Středa 23. června. Svátek má Zdeňka.

Počet důchodců vzrostl za deset let o 9 %

Penze Luboš Svačina 20.06.2008 | 13:21 0 Komentářů

Podle statistik České správy sociálního zabezpečení vzrostl počet pobiratelů důchodů od roku 1997 o 234 051, což znamená 8,6% nárůst. Jak před deseti lety, tak nyní mezi důchodci převažuje podíl žen.

Česká správa sociálního zabezpečení v roce 1997 evidovala 2 485 110 lidí pobírajících starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, o deset let později se jednalo o 2 719 161 důchodců. Zdaleka největší podíl  na rostoucím trendu mají lidé odcházející do starobního důchodu, kteří nyní tvoří 74,6 % všech lidí pobírajících důchody.

Ze srovnávacích statistik ČSSZ také mimo jiné vyplývá, že v prosinci 2007 na jednoho důchodce přispívali 1,79 poplatníků pojistného. V případě porovnání pouze skupiny starobních důchodců je poměr ještě o něco horší. Na jednoho starobního důchodce totiž přispívalo 2,41 poplatníků. Průměrná výše důchodu je nyní 8747 Kč.

Z uvedených čísel vyplývá, že při stávajícím trendu není současný systém svým účastníkům schopen do budoucna zaručit ani stávající podmínky odchodu do důchodu. K ozdravění systému sociálního zabezpečení je zapotřebí provést několik výrazných systémových změn, které, i přesto že mají širokou podporu veřejnosti, se nedaří zákonodárcům prosadit.

Zdroj: Tisková zpráva České správy sociálního zabezpečení 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.