Neděle 17. ledna. Svátek má Drahoslav.

Základní výměru důchodu mají všichni stejnou

Základní výměra důchodu
Penze Petr Gola 23.12.2020 | 00:00 1 Komentář

Každý státní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu v roce 2021 bude činit vždy 3 550 Kč a plní svým způsobem solidární funkci při výpočtu státního důchodu.

Na výši základní výměry důchodu nemá vliv průběh pojištění penzisty. Důchodce, který zaplatil na sociálním (důchodovém) pojištění během produktivního života několikanásobně více než jiný penzista, má základní výměru důchodu stejně vysokou. Při volbě předčasného důchodu se základní výměra nekrátí a invalidní důchodci ji mají stejně vysokou bez ohledu na přiznaný stupeň invalidity.

Základní výměra důchodu v příkladech

  • Paní Jana odejde v roce 2021 do starobního důchodu, její osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě) činí 140 000 Kč a získala dobu pojištění v rozsahu 44 let. Základní výměru důchodu bude paní Jana mít 3 550 Kč a bude činit 2,5 % osobního vyměřovacího základu.
  • Paní Simona odejde rovněž v roce 2021 do starobního důchodu, ale její osobní vyměřovací základ bude činit 20 000 Kč, rovněž při získání doby pojištění v rozsahu 44 let. Základní výměru důchodu bude paní Simona mít 3 550 Kč a bude dosahovat 17,8 % osobního vyměřovacího základu.

Výdělek v penzi základní výměru nezvýší

Řádní starobní důchodci si mohou během pobírání státního starobního důchodu libovolně přivydělat, nejsou nijak limitováni. Získání výdělečné činnosti, ze které bylo zaplaceno sociální pojištění, zvyšuje státní starobní důchod. Za každých 360 kalendářních dní o 0,4 % výpočtového základu.

V praxi to znamená, že výdělečnou činností se zvyšuje pouze procentní výměra důchodu. Základní výměra důchodu je vždy stejná a k jejímu zvýšení dochází pouze z důvodu valorizace. V takovém případě se však zvýší základní výměra všech důchodcům stejně, bez ohledu na jakékoliv jiné okolnosti. V přiložené tabulce máme uvedenu základní výměru důchodu v letech 2012 až 2021.

Rok Základní výměra důchodu Rok Základní výměra důchodu
2021 3 550 Kč 2016 2 440 Kč
2020 3 490 Kč 2015 2 400 Kč
2019 3 270 Kč 2014 2 340 Kč
2018 2 700 Kč 2013 2 330 Kč
2017 2 550 Kč 2012 2 270 Kč

Dva důchody = jedna základní výměra

Pokud vznikne nárok na dva státní důchody, nejčastěji tedy vlastní starobní důchod a vdovský (vdovecký) důchod po zemřelém manželovi (manželce), potom náleží základní výměra důchodu pouze jednou. V plné výši náleží procentní výměra vyššího z těchto dvou důchodů a z druhého důchodu náleží polovina procentní výměry.

Základní výměra u vdovského důchodu

Manžel paní Hany pobíral starobní důchod ve výši 15 100 Kč a vlastní starobní důchod paní Hany činí 14 200 Kč. Vypočítáme si, jak vysoký souhrnný měsíční důchod bude paní Hana pobírat v roce 2021 při úmrtí manžela.

  • Pokud by paní Hana pobírala pouze vdovský důchod, tak by měla nárok na procentní výměru vdovského důchodu ve výši 5 775 Kč (15 100 Kč – 3 550 Kč) x 50 %).
  • Procentní výměra vlastního starobního důchodu 10 650 Kč (14 200 Kč – 3 550 Kč) je vyšší než procentní výměra vdovského důchodu ve výši 5 775 Kč, proto bude paní Hana v plné výši pobírat vlastní starobní důchod a z procentní výměry vdovského důchodu polovinu, tj. 2 888 Kč.

Paní Hana bude mít nárok na souhrnný důchod ve výši 17 088 Kč (základní výměra 3 550 Kč + procentní výměra vlastního starobního důchodu 10 650 Kč + polovina procentní výměry vdovského důchodu 2 888 Kč).

Jeden komentář: “Základní výměru důchodu mají všichni stejnou”

  1. Rada napsal:

    Převeďte si ta čísla na eura a zapláčete. V době, kdy jsou ceny potravin stejné a vyšší než ve starých zemích EU, je 500 euro měsíčně sebevražda. Dělejte všechno možné, abyste na této dávce nebyli závislí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.