Čtvrtek 15. dubna. Svátek má Anastázie.

ČEŠI NEJSOU ZAJIŠTĚNI PRO PŘÍPAD VÝPADKU SVÉHO PŘÍJMU

40 % Čechů by v případě dlouhodobější pracovní neschopnosti vydrželo s úsporami pouze jeden měsíc

Kterých krizových životních situací se Češi obávají nejvíce? Z nedávno realizovaného průzkumu České pojišťovny vyplývá, že jde především o strach ze závažných onemocnění, ztráty příjmu či trvalé invalidity. Alarmující přitom je, že téměř třetina dotázaných není proti těmto fatálním rizikům nijak pojištěna a jednoduše spoléhá na pomoc svých nejbližších. 

Spoléháme na své nejbližší

Výzkum České pojišťovny ukázal, že se více než polovina (56 %) Čechů obává především nádorových onemocnění a že téměř třetina (29 %) dotázaných není proti těmto rizikům nijak pojištěna. V případě vážné nemoci či úrazu s dlouhodobým dopadem do příjmů by tak 40 % Čechů vydrželo s úsporami pouze jeden měsíc, 23 % by vystačilo s našetřenými penězi 2 až 3 měsíce, 13 % po dobu 4 až 6 měsíců, 12 % půl roku až rok a rovněž 12 % déle než jeden rok.  

V těchto kritických situacích lidé dle výsledků průzkumu spoléhají nejčastěji na pomoc svého partnera či partnerky (68 %). Na rodiče by se potom s žádostí o pomoc obrátili především mladší lidé ve věku od 18 do 25 let (téměř 80 % z této skupiny respondentů). V těžkých chvílích spoléhají Češi také na pomoc svých sourozenců (19 %) či přátel (14 %). 

Pozn.: U otázky „Kdo se o Vás postará v případě vážného úrazu či nemoci? Na čí pomoc spoléháte?“ není součet odpovědí roven 100 %. Respondenti mohli volit z více možností odpovědí.  

Životní pojištění Můj život

V novém životním pojištění s názvem Můj život nabízí Česká pojišťovna hned celou řadou nástrojů sloužících ke zmírnění finančních dopadů těžkých životních situací. Tyto nástroje lze libovolně kombinovat tak, aby pojištění plně odpovídalo individuálním potřebám a představám klientů. Příkladem za všechny jsou tzv. karenční doby, kde si klient může sám zvolit, od kterého dne pracovní neschopnosti mu má být vyplaceno pojistné plnění (a to zda od 15., 29. nebo 57. dne). 

Průzkum pro Českou pojišťovnu realizovala v červnu 2014 společnost Ipsos na vzorku 525 respondentů ve věku 18–65 let.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.