Sobota 16. ledna. Svátek má Ctirad.

Český finanční systém zůstává odolný, hlavním rizikem je vývoj v eurozóně

Český finanční sektor v roce 2011 a v prvním čtvrtletí roku 2012 zachoval nebo dokonce posílil svou odolnost z hlediska kapitálu i likvidity. Určité riziko pro finanční stabilitu v ČR představuje vývoj v eurozóně, kde je situace velmi křehká a krizový stav se může obnovit prakticky kdykoliv. Výsledky zátěžových testů ukazují, že český finanční sektor je na nepříznivý zahraniční vývoj dobře připraven.  Expozice českých bank vůči mateřským skupinám jsou na bezpečné úrovni a ČNB je intenzivně sleduje. Hlavním domácím rizikem pro český bankovní sektor zůstává případné zhoršení kvality úvěrového portfolia v důsledku slabého hospodářského růstu.

Finanční sektor v České republice vykazuje nadále dostatečnou stabilitu. Banky, základ finančního systému, jsou zdravé, kapitálově dobře vybavené, dlouhodobě ziskové a udržují si přebytek vkladů nad úvěry. Hlavní rizika pro finanční sektor vycházejí z možného výraznějšího propadu ekonomické aktivity v důsledku prohloubení krizového stavu v eurozóně, vyplývá ze Zprávy o finanční stabilitě 2011/2012, kterou dnes zveřejnila Česká národní banka.

 „Udržení důvěry veřejnosti a investorů ve stabilitu českého bankovního sektoru při napjaté situaci v eurozóně vyžaduje zachování vysoké schopnosti bank absorbovat potenciální úvěrové a tržní ztráty,“ uvedl guvernér ČNB Miroslav Singer. „ČNB bude proto věnovat zvýšenou pozornost sledování kvality úvěrových portfolií bank a družstevních záložen a také vazbám domácích bank na mateřské skupiny.

Hlavním rizikovým scénářem pro českou ekonomiku pro nejbližší roky i nadále zůstává výraznější zpomalení hospodářského růstu v Německu a dalších zemích, z nichž pocházejí nejvýznamnější obchodní partneři. K napjaté situaci zejména v eurozóně se přidává vývoj cen komodit a energií odrážející geopolitickou nejistotu a dynamický růst poptávky z rozvíjejících se ekonomik. V sektoru domácností je pak rizikem nepříznivý vývoj disponibilních příjmů odrážející napjatou situaci na trhu práce. 

Úvěrové riziko v bankovním sektoru zaznamenalo v roce 2011 a v prvním čtvrtletí roku 2012 mírné zlepšení. Na agregátní úrovni lze úvěrové riziko označit za přiměřeně pokryté opravnými položkami, mezi domácími bankami ovšem existují v oblasti krytí úvěrů v selhání poměrně významné rozdíly. Koncentrace úvěrových portfolií do jednotlivých odvětví ekonomiky postupně klesá, na druhou stranu se však snižuje míra zajištění největších úvěrů.

V návaznosti na výše zmíněná rizika ČNB hodnotila odolnost finančního systému pomocí zátěžového testu bank, pojišťoven a penzijních fondů za použití prodloužených tříletých scénářů nazvaných „Základní scénář“ a „Evropa v depresi“. Základní scénář reprezentuje vývoj, který považuje ČNB za nejpravděpodobnější. Zátěžový scénář „Evropa  v depresi“ předpokládá víceletý propad ekonomické aktivity a s ním související výrazný pokles cen nemovitostí, nárůst úvěrů v selhání a pokles provozních zisků finančních institucí. Varianty zátěžového scénáře pak pracují s dodatečnými nepříznivými šoky, např. s odpisy pohledávek za zadluženými zeměmi EU, se ztrátami z expozic domácích bank vůči zahraničním matkám nebo pádem největších dlužníků každé banky.

Výsledky zátěžových testů i nadále potvrzují odolnost bank a pojišťoven vůči nepříznivému ekonomickému a tržnímu vývoji. Důvodem je nejen vysoký výchozí kapitálový polštář, ale i schopnost generovat výnosy přes víceletou silnou recesi v ekonomice. I v případě extrémně zátěžových variant scénáře „Evropa v depresi“ počítajících s úpadky velkých dlužníků bank či problémy matek českých bank zůstává kapitálová přiměřenost bankovního sektoru nad 8% regulatorní hranicí, i když některé banky by musely posílit kapitál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.