CZK/€ 25.440 +0,26%

CZK/$ 23.453 +0,37%

CZK/£ 30.298 +0,39%

CZK/CHF 26.480 +1,03%

19. 06. 2012

0 komentářů

Subjekty:

Český finanční systém zůstává odolný, hlavním rizikem je vývoj v eurozóně

 


 

Finanční sektor v České republice vykazuje nadále dostatečnou stabilitu. Banky, základ finančního systému, jsou zdravé, kapitálově dobře vybavené, dlouhodobě ziskové a udržují si přebytek vkladů nad úvěry. Hlavní rizika pro finanční sektor vycházejí z možného výraznějšího propadu ekonomické aktivity v důsledku prohloubení krizového stavu v eurozóně, vyplývá ze Zprávy o finanční stabilitě 2011/2012, kterou dnes zveřejnila Česká národní banka.

 „Udržení důvěry veřejnosti a investorů ve stabilitu českého bankovního sektoru při napjaté situaci v eurozóně vyžaduje zachování vysoké schopnosti bank absorbovat potenciální úvěrové a tržní ztráty,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer. „ČNB bude proto věnovat zvýšenou pozornost sledování kvality úvěrových portfolií bank a družstevních záložen a také vazbám domácích bank na mateřské skupiny.

Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku pro nejbližší roky i nadále zůstává výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu a dalších zemích, z nichž pocházejí nejvýznamnější obchodní partneři. K napjaté situaci zejména v eurozóně se přidává vývoj cen komodit a energií odrážející geopolitickou nejistotu a dynamický růst poptávky z rozvíjejících se ekonomik. V sektoru domácností je pak rizikem nepříznivý vývoj disponibilních příjmů odrážející napjatou situaci na trhu práce. 

Úvěrové riziko v bankovním sektoru zaznamenalo v roce 2011 a v prvním čtvrtletí roku 2012 mírné zlepšení. Na agregátní úrovni lze úvěrové riziko označit za přiměřeně pokryté opravnými položkami, mezi domácími bankami ovšem existují v oblasti krytí úvěrů v selhání poměrně významné rozdíly. Koncentrace úvěrových portfolií do jednotlivých odvětví ekonomiky postupně klesá, na druhou stranu se však snižuje míra zajištění největších úvěrů.

V návaznosti na výše zmíněná rizika ČNB hodnotila odolnost finančního systému pomocí zátěžového testu bank, pojišťoven a penzijních fondů za použití prodloužených tříletých scénářů nazvaných „Základní scénář“ a „Evropa v depresi“. Základní scénář reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Zátěžový scénář „Evropa  v depresi“ předpokládá víceletý propad ekonomické aktivity a s ním související výrazný pokles cen nemovitostí, nárůst úvěrů v selhání a pokles provozních zisků finančních institucí. Varianty zátěžového scénáře pak pracují s dodatečnými nepříznivými šoky, např. s odpisy pohledávek za zadluženými zeměmi EU, se ztrátami z expozic domácích bank vůči zahraničním matkám nebo pádem největších dlužníků každé banky.

REKLAMA

Výsledky zátěžových testů i nadále potvrzují odolnost bank a pojišťoven vůči nepříznivému ekonomickému a tržnímu vývoji. Důvodem je nejen vysoký výchozí kapitálový polštář, ale i schopnost generovat výnosy přes víceletou silnou recesi v ekonomice. I v případě extrémně zátěžových variant scénáře „Evropa v depresi“ počítajících s úpadky velkých dlužníků bank či problémy matek českých bank zůstává kapitálová přiměřenost bankovního sektoru nad 8% regulatorní hranicí, i když některé banky by musely posílit kapitál.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

Diverzifikace portfolií za účelem ochrany před dopady globálního oteplování

Globální oteplování představuje rostoucí hrozbu nejen pro životní prostředí, ale také pro finanční trhy a investiční strategie. Investoři mohou podniknout několik kroků, aby zajistili, že jejich investice budou nejen finančně výnosné, ale také udržitelné a odolné vůči negativním dopadům globálního oteplování.

Text: Redakce

Foto: Shutterstock

25. 06. 2024


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *