Pátek 21. ledna. Svátek má Běla.

Za neplacení příspěvku do garančního fondu ČKP končí první neplatiči u soudů

Česká kancelář pojistitelů (ČKP) pokračuje ve svém úsilí snižovat počty nepojištěných vozidel na českých silnicích. Za posledních 21 měsíců, od ledna 2009, kdy se novou legislativou zpřísnily sankce proti neplatičům povinného ručení, již odeslala 272 478 výzev k zaplacení sankčního příspěvku nepojištěných do garančního fondu ČKP a od neplatičů již inkasovala přes 217 miliónů korun. Kvůli
nezaplacení sankčního příspěvku nepojištěných jsou již podávány měsíčně stovky žalob. Na základě 2 127 podaných žalob již bylo vydáno 752 platebních rozkazů, v 51 případech již bylo zahájeno exekuční řízení (tisková zpráva ČAP).

Ještě před dvěma lety bylo v České republice každé deváté vozidlo nepojištěné (tzn. 12 %  registrovaných vozidel bylo nepojištěných), nyní – v říjnu 2010 – je to již jen každé dvanácté vozidlo  (tzn. 8,3 % registrovaných vozidel je nepojištěných). Cílem  ČKP je snížit ve střednědobém horizontu podíl nepojištěných na celkovém počtu registrovaných vozidel pod 2 %. A to i za cenu velmi důsledně vymáhaných postihů. 

Rozumní se pojišťují, nerozumní na své jednání doplácí

Ti rozumnější si již své věci v souvislosti s povinným ručením do pořádku dali – i pod vlivem preventivní informační kampaně  ČKP. Stále však zůstává významná skupina majitelů vozidel, kteří povinné ručení neplatí. Patrně z určité rezistence a mylného dojmu, že se na ně třeba nepřijde,“  říká Jakub Hradec, výkonný  ředitel České kanceláře pojistitelů a doplňuje: „Opak je však pravdou, máme dostatek nástrojů k tomu, abychom nepojištěná vozidla identifikovali a jejich majitele dříve  či později obeslali s výzvou k zaplacení sankčního příspěvku do garančního fondu.“ Podle aktuálních statistik bylo v České republice ke konci letošního září 598 tisíc nepojištěných vozidel. 

Hrozba soudních žalob a exekucí

Povinné ručení je ze zákona povinné. „Pokud majitel vozidla neplní své zákonné povinnosti, vozidlo nemá pojištěno, pak je povinen zaplatit sankční příspěvek. Pokud jej nezaplatí, je naprosto korektní, že je na něm tento postih důsledně uplatňován, v konečném důsledku i včetně soudní žaloby  či exekuce,“ komentuje Ivan Fíber ze společnosti EOS KSI  Česká republika. „Při uplatňování postihů na neplatičích povinného ručení jsme zpravidla velmi efektivní, a proto bych skutečně velmi doporučil, aby lidé placení povinného ručení nepodceňovali, a předešli tak finančním postihům, které mohou být v případě nereflektování výzev a upomínek značně vysoké,“ dodává Fíber.

Podcenit povinnosti se nevyplácí – příběh ze života

Značnou rezistenci a nesmyslné podcenění povinnosti platit povinné ručení dokládá tento případ majitele vozidla. 46letý vlastník osobního vozidla s objemem nad 1850 cm3 dostal koncem roku 2008 od pojišťovny upomínku k zaplacení dlužného pojistného. Na tu nereflektoval a proto k 7. 2. 2009 jeho pojištění zaniklo. Následně mu 11. 5. 2009 byla odeslána výzva k úhradě příspěvku do GF, následovala 12. 8. 2009 upomínka – tzn. vše bez jakékoliv reakce ze strany majitele vozidla. S nepojištěným vozidlem jeho majitel způsobil 24. 12. 2009 dopravní nehodu. Celkový účet za jeho nerozumnost tak přesáhl 400 tisíc Kč – výše příspěvku za celé nepojištěné období 395 dní dosáhla 27.650 Kč, výše způsobené škody při dopravní nehodě, kterou musí uhradit, dosáhla 390 tisíc Kč. Přitom výše pojistného za celý rok by činila jen cca 8.500 Kč. Majitel vozidla se „konečně“ poučil a až v březnu 2010 své vozidlo pojistil. „Podobných případů bychom našli celou řadu. Jen dokládají, jak nesmyslné je nemít povinné ručení,“ dodává Jakub Hradec.

Tažení proti neplatičům bude pokračovat

Intenzita  ČKP v uplatňování sankčního příspěvku nepojištěných do garančního fondu se postupně zvyšuje. Jak napovídají čísla: za celý rok 2009 bylo odesláno 132 762 výzev a od neplatičů povinného ručení bylo do GF inkasováno 65,5 mil. Kč. Za prvních devět měsíců roku 2010 již bylo odesláno 139 716 výzev (tedy více, než za celý minulý rok) a od neplatičů bylo inkasováno 151,605 mil. Kč (tedy téměř 2,5x více, než za celý minulý rok). 

Tažení proti neplatičům bude pokračovat minimálně se stejnou intenzitou i v následujících letech. „Naším cílem je další snížení počtu nepojištěných vozidel, snížení počtu nepojištěných škod, tempa růstu nákladů garančního fondu a také příspěvků platících klientů pojišťoven do garančního fondu. V základním principu nám jde o to, aby  na úhradách nepojištěných škod přímo participovali majitelé nepojištěných vozidel – to znamená potenciální nepojištění škůdci,“ vysvětluje Jakub Hradec, výkonný  ředitel České kanceláře pojistitelů. Vyzývá nepojištěné motoristy, aby využili široké nabídky povinného ručení některé z 15 pojišťoven, a dále dodává: „Praxe jednoznačně potvrzuje, že nejdražší je to povinné ručení, které nemáte!“.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.