Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

ČLFA v 1. pololetí: celkový meziroční růst o 8 %, firemní investice vzrostly o čtvrtinu

Investice 06.08.2015 | 11:56 0 Komentářů

Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) poskytly klientům v prvním pololetí letošního roku prostřednictvím leasingu, úvěrů a factoringu 76,53 miliardy korun, to je o 8 % více než ve stejném období roku 2014. Celkové pohledávky ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního prvního pololetí 232,98 miliardy korun.

V klíčové oblasti financování firemních investic jsme zaznamenali silný meziroční nárůst o 23,3 %, jenž si tak udržel dynamiku, kterou jsme pozorovali už v letošním prvním čtvrtletí. Je evidentní, že členové ČLFA přispěli k celkovému příznivému vývoji ekonomiky, a to zejména financováním investic malých a středních firem, které jsou naší stěžejní zákaznickou skupinou,“ říká Jiřina Tapšíková, předsedkyně představenstva ČLFA, která sdružuje 41 předních poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Ze souhrnných76,53 miliardy korun bylo 60,96 miliardy určeno na financování firemních investic a provozu a 15,57 miliardy na financování zboží a služeb pro domácnosti. Členské firmy ČLFA v letošním prvním pololetí uzavřely 417 935 nových leasingových a úvěrových obchodů a na konci sledovaného období spravovaly 1 913 601 aktivních smluv.

V prvním pololetí letošního roku zaznamenala ČLFA podstatné navýšení objemu leasingových obchodů svých členů. Dosáhl 23 miliard korun, což představuje meziroční navýšení o 17,6 % (měřeno výší pořizovacích cen financovaných komodit u patnácti největších firem). Ještě výrazněji rostla kategorie podnikatelských úvěrů: objem nově uzavřených obchodů vzrostl na 23,54 miliardy korun, největších patnáct firem zvýšilo meziročně úvěrování podnikatelských subjektů o 27%.

V rámci leasingového trhu movitých věcí silně vzrostl podíl operativního leasingu, a to na 48,6 %. V prvním pololetí loňského roku mu přitom patřilo 41,9 % tohoto trhu. 

Naopak mírný pokles vykázal factoring. Způsobilo ho ukončení spolupráce jednohoz korporátních klientů s jednou z členských společností. Tento klient využíval factoringové řešení pro mimořádně velký objem pohledávek. V letošních prvních šesti měsících se takobjem prostředků poskytnutých členy ČLFA v rámci factoringu meziročně snížil o 4,9 % na 15,03 miliardy korun acelkový objem pohledávek postoupených na členské firmy ČLFA klesl o 8,6 % na 68,15 miliardy korun. Přesto zejména u malých a středních firem zájem o factoringové služby nadále roste.

Specifický vývoj nastal také v oblasti financování domácností. Výsledky jsou ovlivněny tím, že od druhého čtvrtletí působí společnost CETELEM jako pobočka zahraniční banky BNP ParibasPersonal Finance, a její výsledky jsou proto zohledněny ve statistikách bank. Zatímco celkově tak v kategorii financování domácností vykázala asociace pokles o 12,7 % (na 15,58 miliardy korun), při zohlednění absence výsledků společnosti CETELEM šlov rámci spotřebitelských úvěrů o nárůst o 4,5 %.

Členové ČLFA uzavřeli v prvním pololetí, jako obvykle,nejvíce kontraktůna financování aut. Na silniční dopravní prostředky poskytli 34,36 miliardy korun, z toho 15,58 miliardy bylo určeno na nové osobní vozy. Prostřednictvím členů ČLFA tak bylo financováno 39,2 % všech nových osobních aut prvně registrovaných v České republice v prvním pololetí.

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v prvním pololetí roku 2015podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2014)

  celkový objem v mld. Kč  celkový objem v mld. Kč  změna v %
(1. pololetí 2015) (1. pololetí 2014)
  45,93 37,23 23,30%
financování podnikatelskýchinvestic 
(finanční a operativní leasing, 
podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)
  15,03 15,8 –4,90%
financování firemního provozu 
(factoring)
financování domácností 15,57 17,85 –12,7 %*
(spotřebitelské úvěry,spotřebitelský leasing)      
     
CELKEM 76,53 70,88 8,00%

 

* Pokles je ovlivněn tím, že od 2. čtvrtletí jsou výsledky společnosti CETELEM, která působí jako pobočka zahraniční banky, vykazovány ve statistikách bank. Při zohlednění absence jejích výsledků by v kategorii financování domácností došlo k meziročnímu nárůstu objemu spotřebitelských úvěrů o 4,5 %.

 

Zdroj: tisková zpráva České leasingové a finanční asociace (ČLFA) 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.