Úterý 11. srpna. Svátek má Zuzana.

MONETA Money Bank nabízí své akcie za 68 Kč za kus

Investice 06.05.2016 | 09:45 0 Komentářů

Bývalá GE Money Bank nabídne dnes od 9:00 své kmenové akcie v počáteční hodnotě 68 Kč za kus. Celkem se bude jednat o 260,61 milionu akcií, což představuje 51 procent firmy.

•    Společnost GE Capital International Holdings Limited („GE Capital“), jediný akcionář Společnosti, nabízí k prodeji 51% akcií Společnosti s tím, že k prodeji nebudou nabízeny žádné nově vydané akcie.
•    Nadto, za účelem pokrytí případných nadlimitních úpisů či krátkých pozic v souvislosti s Nabídkou, bude Nabídka zahrnovat opci na nadlimitní úpis poskytnutou společností GE Capital, kterou bude možné uplatnit ve 30 denní lhůtě počínající prvním dnem podmíněného obchodování Akcií, a to maximálně do výše 15 % Akcií.
•    Nabídka je činěna v souladu se strategií, kterou General Electric Company oznámila v dubnu 2015 a jejímž cílem je prodat většinu aktiv ve finančním segmentu a zaměřit se na průmyslové podnikání.
•    Společnost a společnost GE Capital souhlasí s tím, že v období 180 dnů po zahájení podmíněného obchodování Akcií na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha nevydají nové akcie, ani nepřevedou držené akcie na třetí osobu.

Přijetí a obchodování
•    Očekává se, že podmíněné obchodování na Burze cenných papírů Praha bude zahájeno dnes v 9:00 SEČ pod symbolem MONET.
•    Očekává se, že nepodmíněné obchodování bude zahájeno v 9:00 SEČ dne 10. května 2016.

Tomáš Spurný, generální ředitel Společnosti, řekl: „IPO je významným momentem v naší historii a důležitým krokem k úplné nezávislosti. Viděli jsme silný zájem investorů o MONETA Money Bank a naše nové akcionáře ve Společnosti vítáme. Naším cílem je zajistit investorům udržitelnou návratnost jejich investice prostřednictvím udržování a dalšího rozvoje naší české retailové bankovní platformy a současného výrazného růstu v segmentu malých a středních podniků napříč Českou republikou.“

Richard Laxer, prezident a generální ředitel GE Capital International, řekl: „Úspěšné IPO MONETA Money Bank zdůrazňuje vysoké kvality jak jejích podnikatelských aktivit, tak jejího vedení. IPO je dalším milníkem v realizaci strategie skupiny GE směřující k výraznému omezení aktiv ve finančním segmentu, přičemž v rámci tohoto procesu jsme od dubna 2015 uzavřeli smlouvy o prodeji čistých investic v hodnotě přesahující 170 miliard USD.

Zdroj: tisková zpráva MONETA Money Bank

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.