Sobota 23. října. Svátek má Teodor.

Docela pěkný výsledek s jedním velkým ale…

Makro 05.09.2013 | 16:30 0 Komentářů

Vývoz vzrostl v červenci podle Českého statistického úřadu meziročně o 3,2 % a dovoz o 1,2 %. Obchodní bilance tak skončila s přebytkem 28,2 mld. Kč, který je oproti loňsku o 4,9 mld. Kč vyšší (komentář GE Money Bank).

Červencový vývoj zahraničního obchodu zatím perfektně zapadá do toho, co doposud přinesly i ostatní statistiky. Naši obchodní partneři navyšují zásoby materiálu a polotovarů na skladě a začali více investovat. Vývoz tohoto druhu zboží vzrostl totiž meziročně o 7,4 %, respektive o 1,7 %, pokud jako měřítko investic firem vezmeme stroje a dopravní prostředky. Leckomu by se druhé číslo nemuselo zdát příliš impozantní, v porovnání s vývojem od začátku roku, kdy vývoz tohoto obchodního artiklu klesl o 3,3 %, je na něj ale opravdu příjemný pohled. Spotřeba domácností v zahraničí tedy pravděpodobně zesiluje, což je vidět i ve vývozu spotřebního zboží, který byl v červenci taktéž silnější než doposud v celém roce.

V zahraničí to tedy vypadá růžověji. Co ale u nás? Dobrá zpráva je, že obdobné pozitivní trendy platí i pro českou ekonomiku, která se pozvolna nadýchává k lepším výkonům. Jestli přísun kyslíku vydrží, je nicméně ještě předčasné hodnotit (je také třeba si uvědomit, že dnešní čísla jsou opět ovlivněna meziročně vyšším počtem pracovních dnů). Firmy zvýšily poptávku po zásobách vstupů a zájem o stroje a dopravní prostředky zůstal na loňské úrovni. To je oproti minulým měsícům značný posun vpřed. V červenci ožila i poptávka po železe, oceli a kovových výrobcích.

Spotřebitel a statistika dovozů zatím nejsou kamarádi. Zatímco červencový maloobchod ukázal poměrně pěkné výsledky, dovozní statistika naznačuje spíše opak. Klesl zájem o kabelky (pravděpodobně ne ty luxusní), kufry, oděvy i obuv, masivně se naopak dovážely fotoaparáty, čili záznamová zařízení letních dovolených.

Německo zatím zůstává v ústraní. Naši dva hlavní obchodní partneři – Německo a Slovensko nechtějí naše zboží tak moc, jak bychom si představovali. Vývoz do největší evropské ekonomiky vzrostl meziročně pouze o 0,4 %, na Slovensko dokonce klesl. Podstatně příznivější dynamika je patrná u Francie či Velké Británie, tyto ale z hlediska hodnoty vývozu tvoří jen zhruba čtvrtinu toho, co první dva jmenovaní partneři. Důvodem tohoto vývoje jsou dva faktory. Za prvé, z nižších hodnot se vždy roste snadněji. Za druhé, tyto země absorbují relativně více strojů a dopravních prostředků v rámci jejich poptávky po českém zboží než je tomu u Německa či Slovenska a navíc zájem o tyto výrobky se z jejich strany meziročně solidně zvýšil.

Zatím to vypadá, že v automobilovém průmyslu se snad začíná blýskat na lepší časy. České vývozy to ale v červenci nepotvrdily a pokračují v negativní sérii. Tentokrát klesly meziročně dokonce o 12,9 %, což je více než v každém měsíci druhého čtvrtletí. Důvodem je téměř 20% pokles zájmu z Německa.

Pokud bychom červencový zahraniční obchod očistili o nestejný počet pracovních dnů, klesly by vývozy o 1,8 % a dovozy o 4,5 %. Jeho přebytek by byl ale zhruba 34 mld. Kč, čili nejenom nejvyšší v tomto roce, ale v celé historii od roku 1996. Pokles vývozů automobilů je zatím zásadní vadou na kráse a velmí tlumí můj optimismus. Navíc v srpnu podle dnešních dat počet registrací nových automobilů po červencovém zlepšení opět meziročně poklesl, a to o 5 %. Uvidíme, jaké informace přinese červencový průmysl.

Ing. Filip Fyrbach, makroekonomický analytik GE Money Bank

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.