Čtvrtek 17. června. Svátek má Adolf.

Proč je tak riskantní jezdit bez povinného ručení?

Přibližně každé dvacáté vozidlo, které se denně pohybuje na českých silnicích, jezdí bez povinného ručení. Jejich řidiči způsobí každoročně kolem 5 tisíc nehod. Celková výše těchto škod dosahuje cca 450 mil. Kč ročně. (Tisková zpráva ČKP)

 

Na rozdíl od případů, kdy je pojištění řádně uzavřeno a kdy škody hradí příslušná pojišťovna, nese finální zodpovědnost za náhradu nepojištěné škody viník nehody. Alarmující jsou skutečné příběhy, kdy řidiči nepojištěných vozidel, často velmi mladí, zavinili vážnou dopravní nehodu, při které způsobili několikamiliónové škody na zdraví. Následně po celý život splácí náklady na jejich léčbu a zdravotní péči.

I přesto, že jezdit s vozidlem bez pojištění odpovědnosti (tzv. povinného ručení) je nezákonné, řada lidí této povinnosti nedbá. Řidiči nepojištěných vozidel se vystavují značnému riziku. Za své jednání mohou dostat pokutu či přijít o řidičský průkaz, ale do největších potíží se dostanou, pokud  způsobí dopravní nehodu. Náhrady škody vymáhané na řidiči nepojištěného vozidla může dosáhnout až miliónů korun.

Dříve či později nepojištěný viník za způsobenou škodu zaplatí

Pokud škodu způsobí nepojištěný řidič, vstupuje do hry Česká kancelář pojistitelů (ČKP), aby z garančního fondu, který spravuje a do kterého přispívají pojišťovny poskytující na českém trhu povinné ručení, uhradila poškozeným jejich oprávněné nároky. Následně, a to velmi účinně, vymáhá veškerou vyplacenou úhradu škody na viníkovi.

„Je třeba si uvědomit, že často i drobný dopravní přestupek může mít zcela fatální následek. V případě, že vozidlo nemá uzavřené povinné ručení, uhradí veškeré škody osoby, které toto pojištění zanedbaly. Mnohdy se může jednat i o statisícové či milionové škody, zejména pokud došlo při nehodě k úmrtí nebo zranění s trvalými následky,“ doplňuje Mgr. Ondřej Voda, vedoucí právního oddělení EOS KSI ČR, s.r.o., inkasní společnosti, která je smluvním partnerem ČKP při vymáhání pohledávek. „Často jde o velmi smutné případy lidí, kteří zanedbali pojištění, a potom vozidlo půjčili třeba kamarádovi, který jím způsobil nehodu. Tito lidé pak museli hradit obrovské škody a nezřídka skončili v exekuci a přišli o veškerý majetek. Přitom se nejednalo o klasické dlužníky-neplatiče, ale o slušné lidi, kteří jen zapomněli uzavřít pojištění nebo hradit pojistné. Proto nelze jinak než doporučit opravdu pečlivě hlídat pojištění svého vozidla,“ dodává Ondřej Voda.

Spolupracovat při řešení škodní události se vyplatí

Česká kancelář pojistitelů dosahuje vysoké úspěšnosti při prosazování práv na náhradu vyplaceného plnění z GF od škůdců u soudů, převyšující 95 %. Ti, jenž se pokouší vyhnout své povinnosti uhradit dlužnou částku, obvykle skončí v exekuci, a to v případech, kdy už je možnost jakékoliv dohody velmi omezená a pohledávka je také i o dost vyšší. „Dlužníci si obvykle neuvědomují, že čím déle se inkasní proces táhne, tím více nakonec musí zaplatit. Proto je vždy lepší od samého počátku s Českou kanceláří pojistitelů nebo inkasní společností jednat a splácet postupně, protože odkládáním problém pouze naroste, ale vyhnout se mu nelze.“ dodává Ondřej Voda. Jeho slova doplňuje advokát Mgr. Jiří Gregůrek zastupující ČKP v soudních řízeních: „Dlužníkům, kteří si uvědomují rizika a nemalé náklady soudního řízení a mají zájem na smírném řešení, vychází Česká kancelář pojistitelů vstříc a umožňuje jim například úhradu ve splátkách. Proti těm, kteří odmítají dobrovolnou úhradu, je bez dalšího podána žaloba. Právo i kvalitní důkazy jsou přitom na straně ČKP, pokud tedy škůdce nespolupracuje a nechá kauzu dojít až k soudu, v podstatě si jen zbytečně zvyšuje dluh o náklady soudního řízení.“

Nejrizikovější skupinou jsou mladí muži

Mezi viníky nepojištěných škod jsou nejčastěji zastoupeni muži (80 %) a bývají spíše mladší – dvě třetiny jsou v kategorii do 36 let. Nehody jsou často způsobeny pod vlivem alkoholu nebo v důsledku nepřiměřené rychlosti. Výrazně vyšší frekvence nepojištěných škod způsobených pod vlivem alkoholu potom vychází na nehody způsobené o letních víkendových večerech a nocích (tzv. disko nehody). Příkladem může být nehoda, kterou způsobil 15letý mladík na otcově pionýru. V důsledku nepřiměřené rychlosti vyjel mimo vozovku do lesa, kde havaroval a došlo k těžkému zranění jeho spolujezdce. Způsobená škoda na zdraví spolujezdce přesáhla 20 miliónů Kč. Za chlapce splácí škodu jeho rodiče.

