USF ČR

Datum založení: 0.0.0
Sídlo: Španělská 2
120 00, Praha 2
Telefon: +420 221 628 507-8
Fax: 420 221 628 509
Email: info@usfcr.cz
Web: http://www.usfcr.cz/
Poznámka:

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí 2018 klientům finanční produkty v celkové hodnotě necelých 17 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR v prvním čtvrtletí roku 2017. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 51 615 retailových i korporátních zákazníků.

První mistři finančního plánování budou veřejnosti známi již na sklonku května tohoto roku

Česká akademie finančního plánování (ČAFP), společná vzdělávací platforma Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Vysoké školy finanční a správní (VŠFS), vyhlašuje první otevřený zkouškový termín pro zájemce o certifikaci Master of Financial Planning (MFP). Po úspěšném pilotním testování se zástupci top managementu předních finančně-poradenských firem se budou moci první uchazeči z řad odborné […]

USF ČR uvolňuje infografiku k pravidlům a principům neživotního pojištění

Co lze pojistit? Pojištění domácnosti Toto pojištění pokrývá především movité věci, tedy v zásadě vše, co lze odstěhovat. Předmětem pojištění jsou především movité věci tvořící zařízení domácnosti a věci sloužící k osobní potřebě členů domácnosti (například mobilní telefon nebo peníze za zařízení domácnosti asi nikdo nepovažuje, přesto jsou tyto věci pojištěny). Dále pak stavební součásti – pokud […]

Deset let sjednoceného dohledu pod ČNB aneb co se událo a co nás ještě čeká

Banky 14.10.2016 0 Komentářů

Letos je to deset let, co byl pod Českou národní banku sjednocen dohled nad kapitálovým a pojistným trhem. Jak říká Jiří Šindelář, výkonný ředitel Unie společností finančního zprostředkování a poradenství: „Jedná se o jeden z významných milníků českého finančního trhu, který výrazně ovlivnil to, jakým způsobem dnes funguje bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálový trh v Česku.“

Řady USF rozšiřuje společnost Froglet, s.r.o.

Banky 13.07.2015 0 Komentářů

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) na svém červnovém jednání schválilo přijetí společností Froglet, s.r.o. za řádného člena unie. Potvrzuje se tak postavení USF jako vedoucího sdružení finančních poradců, aktuálně zastupujícího již přes dvacet finančně-poradenských společností.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve třetím čtvrtletí 2014 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 15 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve třetím čtvrtletí roku 2014. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 105 848 retailových i korporátních zákazníků.

Kam investovat?
Nejnovější komentáře

USF ČR vydává třetí samoregulační standard, tentokrát zaměřený na nekvalitní poradce

Vedení Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) v minulém týdnu schválilo další samoregulační standard, který se zaměřuje na přechody delikventních spolupracovníků mezi členskými firmami. Jde o další významný samoregulační počin, jehož cílem je systémově z trhu vytlačovat ty, kteří oboru finančního zprostředkování a poradenství škodí, primárně ve vztahu ke klientům a obchodním partnerům. USF zároveň zahájí ...

Řady USF rozšiřuje společnost Comfort servis Plzeň s.r.o.

Představenstvo Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) na svém jednání schválilo přijetí společností Comfort servis Plzeň s.r.o. za řádného člena unie. Potvrzuje se tak postavení USF jako vedoucího sdružení finančních poradců, aktuálně zastupujícího bezprecedentních devatenáct finančně-poradenských společností.  

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí 2013 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přesahující 12 miliard Kč

Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) a Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR v prvním čtvrtletí roku 2013.

USF ČR vstupuje do panevropské asociace finančních poradců FECIF

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF) se stala k 5. březnu tohoto roku řádným členem European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF), nejvýznamnějšího profesního sdružení, které zastupuje na celoevropské úrovni asociace finančních zprostředkovatelů a poradců. Dochází tím k zásadnímu posílení mezinárodních aktivit Unie a také k výraznému zvýšení vlivu jejích členů na tvorbu legislativy na ...