Čtvrtek 29. října. Svátek má Silvie.

Zdeněk Dvořák: Kupujeme stabilní a ziskové firmy

Na českém trhu vznikl nový fond kvalifikovaných investorů. Zaměřuje se na investice do reálné ekonomiky. „Budeme se zabývat nákupem zejména majoritních podílů ve výrobních společnostech,“ říká Zdeněk Dvořák, předseda správní rady Advantage Fund, v rozhovoru pro Investujeme.cz. Co fond nabízí svým investorům?

Zakládáte nový fond kvalifikovaných investorů Advantage Fund. Na jaké investice se chcete zaměřit?

Advantage Fund je prvním fondem v České republice, který se zaměřuje na reálnou ekonomiku. To znamená, že se budeme zabývat nákupem zejména majoritních podílů ve výrobních společnostech nebo ve společnostech poskytujících přidanou hmotnou hodnotu. 

Primárně se orientujeme na čtyři investiční oblasti: automatizace a robotizace, nástrojařské strojírenství a výroba jednoúčelových sofistikovaných strojů, smart energetika, kde nám ale nejde o výrobu zdrojové energie, ale spíše o řešení úspor energie a její efektivní využijí, jako jsou například výměníky, kogenerátory, rekuperační jednotky apod. A čtvrtou oblastí jsou příležitosti, které přináší výrobní průmysl, jako je např. plastikařina.

Fond se chová jako dlouhodobý strategický investor. Nejsme finanční investor. Naším cílem je koupit zisková aktiva, přičemž považujeme za ziskové společnosti s EBITDA marží 10 % a více. Firma musí existovat alespoň 10 let, musí mít vyřešený funkční obchod a v jejím profilu musí být patrná konkurenční výhoda.

Jak velký objem majetku aktuálně spravujete?

Fond je nově etablovaný na trh. Úvodní hodnotu cílíme na 750 mil. Kč, přičemž jsou připraveny další investice, které mohou toto rozvíjet. Jsme ve fázi úpisu kapitálu. Jako fond kvalifikovaných investorů přijímáme investice v objemu 3,5 mil. Kč a více.

Soustředíme se na velké úpisy, aby to bylo spojeno s aktivní koupí konkrétní společnosti. Z tohoto důvodu máme připravený určitý počet společností, které chceme koupit, aby upsaný kapitál neležel ladem na účtu. Vedle velkých investorů máme i malé investory, kteří s námi chtějí investovat, ale ty částky jsou poměrně menší a pohybují se v intervalu 5 až 10 mil. Kč. Jejich zapojení budeme realizovat spolu s velkým úpisem a zapojením do společnosti tak, aby se peníze začaly zhodnocovat.

Investor, který přes váš fond investuje, se podílí na koupi konkrétního podniku, nebo investuje prostředky do většího počtu společností?

Investor investuje peníze do fondu. Fond následně jedná samostatně a vybírá a umísťuje konkrétní aktiva v souladu se statutem schváleným Českou národní bankou. Pro velké investory jsme připravili program PARTNER, kdy investor souběžně s investicí do fondu může kupovat i minoritní podíl v kupované společnosti, pokud má o to zájem.

Statut fondu je schválený Českou národní bankou. To znamená, že Advantage Fund je domicilovaný v České republice. Proč jste se rozhodli pro domicil v ČR, když většina ostatních fondů hledá domicil v jiných zemích, více přátelských k ochraně investic?

Česká republika v roce 2013 přijala zákon o kolektivním investování, který je dle našeho názoru velmi moderní a velmi dobrý. Investiční prostředí je tak pro nás v České republice dostatečné. Protože zdůrazňujeme naše zaměření na akvizici českých aktiv, nevidíme jako přínosné umísťovat sídlo mimo Českou republiku.

Jsme zaměřeni na malé a střední podniky výrobního charakteru v České republice. Tento byznys známe a rozumíme mu. Jsme toho názoru, že na úrovni malých a středních firem jsou v České republice mimořádně kvalitní společnosti, a shodou okolností dochází k určité příležitosti, kdy jsou ke koupi – ať je to mezigenerační výměna, zájem prodávajících být součástí většího celku a mít širší uskupení, které jim pomůže k dalšímu růstu a podobně.

Nejsme nadnárodní fond, jsme místní fond a říkáme, že to největší bohatství máme doma. Proto se zcela přirozeně orientujeme na český průmysl. To samozřejmě do budoucna nevylučuje, pokud to bude součástí penetrace na další trhy, že bychom akvírovali firmy v zahraničí, především v Evropské unii.

Investovat budete převážně v České republice. Kapitál získáváte také především zde, nebo hledáte i zahraniční investory?

Primárně jsme orientovaní na českou ekonomiku, protože je zde peněz dost. Nepopíráme ale možnost, že v budoucnosti přibydou i zahraniční investoři.

Jaký výnos pro váš fond očekáváte?

Investorům se zavazujeme k výnosům na úrovni 5 až 8 % po odečtení všech nákladů. Může to být teoreticky i více, ale je třeba vidět, že jsme fond dlouhodobý a strategický investor. Musíme se dívat i na to, že ne vždy se ekonomice bude dařit tak, jako nyní.

V současnosti si troufám odhadnout, že zhodnocení aktiv bude vyšší. Když se ale ekonomika dostane do svízelné situace, nemusí to tak vždycky být.

Jaká bude nákladovost fondu?

Fond jako celek se vším všudy bude mít náklady na úrovni 3,5 % s tím, že očekávané zhodnocení ve výši min. 5 až 8 % je již po odečtení těchto nákladů. 

Zavazujete se k výnosům alespoň 5 %. Za jakých okolností může investor získat výnos nižší, např. v souvislosti s ekonomickou recesí?

