývoj z pohledu volatility. Na finančních trzích převládnou nejistoty ohledně budoucnosti Evropy a reakcí centrálních bank a ve střednědobém horizontu budou nadále zatěžovat riziková aktiva. Politická a monetární odezva bude v řádném řízení dlouhého procesu Brexitu hlavní proměnnou. Nicméně, nedomníváme se, že tento výsledek zásadním způsobem ohrozí opory globálního finančního systému. V rámci správy aktiv v návaznosti na britské hlasování o vystoupení z EU existují dva aspekty ke zvážení: dopad na klientská portfolia na jedné straně, a dopad na odvětví správy aktiv a majetku správcovských společností samotných na straně druhé. Pokud jde o portfolia našich klientů, jsme přesvědčeni, že tento výsledek nebude mít negativní dopad, vzhledem k námi přijatým opatřením v oblasti řízení rizika a diverzifikace aktiv. 1 Nadále zachováváme důvěru v odvětví správy aktiv jako takové. V následujících měsících (a možná letech) bude před vládou a institucemi EU nepochybně mnoho práce, aby dohodly podmínky “pasportizace” mezi Velkou Británií a Evropou. Věříme, že tento proces bude úspěšně vyřešen, pokud všechny zúčastněné strany soustředí svoji pozornost a úsilí především na klienta. Pokud jde o skupinu Pioneer Investments, naši správci aktiv jsou globálně rozmístěni v domicilech, které jsou stále součástí EU, mimo jiné v Dublinu (Irsko) Lucembursku a Miláně (Itálie). Zda tedy budou vyřešeny otázky, týkající se schopnosti
britských správců aktiv pokračovat v pasportizaci svých služeb napříč Evropou, nemá na Pioneer Investments a naše klienty vliv. Co se týče trhů, v krátkodobém horizontu vidíme podmínky pro tzv. risk-off scénář (zvýšená averze k riziku). Věříme, že centrální banky jsou připraveny jednat a jejich hlavní prioritou bude stabilizovat trhy a poskytovat jim dostatek likvidity.

Giordano Lombardo CEO and Group CIO, Pioneer Investments

1 Diverzifikace negarantuje výnos a ochranu proti ztrátě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.