Pondělí 01. března. Svátek má Bedřich.

KŽP od Allianz s novými připojištěními

Allianz pojišťovna od 1. února rozšířila nabídku připojištění u svého produktu Allianz kapitálového pojištění.

Společnost tak chce vyjít vstříc klientům, kteří požadují u pojistných produktů maximální rozsah a variabilitu pojištění. Allianz také vycházel z kladného přijetí široké škály připojištění u IŽP Rytmus. Allianz také snížil minimální limity pojistného u všech svých klíčových produktů životního pojištění.

Hlavním pojištěním může být kapitálové životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, nebo pro případ dožití. Klient má kromě toho na výběr hned z několika připojištění pro případ plné invalidity:

  • připojištění pro případ plné invalidity z důvodu nemoci nebo úrazu (s výplatou ročního důchodu ve  sjednané výši),
  • zproštění od placení pojistného v případě přiznání plné invalidy z důvodu nemoci nebo úrazu (po dobu trvání plné invalidity platí pojistné za celou pojistnou smlouvu pojišťovna)
  • výplata sjednané částky ve formě důchodu na účet penzijního připojištění
  • připojištění pro případ pracovní neschopnosti s výplatou od 15. nebo 29. dne pracovní neschopnosti

Velkému zájmu se těší tarify úrazového připojištění. U kapitálového životního pojištění je nabízeno ve dvou základních variantách – s oceňováním a bez oceňování zdravotního stavu. Variabilitu zvyšuje možnost výběru jednotlivých složek úrazového připojištění:

  • trvalé následky úrazu (lze kombinovat různé varianty)
  • smrt následkem úrazu (klient si může vybrat z několika variant, které zajistí jeho rodinu)
  • denní odškodné (nebo bolestné), vypláceno už od 8. dne léčení
  • připojištění pro výkonnostní sportovce provozující běžné sporty včetně profesionální úrovně
  • připojištění při případ pobytu v nemocnici (k dispozici je úrazová varianta pro hospitalizaci po úraze a komplexní varianta pro hospitalizaci z jakéhokoliv důvodu, za každý den hospitalizace vyplácí pojišťovna sjednané denní odškodné)
  • připojištění rizikových sportů, leteckého či motoristického rizika.

Zdroj: Tisková zpráva Allianz pojišťovny

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.