Středa 25. listopadu. Svátek má Kateřina.

Čerpání z fondů EU

MMR informuje, že na jednání náměstků ministrů pro místní rozvoj a financí s představiteli Evropské komise dne 9.3.2012 byla vyjednána shoda. Nedojde k plošnému zastavení programů. Česká republika přijme do června 2012 opatření, jak zlepšit především základní nastavení auditního systému a řešení nesrovnalostí kontroly vykonávané řídícími orgány a zpřísnění personální politiky.

Tento příslib si odvezli zástupci ČR z dlouhodobě plánované pracovní schůzky s  generálním ředitelem pro regionální politiku Evropské komise. Cílem návštěvy bylo projednat s DG Regio postup při řešení otevřených otázek týkajících se systému čerpání evropských fondů. Stávající systém byl nastaven v letech 2006 a 2007 a ukazuje se jako nedostatečný.  Evropská komise požaduje razantní opatření, která evropským auditorům poskytnou dostatečnou míru jistoty, že auditní a kontrolní systém v ČR funguje spolehlivě. 

Cílem MMR je zajistit plynulé fungování všech operačních programů v ČR.

Na příjemce toto opatření dopad nemá, projekty běží dál a Česká republika tím neztrácí žádnou alokaci.

Jedná se o preventivní krok Evropské komise, která po členských zemí vyžaduje důslednější kontrolou a splnění určitých opatření před odesíláním žádostí o platby. Je třeba také zdůraznit že toto opatření se týká přibližně třetiny  operačních programů napříč Evropou. V ostatních zemích se tento fakt nestal politickým tématem, ale zůstal v rovině věcných technických řešení.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.