Sobota 23. října. Svátek má Teodor.

CRIF: V roce 2018 vzniklo v ČR 31 634 obchodních společností, jde o druhý nejvyšší počet v historii

Investice 16.01.2019 | 10:57 0 Komentářů

V roce 2018 vzniklo v České republice 31 634 obchodních společností a zaniklo jich 13 328. Počet nově vzniklých obchodních společností byl druhý nejvyšší v historii České republiky, zatímco počet zaniklých společností byl nejvyšší v historii ČR. Celkem tak v České republice v uplynulém roce přibylo 18 306 obchodních společností. Vyplývá to z analýzy, kterou provedla společnost CRIF na základě dat portálu www.informaceofirmach.cz.

Počet nově vzniklých obchodních společností (OS) se meziročně snížil o 929, zatímco počet zaniklých společností vzrostl o 1 135. Čistý přírůstek OS se tak meziročně snížil o 2 064 a byl nejnižší za posledních pět let.

„Počet nově vzniklých obchodních společností se po většinu roku držel poblíž historických maxim, což souvisí s pokračujícím růstem české ekonomiky v roce 2018 a celkovým optimismem, který v souvislosti s ekonomickou situací ve společnosti převládal. Meziroční pokles počtu nových společností je částečně ovlivněn situací v prvním čtvrtletí roku 2017. Tehdy v reakci na pokračující zavádění elektronické evidence tržeb vzniklo nadprůměrné množství firem. Zatímco v prvním čtvrtletí roku 2018 tak vzniklo o 1 239 společností méně než v prvním čtvrtletí 2017, v dalších třech čtvrtletích roku 2018 již vznikalo meziročně více společností než v roce 2017,“ říká Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

V uplynulém roce rovněž pokračoval trend postupného růstu zaniklých obchodních společností, přičemž jejich počet dosáhl nového maxima v historii České republiky. „Postupný nárůst zaniklých obchodních společností je přirozeným jevem, který souvisí mimo jiné se stále se zvyšujícím celkovým počtem společností v České republice, kterých je nyní více než půl milionu,“ komentuje tento růst Věra Kameníčková.

Polovina společností vznikla i zanikla v Praze

V roce 2018 vzniklo i zaniklo nejvíce společností v Praze (14 812) a v krajích s velkými regionálními centry. V Jihomoravském kraji vzniklo 3 853 společností, v Moravskoslezském kraji 2 502 společností a ve Středočeském kraji 2 273 společností. Podobně tomu bylo také v případě zániků obchodních společností. V Praze zaniklo 7 011 OS, v Jihomoravském kraji 1 235 OS, v Moravskoslezském kraji 983 OS a ve Středočeském kraji 913 společností.

Nejvyšší podíl nově vzniklých společností vůči zaniklým společnostem byl v Olomouckém kraji, kde na každých 10 zaniklých společností vzniklo 46 nových. Následoval Pardubický kraj s 38 novými společnostmi na 10 zaniklých a Jihomoravský kraj s 31 novými společnostmi na každých 10 zaniklých. Nejnižší relativní přírůstek zaznamenal Karlovarský kraj, pouze 12 nových společností na 10 zaniklých. V celé České republice přitom v roce 2018 vzniklo na každých 10 zaniklých OS v průměru 24 nových, což je méně než v předcházejících letech.

Nejvíce společností vzniklo v profesních, vědeckých a technických činnostech, nejvíce jich zaniklo v obchodu

V roce 2018 vzniklo nejvíce obchodních společností v odvětví profesní, vědecké a technické činnosti, a to 8 194. Následoval obchod s 4 834 novými společnostmi a nakládání s nemovitostmi, kde vzniklo 4 244 společností. Nejvíce společností zaniklo v obchodu (4 644), v sektoru nakládání s nemovitostmi (2 730) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (1 456).

V uplynulém roce tak pokračoval trend z minulých let, ve kterých rostl nejrychleji počet společností ve specializovaných oborech. V profesních, vědeckých a technických činnostech připadalo v roce 2018 každých 10 zaniklých společností 56 nových. Následovaly informační a komunikační činnosti, kde šlo o 42 nových společností na každých 10 zaniklých, a ubytování a stravování s 37 novými společnostmi na 10 zaniklých. V odvětví obchodu se jejich počet nezměnil.

