Středa 28. července. Svátek má Viktor.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve třetím čtvrtletí 2014 klientům finanční produkty v celkové hodnotě přes 15 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve třetím čtvrtletí roku 2014. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 105 848 retailových i korporátních zákazníků.

I. Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 697 210 tis. Kč, jednorázově placené 123 203 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 266 839 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 163 369 smluv.

clipboard0466

II. Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 1 208 819 tis. Kč na základě 42 098 smluv.

clipboard0467

III.   Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  11 198 400 tis. Kč při celkovém počtu 8 026 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořicí účty.

clipboard0468

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.