Úterý 26. ledna. Svátek má Zora.

Daňové přiznání letos odevzdá kolem dvou milionů podnikatelů. Pro některé dubnový termín neplatí

Investice 15.03.2017 | 16:15 0 Komentářů

Necelý měsíc zbývá na podání daňového přiznání k daním z příjmu. Všichni poplatníci ho ale v termínu 3. dubna odevzdat nemusí. Odklad pro podání ročně využívá přes půl milionu z nich. Stačí, aby daňové přiznání zpracoval a podal daňový poradce.

Celkem bylo v loňském roce odevzdáno na úřadech 1 997 852 přiznání k daním z příjmů. Většina lidí odevzdává formuláře v řádném termínu, zbytek využívá možnosti odevzdat formuláře s tříměsíčním odkladem. „Poplatníci, kteří doručí písemně nebo přes datovou schránku svému správci daně do 3. dubna plnou moc ke zpracování a podání daňového přiznání daňovým poradcem, mohou v letošním roce s podáním daňového přiznání počkat až do 3. července. Zároveň se k tomuto datu automaticky prodlouží i termín pro zaplacení daně. Tento termín se týká také poplatníků, kteří mají ze zákona povinnost mít ověřenou účetní závěrku auditorem. Počet lidí, kteří podávají svá přiznání s odkladem, každým rokem stoupá,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Odklad podání daňového přiznání a následného zaplacení samotné daně ale není jedinou výhodou, kterou s sebou spolupráce s daňovým poradcem nese. „V případě, že se v odevzdaných formulářích vyskytne chyba a podnikateli je následně vyměřena pokuta, je uhrazena z pojištění, které má každý daňový poradce povinně uzavřené. Problém může nastat ve chvíli, kdy je přiznání vyplněno účetním – ti totiž zpravidla proti takovým chybám pojištěni nejsou. Pojišťovna totiž kryje případné škody jen v rozsahu, v jakém má účetní živnostenské oprávnění, proto pojistka v případě chyby v daňovém přiznání pokuty nepokryje,“ upozornila Blanka Štarmanová.

Novinkou letošního roku je zjednodušený formulář na dvě stránky. Prozatím ho mohou využít jen zaměstnanci. „Jedná se o zjednodušení daňového přiznání pro daňové poplatníky, kteří přiznání podávají kvůli souběhu zaměstnání, mají příjmy pouze ze závislé činnosti, a navíc jen od českých zaměstnavatelů. Ti, kdo měli příjmy například z pronájmu či jiné zdanitelné příjmy, musí použít klasický čtyřstránkový formulář,“ uvedla Blanka Štarmanová. Podle odhadu Ministerstva financí ČR by zjednodušený formulář mohl využít zhruba milion lidí.

Daňové přiznání lze podat elektronicky, osobně na územním pracovišti finančního úřadu nebo poslat poštou. Pokud má však poplatník zřízenou datovou schránku, je povinen podat přiznání elektronicky. V případě, že tak neučiní, dostane pokutu ve výši dvou tisíc korun. Poplatníci, kteří nestihnou podat daňové přiznání do 3. dubna, tak mohou učinit ještě pět následujících pracovních dní, během kterých stále nehrozí žádné pokuty. „Po tomto termínu už následuje sankce 0,05 procenta ze stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pět procent stanovené daně. Pokud je v daňovém přiznání uvedena ztráta, sankce za pozdní podání přiznání je 0,01 procenta stanovené ztráty, maximálně však pět procent stanovené ztráty.  Pokuty pod 200 korun finanční úřad nevyměřuje. Pokud poplatník nepodá daňové přiznání vůbec, finanční úřad ho nejprve vyzve, aby tak učinil. Jestliže náhradní lhůtu nestihne, činí pokuta pět procent ze stanovené daně nebo daňové ztráty, vždy minimálně 500 korun. Maximální výše pokuty může dosáhnout 300 tisíc korun. Pokuta je splatná do 30 dní od doručení platebního výměru,“ vysvětlila Blanka Štarmanová.

Kromě povinnosti podat v řádné lhůtě daňové přiznání musí poplatníci myslet i na včasné zaplacení daní. „Poslední den lhůty pro podání přiznání je zároveň i posledním dnem pro úhradu daně. Daň lze zaplatit na účet finančního úřadu buď bezhotovostně z bankovního účtu, v hotovosti na pokladně úřadu nebo na poště klasickou složenkou typu A – tato forma není osvobozena od poštovních poplatků. Fyzické osoby mají navíc od loňského roku možnost bez poplatku využít prostřednictvím České pošty takzvanou daňovou složenku. Ta je standardně k dispozici na všech pobočkách pošty a na podatelnách finančních úřadů,“ řekla Blanka Štarmanová.

Také pozdní platba daně z příjmů může vyjít pořádně draho. Penále za pozdě zaplacenou daň nabíhá od pátého pracovního dne po termínu splatnosti – letos od 10. dubna. „Pokud chce poplatník vyváznout bez pokuty, nejpozději 10. dubna musí mít finanční úřad peníze na účtu. Za každý další den naskakuje úrok z prodlení. Ten aktuálně činí 14,05 procenta z výše daně za rok. Pokud je úrok z prodlení nižší než 200 korun, finanční úřad ho nevyměří,“ doplnila Blanka Štarmanová.

Tisková zpráva: EDANĚ.CZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.