Středa 22. září. Svátek má Darina.

Chybí platforma na ochranu věřitelů

Asociace inkasních agentur dlouhodobě volá po regulaci vstupu do odvětví inkasa pohledávek, a to prostřednictvím vázané či koncesované živnosti, spojené se splněním určitých kvalifikačních předpokladů.

„Nejsem zastáncem přílišné regulace, ale námi navrhované kroky by přispěly k eliminaci nežádoucích vlivů, které do odvětví přináší neprůhledné společnosti a subjekty, které nedodržují etický kodex a zákony České republiky,“ uvedl prezident Asociace inkasních agentur Vladimír Gazárek a dodal: „Právě tyto společnosti, ač jejich podíl je mizivý, jsou ty, které celému trhu pouze škodí.“

Pro dlužníky by tato změna znamenala zajištění určitého standardu jednání, podléhající profesním pravidlům a zásadám. Jejich závazky by potom přebíraly pouze společnosti, spadající pod dohled, které by mohly být při nedodržování podmínek sankcionovány, což dnes nelze.

Dalším prosazovaným krokem je vytvoření regulativu, vyhlášky nebo sazebníku, jež bude tarifikovat cenu mimosoudního vymáhání. To dlužníkům umožní přehlednější orientaci v administrativních poplatcích a soudům usnadní následné uznávání mimosoudních nákladů v soudním jednání.

Pro příklad poplatků v mimosoudním vymáhání bylo poukazováno na fungující modely z Rakouska či Německa. „Za věřitele mohu potvrdit, že preferujeme mimosoudní inkaso před žalováním pohledávek u ČTÚ, nově u soudu. Ale při současné legislativní úpravě je to obtížné. Jako cestu vidím regulovat poplatky v mimosoudní části. Právě v Rakousku velmi dobře funguje sazebník, za jaký úkon náleží jaká částka. Přirovnal bych to k advokátnímu tarifu, ale podstatně levnějšímu. Dlužník by měl vědět, že v mimosoudní části to pro něj bude stále nejlevnější,“ uvedl Pavel Vlasaný, Senior manažer řízení kreditních rizik a pohledávek ze společnosti T-Mobile.

Vladimír Vachel, člen asociační rady Asociace inkasních agentur doplnil „Naší snahou je, aby inkasní trh byl důvěryhodný a transparentní jak pro věřitele, tak i pro dlužníky. Budou-li existovat jasná pravidla, ubyde excesů a pochybení a celý trh získá na důvěryhodnosti.“

Dalším důležitým bodem, na kterém se účastníci setkání shodli, byl přístup k datům. Věřitelé a inkasní společnosti musí čerpat z údajů, které jim původně klienti, postupem času dlužníci nahlásili. Mnoho dluhů vzniká zbytečně tím, že při změně pobytu dotyčný tuto změnu nenahlásí a věřitelé, potažmo inkasní společnosti nemají možnost dohledat nové bydliště. Řešením by byla možnost nahlížet do registru obyvatel, což nyní v celkovém procesu inkasa mohou až soudy. Proto se dlužníci o svých závazcích dozvídají mnohdy až s velkým časovým zpožděním a až v této soudní fázi. Možnost nahlížet do registru obyvatel by ocenily i organizace hájící zájmy spotřebitelů. Jedná se však o komplikovanější téma a zákonodárci by museli nastavit jasná pravidla.

Účastníci setkání podpořili snahu Asociace inkasních agentur a domnívají se, že regulace by přispěla ke zvýšení důvěryhodnosti celého odvětví, tedy i jednotlivých inkasních agentur, které by byly pod větším dohledem, věřitelům by umožnila dostat se za jasných podmínek ke svým financím a dlužníci by také věděli, kolik je nehrazení závazků bude stát.

„Jsem potěšen, že jsme se takto napříč shodli, a že zástupci věřitelů či samotní věřitelé tyto naše snahy vítají a podporují. Nyní nezbývá nic jiného, než se společně zasadit o jejich prosazení,“ uvedl Vladimír Vachel, člen asociační rady Asociace inkasních agentur.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.