Neočekáváme, že by výnos mohl poklesnout pod 5 %. Za tímto výnosem leží stress verze byznys plánu, kde jsme počítali, kam se můžeme dostat a co se může stát. Simulovali jsme to od roku 2008 až 2013 včetně toho, co se děje ve firmách v situaci krize likvidity, nebo když nastane poptávková krize.

Vycházíme z toho, že kupujeme ziskové firmy. Jeden z parametrů, na který se díváme, je, jak se firmě dařilo v období krizových let. Ostatně proto je jednou z podmínek fungování firmy alespoň 10 let. Díky tomu máme možnost testovat konkrétní změny situace v ekonomice na mikroúrovni.

Vloží-li investor do vašeho fondu peníze, za jakých okolností a s jakými náklady může kapitál z investice stáhnout?

Vhodné investiční období pro tuto investici je 5 let. Říkáme, že pro každého investora je vhodné zůstat v investici alespoň 3 roky i s ohledem na splnění časového testu pro osvobození výnosu od daně z příjmů. Pokud chce investor dezinvestovat dříve než po třech letech, i v zájmu ochrany ostatních investorů a stability fondu, může tak sice učinit, ale s penalizací do výše 25 % hodnoty vybírané investice. Po třech letech může vybrat až 5 % investované částky ročně zdarma, po pěti letech jsou výběry zcela zdarma.

Fond s ohledem na ochranu ostatních investorů lpí na době 5 let. I proto v komunikaci s potenciálními investory proklamujeme, aby neinvestovali více než pětinu svého volného kapitálu.

Koho vnímáte jako svého největšího konkurenta na poli nákupu společností? Přeci jen o ziskovou společnost bude širší zájem…

Zcela přirozeně nelze konkurenci omezovat pouze na další fondy. Nebudou to ale příliš finanční investoři, ti chtějí koupit podhodnocené aktivum, kde mohou očekávat výraznější růst hodnoty – např. když je firma podkapitalizovaná nebo předlužená a potřebuje další kapitál.

Našimi konkurenty spíše budou fondy, které chtějí doplnit portfolio o něco ziskového a rozložit riziko, a pak také podnikatelé a nadnárodní firmy ze stejného či doplňkového oboru. A s nimi se určitě budeme potkávat.

U ziskové firmy prodávající očekávají, že dostanou zaplaceno za společnost, která je v dobrém stavu, nikoli za firmu před restrukturalizací.

Jakým způsobem tipujete zájem současných majitelů k prodeji společností? Vytipujete si nejprve aktivum, které chcete koupit, a následně oslovujete majitele? Nebo využíváte jiné zdroje informací o firmách k prodeji?

Český trh je vyspělý trh. Máte tady významné množství českých poradenských firem, které se specializují na malé a střední firmy. A s nimi spolupracujeme. Odevzdáme jim, jaké firmy nás zajímají, a dostaneme nabídky společností, které splňují zadané parametry. Vedle toho v některých případech probíhá i aktivní oslovování.

Pokud koupíte jednu firmu a máte zmapovaný její trh, tak velmi dobře víte, kdo je její konkurencí, kdo vyrábí něco, co by se hodilo z hlediska řetězení přidané hodnoty, a dostáváte se do situace, kdy je dobré se zeptat majitele, zda by nechtěl se svou společností do fondu vstoupit a část společnosti odprodat, nebo hledáte jinou úroveň kooperace.

Jste ve fázi kumulace kapitálu. Máte již vyhlédnuté společnosti, které byste chtěli do portfolia nakoupit?

Pro tuto fázi jsou připraveny čtyři společnosti v  hodnotě 750 mil. Kč, ta pátá má hodnotu přibližně 0,5 mld. Kč. Tyto jsou zahrnuty do fáze fundraisingu.

Plánujete uskutečnit změny ve vedení po vstupu do společnosti?

Kupujeme ziskové firmy, kterým funguje výroba i obchod. My nepřicházíme s ambicí, že jsme fond, který ví všechno.

Chceme posilovat hlavní procesy na úrovni výroby, obchodu a logistiky, pomůžeme zoptimalizovat podpůrné procesy, jako je nákup, informatika a podobně a budeme je sdílet. Nepočítáme s tím, že bychom nutně museli měnit personál. Naopak přicházíme s tím, že máme zájem personál získat.

Není nutné bořit, ale spíš se dívat, kde je prostor pro další rozvoj.

Děkuji za rozhovor.

Zaujal vás Advantage Fund?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

4 komentáře: “Zdeněk Dvořák: Kupujeme stabilní a ziskové firmy”

 1. Harry napsal:

  Nulový trackrecord, nízký výnos,ma teď se ještě doctu o TER 3,5%. Spis přemýšlím o jediném argumentu proč takový fond kupovat. Dneska si každy mysli, ze umí spravovat fondy a nakupovat fabriku.

 2. Karel napsal:

  Zdeněk se snaží uplést z howna bič a zapráskat s ním a nepopráskat se! Slibem hlupáka neurazíš…a přitom má na krku hodně žalob za neplnění smluv!

 3. Karásek napsal:

  „Na českém trhu vznikl nový fond kvalifikovaných investorů.“
  Divná věc, že to nazývají „fond kvalifikovaných investorů“. Tento pojem používají přece podvodníci pro jejich hedgefondy, aby získali peníze od hlupáků. Advantage Fund ale není hedge fond, tedy by si měl vymyslet jiný přívlastek, aby dostal peníze od bohatých zemědělců z JZD.

  • Radek napsal:

   Fond kvalifikovaných investorů není nic podvodného. A ani hedge fond. Je to označení určitého typu fondů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.