Následky si nesou celý život

I hmotné škody v řádech desetitisíců korun dokáží znepříjemnit nepojištěnému škůdci život. V případě újmy na zdraví mnohdy nastává situace, že škodu po způsobené nehodě budou splácet až do smrti. „Ve srovnání s tím je zaplacení povinného ručení ve výši několika tisícovek ročně zanedbatelnou položkou,“ dodává Jakub Hradec, výkonný ředitel ČKP.

Na nepojištěné doplácí poctiví plátci povinného ručení

Na nezodpovědné chování řidičů, kteří vyjíždějí na silnice s vozy bez povinného ručení, doplácí poctiví plátci pojištění. Z jejich peněz členské pojišťovny ČKP povinně přispívají do garančního fondu formou členských příspěvků. Prostřednictvím svých pojišťoven tak do garančního fondu přispívají slušní motoristé, kteří povinné ručení platí – v průměru 50–200 Kč ročně v závislosti na kategorii vozidla

Sankce budou vyšší

Přimět majitele a provozovatele vozidel, aby více dbali zákonných povinností a sjednali pro své vozidlo pojištění odpovědnosti, by měly přísnější sankce, které na základě novely zákona č. 168/1999 Sb. vstoupí v platnost od začátku letošního června. Zvýší se pokuta za provozování vozidla bez povinného ručení na nejméně 5.000 – 40.000 Kč. Řidiči si také připlatí za pokutu, pokud při silniční kontrole na požádání příslušníka Policie ČR nepředloží doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Další zpřísňující opatření, která na majitele a provozovatele nepojištěných vozidel dopadnou, nabudou účinnosti od ledna 2009.

Vybrané příklady nepojištěných škod, které se skutečně staly (pro znemožnění identifikace škůdce či poškozeného byly upraveny některé identifikační údaje):

Příklad ze života č. 1

§       Řidič nepojištěné Škody 120 L, 62 let, nezvládl pravotočivou zatáčku. Při rychlé jízdě se dostal do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucí Felicií. Obě vozidla po nárazu vyjela mimo silnici.

§       Při nehodě nedošlo k žádné újmě na zdraví. Věcná škoda dosáhla výše 63 550 Kč.

§       K nehodě došlo v květnu 2004. ČKP poškozenému uhradila veškeré oprávněné nároky a na škůdci vymohla celý obnos vyplacené úhrady. První pohledávku uhradil škůdce až na výzvu externího vymáhacího partnera ČKP, druhá pohledávka byla rozdělena do 26 splátek. Celkově viník zaplatil 75 430 Kč (věcná škoda + náklady vymáhacího partnera + úroky). Orientační sazba povinného ručení pro vůz škůdce v roce 2004: 3 500 Kč/rok.

Příklad ze života č. 2

§       Pětadvacetiletý řidič osobního nepojištěného automobilu Peugeot 406 nedodržel bezpečnou vzdálenost a narazil do vozidla Škoda Octavia, které bylo nárazem posunuto na další vozidlo Mazda 626.

§       Nedošlo k žádné újmě na zdraví. Věcná škoda dosáhla výše 520 255 Kč.

§       K nehodě došlo v únoru 2006. ČKP z garančního fondu uhradila poškozeným veškeré oprávněné nároky a na škůdci vymohla veškerou vyplacenou úhradu škody. Tu vlastník vozidla uhradil ve 3 splátkách.
Orientační sazba povinného ručení pro vůz škůdce v roce 2007: 8 000 Kč/rok.

Příklad ze života č. 3

§       Nezletilý, 15letý mladík, na neregistrovaném, nepojištěném motocyklu Jawa 50 v důsledku nepřiměřené rychlosti vyjel mimo vozovku do lesa, kde havaroval a došlo k těžkému zranění jeho spolujezdce.

§       Věcná škoda činila 0 Kč, způsobená škoda na zdraví spolujezdce však činí 20 390 485 Kč.

§       K nehodě došlo v červenci roku 2007. Z garančního fondu ČKP postupně hradí veškeré oprávněné nároky. Zatím jsou proplaceny náklady na léčení ve výši 153 482 Kč. ČKP vymáhá uhrazené škody na viníkovi. Vzhledem k nezletilosti dlužníka jsou spolu s ním povinni danou pohledávku hradit i jeho rodiče. Dobu úhrady dluhu nelze zatím určit. Aktuální dluh škůdce je 193 030 Kč a zatím zůstává neuhrazen. ČKP předala vymáhání pohledávky externí advokátní kanceláři. Odhadovaná suma budoucích pohledávek je 20 237 000 Kč. Orientační sazba povinného ručení pro vozidlo škůdce v roce 2007: 300 Kč/rok.

Česká kancelář pojistitelů

Česká kancelář pojistitelů je profesní organizací pojišťoven, které poskytují tzv. povinné ručení. Spravuje garanční fond, z něhož hradí poškozeným škody, jež jim byly způsobeny nepojištěnými vozidly. Kancelář následně tyto škody vymáhá po řidičích a vlastnících nepojištěných vozidel. Řeší rovněž případy, kdy došlo k újmě na zdraví nebo usmrcení osob při nehodě způsobené nezjištěným vozidlem a zabezpečuje plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona č. 168/1999 Sb., který tuto problematiku upravuje.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.