Čtvrtek 29. července. Svátek má Marta.

Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali v prvním čtvrtletí 2018 klientům finanční produkty v celkové hodnotě necelých 17 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, z.s. (AFIZ, z.s.) vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR v prvním čtvrtletí roku 2017. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 51 615 retailových i korporátních zákazníků.

  • Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 672 598 tis. Kč, jednorázově placené 34 386 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 242 258 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 85 288 smluv.

   Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv 
Životní pojištění – běžně placené Celkové roční pojistné 395 954 34 405
Životní pojištění – jednorázově placené Suma předepsaného jednorázového pojistného (vkladů) 34 386 85
Neživotní pojištění Celkové roční pojistné vč. jednorázového pojistného 242 258 50 798
CELKEM 672 598 85 288
  • Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 3 087 321 tis. Kč na základě 41 238 smluv.

 

   Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv

 

Podílové listy – objem nákupů Souhrn zprostředkovaných částek 2 603 252 41 238
Pravidelné investice Souhrn zprostředkovaných

ročních částek

484 069
CELKEM 3 087 321

 

  • Úvěrové produkty a depozita 

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  11 947 764 tis. Kč při celkovém počtu 6 777 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňují také penzijní produkty a spořicí účty.

   Zprostředkovaný obrat (tis. Kč) Počet smluv 
Penzijní připojištění Objem sjednaných ročních příspěvků 54 740 3 382
Doplňkové penzijní spoření Objem sjednaných ročních příspěvků 140 160 11 943
Stavební spoření Suma cílových částek 996 289 3 993
Úvěry ze stavebního spoření Souhrn poskytnutých úvěrů 728 791 1 099
Hypoteční úvěry Souhrn poskytnutých úvěrů 11 218 973 5 678
Spořící účty Souhrn zprostředkovaných částek N/A 720
CELKEM 13 138 953 26 815

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.