Pondělí 14. června. Svátek má Roland.

Zpráva o inflaci ČNB: Nízké ceny ropy jsou příznivé pro českou ekonomiku

Banky 11.11.2016 | 11:08 0 Komentářů

Česká  ekonomika  ve  druhém  čtvrtletí  2016  zpomalila svůj mezi- roční růst na  2,6  %, zejména v  důsledku poklesu vládních i  podniko- vých investic spolufinancovaných z  evropských fondů.

Celková i  měnověpolitická inflace se ve  třetím čtvrtletí 2016 mírně  zvýšily, nadále se však nacházely výrazně pod cílem ČNB. Růst české  ekonomiky zpomalil vlivem dočasného poklesu investic spolufinanco- vaných z  fondů EU, za  rok 2016 celkově dosáhne 2,8  %.

V  příštích  dvou letech setrvá růst HDP na  obdobných tempech, když se na  jed- nu stranu obnoví zvyšování investic a  na  druhou stranu bude působit  přechodné zpomalení zahraniční poptávky a  posléze i  méně uvolněné  měnové podmínky po  ukončení kurzového závazku ČNB. Pokračující  ekonomický růst povede ke  zvýšení dynamiky mezd při již jen lehce  klesající míře nezaměstnanosti. Rostoucí ekonomika a  mzdy budou  nadále působit na  zvyšování domácích nákladů a  návazně i  spotřebi- telských cen. Zároveň odezní protiinflační působení dovozních cen. 

Celková i  měnověpolitická inflace se tak dále zvýší a  na  horizontu mě- nové politiky mírně přesáhnou 2% cíl, poté se k  němu budou sho- ra navracet. Prognóza předpokládá stabilitu tržních úrokových sazeb  na  stávající velmi nízké úrovni a  používání kurzu jako nástroje měnové  politiky do  poloviny roku 2017. Poté je s  prognózou konzistentní ná- růst tržních úrokových sazeb.

Zdroj: Česká národní banka

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.