Podíl bankrotů na zánicích firem byl nejnižší v historii

V roce 2018 se dále snížil podíl bankrotů na zánicích obchodních společností, když poprvé od účinnosti stávajícího insolvenčního zákona, tedy od roku 2008, klesl pod 5 %. Ještě v roce 2014 přitom tvořily bankroty více než pětinu všech zániků obchodních společností. V roce 2016 to byla desetina, v roce 2017 už pouze 6,3 % a v roce 2018 klesl podíl bankrotů na pouhých 4,9 %.

 

Graf 1: Počet nově vzniklých obchodních společností v letech 2010 – 2018

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

 

Graf 2: Počet zaniklých obchodních společností v letech 2010 – 2018

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

 

Graf 3: Čistý přírůstek obchodních společností v letech 2010 – 2018

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Tabulka 1: Vznik a zánik obchodních společností v letech 2010 – 2018

OS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vznik OS            24 295            22 961            23 244            23 613            25 537            27 296            29 159            32 563            31 634
Zánik OS               5 572               5 765               5 937               5 927               5 724               7 288               8 763            12 193            13 328
Čistý přírůstek OS 18 723 17 196 17 307 17 686 19 813 20 008 20 396 20 370 18 306

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

 

Tabulka 2: Vznik obchodních společností v krajích v roce 2018

vznik OS leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 2018
Praha 1 394 1 190 1 329 1 252 1 130 1 378 1 057 1 129 1 038 1 406 1 311 1 198 14 812
JHČ 91 70 81 85 69 81 62 77 68 53 113 82 932
JHM 363 373 344 301 328 323 262 290 257 336 363 313 3 853
KV 34 31 36 33 33 29 22 37 25 28 46 35 389
HK 73 65 57 71 59 77 49 61 44 78 75 64 773
LI 76 53 55 59 61 50 55 51 51 67 68 65 711
MSK 249 197 223 209 179 227 156 205 185 249 230 193 2 502
OL 100 83 112 83 79 71 58 81 65 105 120 81 1 038
PA 86 63 61 59 75 56 43 87 52 73 75 58 788
PL 84 76 81 70 70 80 60 69 64 89 72 76 891
STČ 209 206 190 203 185 163 167 149 183 196 230 192 2 273
UL 88 82 107 91 83 79 60 86 77 89 74 75 991
VYS 64 56 48 48 47 45 51 56 39 85 50 58 647
ZL 106 80 86 76 65 68 53 77 93 89 103 81 977
n/a 1   1               5 50 57
celkem 3 018 2 625 2 811 2 640 2 463 2 727 2 155 2 455 2 241 2 943 2 935 2 621 31 634

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Tabulka 3: Zánik obchodních společností v krajích v roce 2018

zánik OS leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 12M
Praha 479 510 517 606 534 598 557 533 540 714 722 701 7 011
JHČ 27 27 38 18 32 30 29 31 43 33 32 44 384
JHM 113 113 78 77 108 91 100 85 78 87 170 135 1 235
KV 41 25 55 12 79 10 32 17 12 16 14 17 330
HK 38 24 10 27 19 18 20 24 18 25 24 22 269
LI 36 19 18 17 25 26 21 24 21 35 31 30 303
MSK 77 65 58 77 85 61 67 79 100 113 105 96 983
OL 27 11 18 26 15 24 15 14 12 20 26 19 227
PA 30 17 25 5 16 14 9 18 16 15 17 23 205
PL 60 35 38 59 26 43 36 24 32 22 29 33 437
STČ 51 63 67 89 52 65 64 82 94 90 91 105 913
UL 25 22 47 47 40 43 26 32 26 27 34 33 402
VYS 16 18 10 16 10 15 20 20 17 25 35 15 217
ZL 23 14 37 31 38 32 23 30 30 42 69 41 410
n/a 2                       2
celkem 1 045 963 1 016 1 107 1 079 1 070 1 019 1 013 1 039 1 264 1 399 1 314 13 328

Zdroj: CRIF – Czech Credit Bureau

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.