Čtvrtek 16. září. Svátek má Ludmila.

Vladimír Tomšík: Aktuální stav českého finančního sektoru z pohledu stability a regulace

Víceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík na Fóru Zlaté koruny hovoří o stabilitě finančního trhu. Banky jsou v České republice velmi dobře kapitalizované a bankovní sektor je stabilní. „Jsem si jistný, že bankovní sektor v Česku je stabilní,“ uvedl jednoznačně Vladimír Tomšík.

Ani když dojde k nějakému šoku a rizikově vázaná aktiva se posunou mezi aktiva v selhání, ani to není problém, neboť české banky jsou velmi dobře kapitalizované. I likvidita českých bank je velmi dobrá. 40 % úspor klientů mohou banky zlikvidnit ve velmi krátké době.

Primární zdroje bank v Česku není na mezibankovním trhu, ale banky čerpají prostředky především z primárních vkladů. Česká národní banka nedodává likviditu na trh, naopak ji z trhu stahuje.

Zároveň zisky bank jsou velmi stabilní. V loňském roce sice došlo k poklesu celkového zisku bankovního sektoru, ale to bylo důsledkem odpisu řeckého dluhu a přecenění i dalších dluhopisů.

ČNB velmi bedlivě sleduje i úvěrovou angažovanost v rámci finančních skupin. Nyní je sleduje na týdenní bázi a od zavedení tohoto opatření angažovanost v rámci finanční skupiny klesla.

Je to přesně rok, co fungují nadnárodní dohledové agentury Evropské komise. Nezávislý dohled v jednotlivých státech již není – všechny jsou podřízeny nadnárodním agenturám, kterým nejen musí reportovat výsledky, ale přijímají od nich i nařízení. Národní dohled má ale stále zodpovědnost za stabilitu na národním trhu, neboť při problémech případné selhání bude platit český daňový poplatník.

ČNB v rámci zachování stability finančního sektoru vydává vyhlášky, z nichž nejvýznamnější je „obezřetnostní vyhláška“ z roku 2007, která ukládá finančním institucím, jak mají jednat obezřetně. Nyní připravuje velký balík vyhlášek k penzijní reformě.

Česká národní banka bude usilovat o minimalizaci nežádoucích dopadů evropské regulace, zejména respektovat pravomoci národního dohledu, neboť je to národní dohled, který nese zodpovědnost. Nechce, aby národnímu dohledu zůstala jen zodpovědnost bez pravomocí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.