Úterý 13. dubna. Svátek má Aleš.

AMSP ČR: Spojené státy se stávají nejvíce rostoucím obchodním partnerem

Investice 25.09.2015 | 11:32 0 Komentářů

Czech Business Weekend in New York je hlavní aktivitou tohoto týdne Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Při této příležitosti předkládá asociace ve spolupráci s Komerční bankou aktuální Analýzu obchodních a investičních aktivit mezi ČR a USA. Z ní vyplývá, že vliv vzájemného obchodu a investic roste nebývalým tempem. USA jsou z pohledu přidané hodnoty našeho exportu druhým nejdůležitějším partnerem a současně pátým největším investorem v ČR.

Analýza AMSP ČR ukazuje, že export do USA roste dvojnásobným tempem (26,8 %) než je celkový růst našich exportů (13,1 %). Jen v roce 2015 celkový vývoz do USA přesáhne s největší pravděpodobností hodnotu 100 miliard korun a USA se posunou ze z 13. příčky do TOP 10 exportních teritorií, s podílem 2,5% na celkovém exportu.

AMSP ČR současně poprvé představuje i pohled na export do USA metrikou OECD, která sleduje nejen celkový objem, ale i přidanou hodnotu. Z tohoto pohledu se Spojené státy americké stávají zcela klíčovou destinací a drží se s téměř 6% podílem přidané hodnoty na druhé pozici za Německem. Tomu odpovídá i skladba exportovaného sortimentu, neboť do USA vyvážíme stále více produkty s vyšší přidanou hodnotou, zatímco dříve jsme vyváželi spíše levné výrobky.

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček k tomu dodává: „Do USA můžeme vyvážet zboží, na kterém můžeme velmi slušně vydělat. To je zcela zásadní zpráva pro malé a střední firmy (MSP), které se z pohledu rizika nesmí honit za tržním podílem a velkými objemy exportů, ale hlavně za přidanou hodnotou. Zjednodušeně řečeno, máme-li inovativní výrobek, můžeme jej v Americe prodat za vyšší ceny než kdekoliv jinde.“ 

Odlišná od ostatních teritorií je i skladba exportu z pohledu výrobků a služeb, kdy služby, které generují vyšší zisky, činí v celkovém objemu exportu skoro třetinu. Zajímavé je i to, že jak s ohledem na export výrobků, tak služeb, nepřevyšuje vysloveně ani komodita, ani konkrétní služba, tedy nejsme závislí na jednom odvětví.

Zatímco v EU z celkového počtu všech MSP jich do USA exportuje 24 %, u nás je to 16 % malých a středních exportérů, nicméně 11 % hodlá o USA v nejbližší době rozšířit své exportní aktivity.

Vzhledem k tomu, že stejně intenzivně jako export roste i import z USA, a to téměř o třetinu meziročně, stávají se Spojené státy americké s ohledem na vzájemný obchod nejdynamičtěji rostoucím trhem.

„Je skvělou zprávou, že si na náročný trh Spojených států našlo cestu 16 % našich exportérů ze segmentu malých a středních. Tento segment se jinak vyznačuje silnou fixací na geograficky méně vzdálené trhy, s nimiž již mají zkušenosti nebo alespoň pocit blízkosti. Není to poprvé, kdy trh USA nám ukazuje budoucí světové trendy.  Potvrzuje to v tomto případě tvrdou realitu, že je třeba jít cestou specializace a již zmíněné přidané hodnoty“, upřesňuje místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková.

Spojené státy americké jsou historicky pátým největším investorem v ČR, přičemž výše amerických investic v ČR je přibližně čtvrtinová vůči investicím německým. Jen agentura CzechInvest přilákala přitom za svoji existenci do ČR 197 amerických investic, čímž vytvořila 37 tisíc pracovních míst. Nejvýznamnějšími investory z USA jsou společnosti z odvětví automobilového a dopravního průmyslu, potravinářství, ICT a strojírenství. Počet českých investorů v USA se sice odhaduje jen na několik desítek (35 podnikatelských subjektů), nicméně začíná narůstat počet těch, kteří si v USA začínají připravovat výrobní zázemí. Doposud se přitom jednalo hlavně o obchodní pobočky tuzemských producentů, montovny nebo služby v oblasti ICT.

„Dynamika vzájemného obchodu mezi českými a americkými podnikateli v posledních měsících nabývá na intenzitě. Naše firmy dochází k závěru, že američtí partneři jsou stabilní a nahrazují jimi nejisté východní trhy. Stejně tak američtí investoři považují naše firmy za mimořádně technicky zdatné, schopné produkovat jak kvalitní výrobky, tak nabízet prvotřídní služby. Důkazem je projekt MeoHub, který vznikal ve spolupráci s naší asociací. Američtí investoři vytvořili v těchto měsících v New Yorku plnohodnotné kancelářské, výrobní a skladové zázemí a do USA se stěhuje prvních pět středně velkých českých firem z oblasti výroby a služeb“, dodává Karel Havlíček.

Zdroj: Tisková zpráva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.