Sobota 18. září. Svátek má Kryštof.

ČNB chce nechat MSD „vykrvácet“. Její kroky vůči největší záložně vyvolávají řadu otazníků

Banky 04.11.2013 | 17:13 4 Komentářů

Metropolitní spořitelní družstvo (MSD) předalo České národní bance (ČNB) dva důležité dokumenty, jimiž rozporuje nepravomocné rozhodnutí ČNB o odebrání licence (zpráva Metropolitního spořitelního družstva).

Dne 25. 10. 2013 MSD doručilo ČNB odůvodnění rozkladu proti nepravomocnému rozhodnutí ČNB o odnětí povolení působit jako družstevní záložna ze dne 19. 9. 2013. Druhým dokumentem jsou pak písemné námitky proti Protokolu o kontrole, které MSD podalo na ČNB 31. 10. 2013. Oba rozsáhlé odborné materiály obsahují celou řadu jasných důkazů, jež vyvracejí účelové závěry ČNB, a také upozorňují na množství procesních chyb a nestandardních postupů ze strany ČNB. Kromě rozkladu byly ČNB předloženy také rozsáhlé posudky soudních znalců, z jejichž závěrů jasně vyplývá ukvapenost a nesprávnost závěrů, ke kterým ČNB došla.

Odůvodnění rozkladu má téměř 80 stran, námitky proti Protokolu o kontrole pak 197 stran. „Z dosavadního průběhu řízení dle našeho názoru vyplývá, že našim námitkám a argumentům nebyla ze strany ČNB věnována patřičná pozornost,“ říká předseda představenstva MSD Petr Jánský. Vyjádření k podkladům pro rozhodnutí, které MSD doručilo ČNB ve stanovené lhůtě dne 10. 9. 2013, totiž čítalo 81 stran odborného textu a doplněné důkazy v rozsahu cca 500 stran.

Je proto minimálně zarážející, že ČNB byla schopna rozhodnutí o odnětí povolení působit jako družstevní záložna, které obsahuje 124 stran textu, vyhotovit za necelých 9 dnů, z nichž 2 navíc připadly na víkend. Z rychlosti, s jakou pracovníci ČNB toto rozhodnutí vyhotovili, se tudíž bohužel nemůžeme zbavit dojmu, že toto rozhodnutí bylo ČNB připraveno dávno před tím, než ČNB obdržela výše uvedené vyjádření MSD poukazující na rozpory ve zjištěních ČNB a obsahující důkazy o nesprávnosti těchto zjištění,“ upozorňuje Petr Jánský.

Otazníky navíc podle vedení MSD vyvolává i fakt, že si ČNB nevyžádala od MSD veškeré podklady k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností. „Jsem přesvědčen, že, pokud by ČNB měla veškeré podklady, nemohla by dospět k závěrům a rozhodnutím, k nimž dospěla,“ říká soudní znalec v oboru bankovnictví Vladimír Bernhardt.

Podle soudních znaleckých posudků docházelo k nestandardním postupům ze strany ČNB již od samého počátku zahájení kontroly. „Po pouhých čtyřech dnech fyzické kontroly na místě bylo ČNB vydáno velmi tvrdé předběžné opatření, které ve spojení s následným zablokováním účtů ze strany Vrchního státního zastupitelství v Praze v podstatě zastavilo činnost MSD a významně poškodilo pověst celého družstva, které do té doby vždy řádně podávalo ČNB veškerá hlášení a nikdy nezaznamenalo ze strany ČNB jakoukoli nespokojenost spojenou s jeho řízením, výsledky apod.,“ dodává Bernhardt.

Podle vedení MSD všechny dosavadní kroky ČNB a Vrchního státního zastupitelství v Praze vůči MSD směřují k tomu, že nechají v průběhu času největší družstevní záložnu v ČR fakticky vykrvácet a dostat do stavu, který odpovídá závěrům kontroly. „Vzhledem k tomu, že i po více než 6 měsících tvrdých a nepřiměřených zásahů je MSD stále solventní institucí a stále funguje, nemohla být jeho situace zase tak špatná, jak se ČNB snaží ve svých rozhodnutích demonstrovat. Nyní pevně věříme, že se naší argumentací a důkazy znovu zdůrazněnými v rozkladu bude ČNB, resp. její bankovní rada, konečně náležitě zabývat a věnuje jim patřičnou pozornost. MSD z tohoto důvodu také požádalo rozkladovou komisi o účast na jejím zasedání,“ doplňuje Petr Jánský.

4 komentáře: “ČNB chce nechat MSD „vykrvácet“. Její kroky vůči největší záložně vyvolávají řadu otazníků”

 1. obrana napsal:

  MSD funguje tak jak jen může. Brání se. Stejně jako každý člověk nebo firma. Tomu se snad nemůže nikdo divit.

 2. nebrecte napsal:

  a jak byste asi fungovali vy, kdyby vam vzali vsechny penize? Boha prestante brecet.

 3. zklamaný napsal:

  MSD již od května má zavřené pobočky,už téměř 4 měsíce nevyplácí a dovoluje si tvrdit,že funguje a je solventní? A na krku má podezření ze závažného tunelování.To je tedy troufalost…

 4. Tomáš napsal:

  Nepřipadá mi, že by MSD fungovalo.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.