Středa 28. července. Svátek má Viktor.

Čtvrtletní plátci DPH poprvé otestují elektronická podání. Nelogické ustanovení postihne dosavadní neplátce DPH, mnozí nic netuší

Makro 10.04.2014 | 10:07 1 Komentář

Jak podat přiznání k DPH elektronicky? Novinku letošního roku poprvé uplatní čtvrtletní plátci DPH při podání přiznání za první čtvrtletí 2014 – termín pro podání přiznání je 25. 4. 2014. Pouze fyzické osoby, plátci DPH s obratem nižším než šest milionů korun za dvanáct předcházejících měsíců, tuto povinnost nemají. Jednomilionová hranice pro povinnou registraci k DPH letos zůstala, už 1. 1. 2015 ale klesne na 750 tisíc za dvanáct předešlých měsíců – změna, která ještě nevešla v platnost, se tak mnoha podnikatelů dotýká už nyní. (Tisková zpráva: TaxVision)

PODPIS NEBO SCHRÁNKA?

„Všichni plátci DPH, vyjma fyzických osob s obratem nižším než šest milionů korun za dvanáct předcházejících měsíců po sobě jdoucích, musí podávat přiznání, hlášení, přílohy k nim, registraci včetně změn v elektronické podobě. Například pokud je fyzická osoba čtvrtletním plátcem a k 30. 4. překročí obrat šest milionů korun za dvanáct předcházejících měsíců, tedy za období od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014, smí ještě přiznání za 2. čtvrtletí, kdy došlo k překročení hranice, podat papírově, ale za 3. čtvrtletí už musí použít elektronický formulář,“ popsala Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision. Povinnost podávat přiznání elektronicky pak trvá minimálně šest měsíců.

Přiznání lze jednoduše vyplnit nebo nahrát z vlastního softwaru na daňovém portálu provozovaném Ministerstvem financí ČR (www.eds.mfcr.cz) a podat s elektronickým podpisem. „Pokud podnikatel elektronický podpis nemá, portál mu po podání nabídne možnost vytisknout eTiskopis – ten plátce vlastnoručně podepíše a doručí do pěti dnů od elektronického podání na finanční úřad. Elektronické podání lze jednoduše učinit také z datové schránky, kterou mají všechny právnické osoby zřízenou ze zákona,“ doplnila Blanka Štarmanová.

Zřízení datové schránky nabízí podnikatelům – fyzickým osobám bezplatně a do tří pracovních dnů služba Czechpoint. Přiznání k DPH je třeba podat ve formátu xml, který generuje jak daňový portál, kde je možné přiznání uložit a následně poslat z datové schránky, tak každý běžně užívaný účetní program. Pdf a ostatní formáty jsou považovány za neplatné! „Datová schránka je vhodná pro komunikaci i přihlašování na portál české správy sociálního pojištění www.cssz.cz. Její zřízení i používání je jednodušší než u elektronického podpisu a její využití se bude dál rozšiřovat,“ míní Blanka Štarmanová ze společnosti TaxVision.

POZOR NA LIMIT!

V roce 2014 zůstala hranice obratu pro povinnou registraci plátce DPH na jednom milionu korun za dvanáct uplynulých měsíců. Do obratu se přitom nepočítají plnění osvobozená od DPH, jako jsou zdravotní služby a pojišťovací služby, nebo příležitostný prodej majetku a další. Podle daňové poradkyně Blanky Štarmanové podnikatelé často chybují v tom, že svůj obrat mylně počítají za kalendářní rok a ne za dvanáct po sobě jdoucích měsíců. 

„Limit jeden milion korun se od 1. 1. 2015 sníží na 750 tisíc korun. Vzhledem k absenci přechodných ustanovení, která by to řešila jinak, se obrat k 31. 1. 2015 spočte za dvanáct předchozích měsíců, tedy za období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015. Pokud ještě nedojde ke změně legislativy, může být v lednu 2015 dost podnikatelů nepříjemně překvapeno,“ upozornila Blanka Štarmanová z TaxVision.

REGISTRAČNÍ POVINNOST

Po překročení dané hranice dvanáctiměsíčního obratu má podnikatel povinnost podat přihlášku k registraci do konce následujícího měsíce a hned v dalším měsíci se od prvního jeho dne stává plátcem DPH.

„Povinná registrace buď jako osoba identifikovaná k DPH, nebo jako plátce DPH může vzniknout také při obchodování se zahraničím. Registrovat se musíte v případě pořízení zboží z EU za více než 326 tisíc korun ročně, také při přijetí služby ze zahraničí nebo při poskytnutí služby do EU. Registraci je třeba provést ke dni, kdy došlo k přijetí nebo poskytnutí služby nebo překročení limitu dovozu z EU,“ doplnila Blanka Štarmanová.

Identifikovaná osoba, která obchoduje se zahraničím, sice není plátcem, ale má povinnost podat přiznání k DPH a odvést DPH z přijatých služeb a zboží. V případě poskytnutí služby už DPH neodvádí, pouze pokud jde o služby do zemí Evropské unie, musí vyplnit souhrnné hlášení.

Jeden komentář: “Čtvrtletní plátci DPH poprvé otestují elektronická podání. Nelogické ustanovení postihne dosavadní neplátce DPH, mnozí nic netuší”

  1. ROSTISLAV VAGNER napsal:

    http://www.a-ucto.cz/dph-povinna-registrace-pri-prekroceni-750–000-kc-obratu-za-rok-2014/
    Tak co je pravda od 1.1.2015? 750000 nebo 1000000 ?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.