Sobota 15. srpna. Svátek má Hana.

Edbusy v likvidaci

Klienti Edbusy obdrželi e-mail, že společnost vstoupila do likvidace. „Pro současnou obtížnou situaci je zvolený postup formou řízené likvidace tou nejlepší cestou k narovnání veškerých vztahů,“ uvádí zpráva klientům a spolupracovníkům Edbusy.

Společnost Edbusy rozeslala svým klientům a spolupracovníkům 10. 4. 2009 infomraci, že 8. 4. 2009 vstoupila do likvidace.

Plné znění dopisu klientům Edbusy

Vážená paní, vážený pane.

společnost EDBUSY, a.s. vstoupila dne 8.4.2009, na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti, do likvidace. Byla změněna její forma, nově tedy zní: EDBUSY, a.s. v likvidaci.

Pro současnou obtížnou situaci je zvolený postup formou řízené likvidace tou nejlepší cestou k narovnání veškerých vztahů jak mezi společností a jejími zástupci, či klienty, tak i mezi společností a státem, potažmo klienty a státem. Proto Vás v rámci společného zájmu vyzýváme k akceptování nezbytně nutné doby odhadované likvidátorem na dobu 2–3 týdnů. V tomto období se bude likvidátor intenzivně seznamovat se všemi skutečnostmi souvisejícími s danou situací, ve které se společnost od doby zásahu státních orgánů nachází. Teprve po té vám bude likvidátor moci poskytnout kompletní součinnost s jeho osobou.

Likvidátorem společnosti byl jmenován pan Dušan Chaloupka. Dnem rozhodnutí valné hromady na osobu likvidátora ze zákona přešla působnost statutárního orgánu společnosti jednat jejím jménem. V souladu s tímto přechodem působnosti a změnou formy společnosti pozbyly platnosti veškeré plné moci udělené před prohlášením likvidace, tedy jediným oprávněným za společnost jednat, podepisovat, uzavírat obchody či dohody je výlučně likvidátor společnosti, případně osoby jím zmocněné.

Více viz. tiskové prohlášení na stránkách www.edbusy.cz v Členské i Klientské sekci.
(Do Klientské sekce mohou vstoupit pouze ti Klienti, jež mají uhrazenu alespoň jednu zálohovou platbu na objednávku služeb Zprostředkovatele společnosti EDBUSY, a.s. po zadání 10-ti místného čísla Zprostředkovatelské smlouvy a 5-ti místného čísla Žádosti o zprostředkování finančních prostředků začínající písmenem F.)

e-mail na likvidátora: likvidatoredbusy@seznam.cz

V obchodním rejstříku likvidace ještě není zanesena.

Tagy EDBUSY podvod

3 komentáře: “Edbusy v likvidaci”

  1. Jozsef Lengyel napsal:

    To by mne zajímalo, jak může likvidace společnosti narovnat vztahy klentů Edbusy se státem. To budou v rámci likvidace vyrovnány za klienty jejich dlužné daně, nebo sociální a zdravotní pojištění? Nebo snad likvidátor za ně zaplatí poplatek za psa? Jaký vztah mají klienti Edbusy se státem? Ručí snad stát za dluhy Edbusy vůči klientům?

  2. Pepa Vyskotsch napsal:

    u nás ještě funguje.Gratuluji!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.