Čtvrtek 22. října. Svátek má Sabina.

Chyba daňového poradce – kdo nese odpovědnost? Pokuta bude vždy vyměřena podnikateli, penále uhradí poradce

První červencový den je nejzazší termín podání daňových přiznání pro klienty daňových poradců. Kdo nese odpovědnost za případné chyby, které odhalí až finanční úřad? Plátce, nebo daňový poradce? Pokud nebude podáno přiznání nebo nebude zaplacena správná výše daně do pěti pracovních dnů po 1. červenci, sankce budou vždy vyměřeny podnikateli. Ten pak může vymáhat náhradu škod na svém poradci. (Tisková zpráva TaxVision)

„Daňoví poradci musí být ze zákona na riziko způsobení škody pojištěni. Pokud dojde k pochybení, je poradce povinen spolupracovat při zjednání nápravy, a pokud sankce vznikla jeho zaviněním, tak ji uhradit,“ uvedla Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision.

Plátce daně musí vůči finančnímu úřadu splnit dvě povinnosti – zaprvé v řádném termínu podat daňové přiznání, zadruhé zaplatit přiznanou daň. Pokud se do pěti tolerovaných pracovních dní po 1. červenci jedno nebo druhé nestane, finanční úřad podnikateli vyměří pokutu a (nebo) úroky z prodlení. Pokuta i úroky z prodlení vzniknou i v případě, že daň byla spočtena a zaplacena v termínu, jenomže nesprávně, a finanční úřad po odhalení chyby stanoví daň vyšší. Obě sankce budou vždy vyměřeny daňovému subjektu, tedy plátci.

Jestliže pokutu nebo úrok z prodlení způsobil daňový poradce, může na něm klient úspěšně vymáhat náhradu škod. „Daňový poradce odpovídá poplatníkovi za škodu, která mu vznikne v souvislosti s jeho výkonem. Může se sice odpovědnosti zprostit, avšak pouze za situace, kdy prokáže, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm požadovat,“ vysvětlil advokát Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Podle Blanky Štarmanové z TaxVision patří k profesionálnímu přístupu dobrého daňového poradce jasně stanovené smluvní závazky, pojištění odpovědnosti a včasná upozornění klientů na blížící se důležité termíny. Jediné, co si musí klient daňového poradce ohlídat, je včasné dodání veškerých informací včetně účetních podkladů.

„Ve smlouvě s poradcem je obvykle dohodnuto, dokdy se klient zavazuje předat podklady a daňový poradce zpracovat přiznání. Je také vhodné klienta s dostatečným předstihem informovat, jaké platby ho čekají,“ doplnila Štarmanová. „Klienty, kteří stále ještě nemají podklady pro zpracování daňového přiznání kompletní, informujeme o možnosti požádat finanční úřad až o další tři měsíce prodloužení termínu pro podání přiznání, tedy do 1. 10. 2014. Jestliže klient nemá v řádném termínu prostředky na úhradu daně, doporučujeme sjednat s finančním úřadem splátkový kalendář.“

SANKCE ZA PRODLENÍ

1) Nepodání daňového přiznání:

– Pokuta 0,05 procenta za každý den prodlení, nejvýše však pět procent stanovené daně. Pokud podnikateli vychází daňová ztráta, činí pokuta 0,01 procenta daňové ztráty denně, nejvýš pět procent. Bez ohledu na vypočtené hodnoty zaplatí opozdilec maximálně 300 000 korun.

2) Nezaplacení daně na účet FÚ:

– Úrok z prodlení, který vychází z repo sazby stanovené ČNB platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Denní úrok z prodlení je repo sazba zvýšená o 14 procentních bodů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.