Čtvrtek 26. listopadu. Svátek má Artur.

ACCA: Vyzpovídali jsme finanční lídry, jak zlepšit funkce finančního oddělení

Z nového výzkumu od globální Asociace profesních účetních ACCA ve spolupráci s HfS Research plyne, že transformace funkce finančního oddělení je pro dnešního finančního ředitele klíčovou prioritou. Nicméně plných 28 procent respondentů celosvětového výzkumu nevyužívá žádné alternativní modely řízení financí.

Průzkum nám rovněž dává nahlédnout do aspirací a očekávání finančních profesionálů při transformaci funkce finančních oddělení prostřednictvím sdílených služeb a outsourcování. Ze studie plyne, že pokud finanční ředitelé využívají tyto alternativní modely vedení financí, tak:

1. Ve většině případů sahají po sdílených službách (34%).
2. Plná čtvrtina dotázaných využívá kombinaci sdílených služeb a outsourcování.
3. Pouze jeden ze šesti dotázaných uvedl, že využívají výhradně externí dodavatele finančních služeb, tedy čistý outsourcing.

Podle 68 procent respondentů firmy spojují s alternativními modely financí shodně 2 věci: zvýšení efektivity vedení financí a snížení nákladů. Zajímavé je však hodnocení těch, kteří alternativní modely již využívají: Velká část z nich totiž hodnotí dopad na náklady jako mírně pozitivní (33%) nebo dokonce malý (34%). Dopady na efektivitu vedení financí respondenti nejčastěji hodnotí jako mírně pozitivní (38%). Podle nich se zavedením sdílených služeb nebo outsourcování efektivita vedení financí zlepší v intervalu od 6–20 procent.

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k tomu uvádí: „Je to vůbec poprvé, co se při provádění takového průzkumu mluvilo přímo s finančními řediteli. Dnes sice panuje všeobecná shoda nad tím, že sdílené služby a outsourcování finančních oddělení pomohly firmám snížit náklady a byly hnacím motorem standardizace a zlepšování procesů, ovšem z průzkumu je patrné, že finanční ředitelé nadále chtějí mnohem více.“

Výzkum ACCA dále prokázal přímou souvislost mezi obratem společností a preferovaným modelem vedení financí. Malé společnosti se ukázaly být nejvíce rezistentní vůči alternativním modelům financí. Nicméně pokud nějaký model uplatňují, je to outsourcování. Ve velkých společnostech existuje naopak tendence ke sdíleným službám nebo hybridním modelům.

Rozdíly panují rovněž ve funkcích, které firmy alternativním modelům financí svěřují. Nemají problém svěřit servisním centrům nebo externím dodavatelům například daňovou analýzu. Naopak náročnější a strategičtější činnosti jako jsou především prognózy, plánování a vztahy s investory si raději ponechávají v centrálách.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.