Pátek 18. června. Svátek má Milan.

Saxo Bank: Akcie jsou mrtvé

Investice 02.08.2012 | 12:58 0 Komentářů

Sílící nejistota ohledně budoucnosti eurozóny a politické riziko však nedávno stlačily ceny akciových titulů na historická minima. Akcie se v každém ohledu dostaly do nepřízně investorů, kteří namísto nich raději investují do vládních dluhopisů. Akcie nakonec zažijí svůj návrat, ve třetím čtvrtletí k němu ale s největší pravděpodobností nedojde, protože riziko je příliš vysoké a největší hrozbu představuje potenciální krach velkých bank na periferii Evropy. (Komentář Saxo Bank)

 

Akcie jsou v každém ohledu mrtvé

Globální akciové tituly se stále obchodují pod úrovní hospodářského cyklu, míněno oceněním a globálním indexem nákupních manažerů ve zpracovatelském sektoru. Tento index se stále pohybuje mírně nad hodnotou 50 bodů. Je tady stále prostor pro zhodnocení akcií. Potenciální růst je však v krátkodobém výhledu omezen, protože v důsledku rostoucí nejistoty ohledně vývoje v eurozóně nadále pokračuje cyklus kontrakce. Tato situace se odráží také v našem kvantitativním modelu ocenění indexu S&P 500, podle něhož zisky na akcii (EPS) uzavřou rok 2012 na úrovni 103,3 na akcii, přičemž vzhledem k  poměru P/E ve výši 13,1 se naše cílová cena pro konec roku nachází na úrovni 1350.

Tady jsou další faktory dosvědčující nezájem o akcie: Peníze vydělávané úpisem akcií na akciových trzích se nacházejí na sedmiletém minimu, globální aktivita týkající se fúzí a akvizic se rychle přibližuje minimům z roku 2009 a meziroční změna objemů obchodů je –23 %. Procyklické sektory, kam patří společnosti zabývající se těžbou ropy a plynu či základních kovů, se obchodují za ceny, které tu byly naposledy na začátku roku 2009. Situace se navíc ještě zhoršuje. Za období 20 let dosáhla roční výnosnost indexu MSCI World po započtení výnosů z dividend 6,8 % ročně, přičemž roční celosvětová inflace dosahovala úrovně 6,7 %. Až takto nízkých reálných výnosů může rizikové aktivum dosahovat.


Riziko poklesu: Opakování runu na banku Credit-Anstalt z roku 1931

Mezi současnou situací a Světovou hospodářskou krizí lze nalézt překvapivě mnoho paralel, včetně toho, že obě tato období následovala po kulminaci dlouhého úvěrového cyklu. Je kuriózní, že evropský bankovní systém by se mohl znovu stát katalyzátorem druhé vlny globální ekonomické krize. V roce 1931, kdy se americká ekonomika zotavovala z šoku z roku 1929, se odehrál run na největší rakouskou banku té doby, Credit- Anstalt. Krize zastihla Rakousko ve špatné finanční kondici a stát si nemohl dovolit banku Credit-Anstalt zachránit. Bankrot této banky postupně vtáhl světovou ekonomiku do hlubin opravdové Světové hospodářské krize. Nepřipomíná vám to dnešní krizi eurozóny? Největší riziko pro světovou ekonomiku i akciové trhy vězí v tom, že se nějaká banka na periférii Evropy stane terčem runu – a bude přitom příliš velká na to, aby ji dokázala zachránit vlastní vláda – nebo v tom, že Německo odmítne poskytnout pro její záchranu své vlastní prostředky nebo společné fondy eurozóny. Nakolik je tento scénář pravděpodobný? U vkladů na viděnou je patrná tendence odlivu prostředků z jihu na sever, a s prohloubením nerovnováhy se tato pravděpodobnost zvyšuje.

Podle studie Mezinárodního měnového fondu, z  celkového počtu 147 bankovních krizí od roku 1970 začala každá čtvrtá v září. Téměř 40 % všech bankovních krizí se odehrálo během třetího kvartálu, a tak příliš zadlužený a křehký evropský bankovní systém vstupuje do období zvýšeného statistického rizika. S ohledem na výše zmíněné by se měli investoři zajišťovat proti riziku poklesu v důsledku evropské bankovní krize prostřednictvím nákupu put opcí a zvýšení expozice v různých vládních a firemních dluhopisech nebo hedgeováním dlouhých pozic na trzích s futures.

Možnost vzestupu: Americký trh s bydlením a Čína

Nejistota panuje všude, kam se podíváte, ale nejde o žádnou novinku. Vhodná příležitost k nákupu přichází tehdy, kdy „v ulicích teče krev“. Tato strategie je však závislá na katalyzátorech v podobě pozitivních překvapení.

Pokud jde o světové akciové trhy, největší potenciál představuje americký trh s  bydlením a Čína. Americký trh s bydlením a sekuritizace podřadných hypotečních úvěrů patřily mezi faktory, které prohloubily finanční krizi v USA. Klesající ceny domů, exekuce, nadbytečné kapacity na trhu s bydlením, nízký roční objem nové výstavby a úbytek 2,2 mil. pracovních míst ve stavebnictví se podepsaly na stavu americké ekonomiky i bankovního sektoru. Zvýšení počtu vydaných stavebních povolení a započaté výstavby, zdravější úroveň nadbytečných kapacit a ceny domů pohybující se na minimu, tedy oživení amerického trhu s bydlením, by mohlo být tím skrytým faktorem, který znovu nečekaně nastartuje ekonomiku. Dosáhne li zaměstnanost ve stavebnictví úrovní z roku 2003, vznikne 1,2 mil. nových pracovních míst. Zamyslete se nad tím, jaký dopad by to mělo na příjmy, výdaje, fiskální rovnováhu a v konečném důsledku na akciové trhy.

Od konce roku 2010 ekonomický růst v Číně neustále zpomaluje. Nejvíce je tento trend patrný u vývozu. Zároveň také dochází ke zpomalení úvěrové expanze. Je zajímavé, že objem nových úvěrů v Číně za posledních 12 měsíců vzrostl v roce 2012 o téměř 10 % oproti nulovému růstu v předchozích dvou letech. Tato skutečnost zůstala téměř bez povšimnutí, nicméně může jít o známku toho, že čínská ekonomika začíná zase zrychlovat. Přestože makroekonomické ukazatele za druhé čtvrtletí spíše zklamaly, řada předstihových ukazatelů naznačuje obrat k lepšímu. Růst vývozu v Jižní Koreji, který se považuje za důležitý globální předstihový ukazatel, předčil očekávání a může znamenat další projev jistého oživení nehledě na přetrvávající problémy v Evropě.

Taktická hra: ropa a akcie průmyslových kovů

Budou-li americká a čínská ekonomika schopné ustát problémy v Evropě a eurozóna se dokáže udržet pohromadě, pak mají určité segmenty světového akciového trhu obrovský potenciál růstu. Mezi ně především patří světové akcie ropných a plynárenských společností a společností zabývajících se těžbou průmyslových kovů. Obě tato odvětví se obchodují za extrémně nízké hodnoty a jejich výsledky se pohybují hodně pod úrovní světových akcií. Akcie průmyslových kovů a ropy se již od roku 1997 obchodují výrazně pod průměrem a jejich ocenění svědčí o tom, že investoři započítávají do ceny hlubokou globální recesi. Naplní-li se scénář růstu, budou tato dvě odvětví výbornou sázkou díky nepřímé páce zabudované v rozvahách společností z těchto dvou odvětví


 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.