Pátek 04. prosince. Svátek má Barbora.

Česká bankovní asociace: Moderní finanční sektor přispívá ke konkurenceschopnosti české ekonomiky

Domácí bankovní sektor je zaměřený „dovnitř” české ekonomiky a na poskytování tradičních bankovních služeb. Jeho jasným zájmem je rozvoj domácí ekonomiky, protože pouze dlouhodobě konkurenceschopné podniky mají šanci pokračovat v ekonomické aktivitě, tedy i splácet úvěry, a rozšiřovat se, tedy vyžadovat dodatečné financování. Vyplynulo to ze studie „Finanční sektor, konkurence v něm a příspěvek ke konkurenceschopnosti ČR“, kterou dnes na odborném workshopu představila Česká bankovní asociace (ČBA). Diskuse se účastnil kolektiv autorů studie vedený Luďkem Niedermayerem, předsedou vědeckého grémia ČBA, dále ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba, člen NERVu Michal Mejstřík a prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

Konkurenční prostředí

Vývoj českého finannčího systému je spjat s postupem transformace naší ekonomiky v posledních 20 letech. Podstatné je, že přístup k české bankovní licenci byl a je poměrně otevřený, což dokládá rozvoj nových bank v poslední době. V současné době vlastní českou bankovní licenci 44 subjektů. Jsme také svědky přístupu evropských bank na trh v rámci jednotné licence.

Studie analyzovala postupy, které ukazují na míru konkurenčního prostředí v bankovním sektoru. „Vysoká úroveň konkurence existuje na trhu hypoték a úvěrů nefinančním podnikům, roste konkurence i u spotřebitelských úvěrů, kreditních karet a vkladů obyvatel“, uvedl Luděk Niedermayer,  vedoucí kolektivu autorů studie.

Indexy koncentrace na trhu (např. Herfindahl-Hirschmannův index), které jsou jednou z cest měření předpokladu pro konkurenci na trhu, ukazují obecně klesající trend koncentrace na trhu bankovních produktů:

cba-konkurence-01

Skupina „velkých bank“ si sice uchovává hlavní postavení na trhu, ale její podíl na celkových vkladech a úvěrech se postupně snižuje (od r. 2006 se podíl velkých bank na hrubých úvěrech snížil o 10 procentních bodů). Výrazně posiluje i role středních a malých bank (jak ve firemním, tak retailovém segmentu).

cba-konkurence-02

Poskytování uvěrů a příspěvek ke konkurenceschopnosti ČR

Po restrukturalizaci a nezbytné konsolidaci bankovního systému během první dekády nového tisíciletí docházelo k rychlému růstu úvěrů i bankovních produktů. Recese  v letech 2008 – 2009 se stejně jako jinde v EU promítla i do vývoje úvěrové emise. „Pokles objemů nových úvěrů během krize byl způsoben primárně poklesem úvěrovatelné poptávky po úvěrech v období ekonomického poklesu a následné nejistoty“ vysvětlil Luděk Niedermayer a dodal „I v době opětovného zpomalování ekonomiky v druhé polovině roku  2011 rostl objem bankovních úvěrů rychleji než HDP (+5,97 % meziročně k 31. 12. 2011). Dostupnost úvěrů tak nadále podporuje růst ekonomiky“.

cba-konkurence-03

Nejen dostupnost ale i cena úvěrů je podstatná pro vývoj ekonomiky, data ukazují, že české podniky mají srovnatelné podmínky financování s podniky v eurozóně, což mimo jiné snižuje atraktivitu pro ekonomiku rizikového financování v cizích měnách.

Krize v letech 2008 – 2009 ukázala na vysokou stabilitu bankovního sektoru, který ji přečkal bez potřeby pomoci od státu a zachoval si vysokou odolnost i pro následující roky.  „Zdraví a výkonnost bankovního sektoru přispívají ke stabilitě a důvěře v ekonomiku ČR i v zahraničí a výrazně se tak podílejí na její konkurenceschopnosti“ uzavřel L.Niedermayer.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.