Pondělí 18. října. Svátek má Lukáš.

Za zdravotní péči zaplatíme více

Na výdajích za zdravotní péči platí občané ve vyspělých zemích rok od roku více. Spoluúčast se zvyšuje, stejně jako rozsah placené zdravotní péče. Zodpovědní občané zahrnují do finančního plánování i soukromé zdravotní pojistky a spoří si na nenadálé výdaje na zdravotní péči.

Ve vyspělých zemích světa občané uzavírají a sjednávají finanční a pojistné produkty především ze dvou důvodů:

Uzavírání soukromého zdravotního pojištění není v Česku ještě tolik rozšířené jako v západní Evropě. Během příštích let i do Česka dorazí trend z vyspělých zemí, kdy zodpovědní občané nespoléhají pouze na veřejné zdravotní pojištění, ale uzavírají i soukromé zdravotní pojištění. Motivem k uzavření soukromého zdravotního pojištění jsou tři:

  • úhrada zdravotní péče, která není hrazena z veřejného pojištění (např. stomatologické ošetření se ve většině vyspělých zemích hradí v plné výši, možnost čerpání zdravotní péče v neveřejných zdravotnických zařízeních, úhrada povinné spoluúčasti ze soukromého zdravotního pojištění…),
  • kompenzace ušlého příjmu z důvodu nemoci či pobytu v nemocnici (nemocenské dávky jsou v západní Evropě výrazně nižší než v Česku),
  • finanční zajištění pro případ, že zdravotní komplikace nedovolí občanovi být výdělečně činný.

Náklady na zdravotnictví rostou

V členských zemích OECD výdaje na zdravotnictví rostly v posledních deseti letech více než 4 % ročně. Náklady na zdravotnictví tak ve všech vyspělých zemích rostou rychleji než domácí ekonomika. Tento jev platí i pro Česko.

V roce 2000 činily v Česku výdaje na zdravotní péči 147 mld. Kč a v v roce 2008 již 265 mld. Kč. Soukromé výdaje občanů na zdravotní péči tak v budoucnu nadále porostou. Výnosy z veřejného zdravotního pojištění nestačí pokrýt tyto náklady. Spoluúčast pacientů se bude muset nadále zvyšovat, stejně jako se bude muset rozšiřovat okruh zdravotní péče, která bude považována za nadstandardní a nebude tedy v plné výši hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zdravotní pojištění není v USA samozřejmostí

V členských zemích EU jsou téměř všichni občané zdravotně pojištěni. V Česku je zdravotně pojištěn každý občan s trvalým pobytem na území České republiky. Zdravotně pojištěn a nárok na zdravotní péči dle zákona mají i občané, kteří zdravotní pojištění neplatí. To je v praxi běžná situace pro OSVČ či OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) neplatící řádně a včas povinné zálohy na zdravotním pojištěni. I to je jeden z důvodů, proč výdaje na zdravotní péči budou tvořit čím dál vyšší část rodinného rozpočtu českých domácností.

Obdobná situace je i v ostatních evropských zemích. Nejvíce občanů zdravotní pojištění nemá v Rakousku a Nizozemí (pouze 2 %).

V mimoevropských zemích je však situace zcela jiná. Mít zdravotní pojištění není automatické. V Mexiku má zdravotní pojištění každý druhý občan, v Turecku 67 % a v USA 87 % občanů. V USA je tak téměř 50 miliónů občanů bez zdravotního pojištění. Současně v USA či Mexiku tvoří soukromé výdaje občanů za zdravotní péči polovinu veškerých výdajů na zdravotnictví. Mít dobrou zdravotní pojistku je tak pro občany v mimoevropských zemích velmi důležité.

V Česku je prozatím z veřejného zdravotního pojištění hrazeno téměř 95 % výdajů na zdravotnictví, což je nejvyšší hodnota ze zemí OECD.

I v EU je spoluúčast vysoká

Ani v Evropě však není zdravotní péče zadarmo. Evropané hradí spoluúčast, v Česku je míra spoluúčasti velmi nízká. Evropané platí za stomatologické ošetření, léky, hospitalizaci, ambulantní péče, nemocniční péči či za návštěvu lékaře vysokou spoluúčast. Spoluúčast může dosahovat stovky eur. Jenom u léků je spoluúčast často 50 % ceny léků. Ve většině zemí je vysoká spoluúčast u zubaře (často se platí v plné výši). Pobyt v nemocnici je rovněž drahý. Ve většině zemí musí pacienti hradit  poplatek za pobyt, za léky i za stravu.

Míra spoluúčasti ve vybraných zemích EU: 

  • Velká Británie

Stomatologická prohlídka 17 liber, plomba 46 liber, léky 7 liber…

  • Německo

Občané platí ambulanční poplatek 10 €, za léky 10 % z ceny (minimálně však 5 €), u zdravotnických pomůcek 10 % z ceny (10 € za předpis) a za každý den pobytu v nemocnici platí 10 €…

  • Francie

Za léky platí občané až 85 % z ceny léčiva (záleží na druhu léku), základní hospitalizační poplatek činí 16 € za den, lékařské ošetření 30 % nákladů…  

Počet zdravotních pojistek stoupá

V posledních letech stoupá počet Evropanů, kteří uzavírají soukromé zdravotní pojištění. Lepší podmínky získají samozřejmě mladší občané. I pro Evropany je velmi důležité být dobře zdravotně pojištěn. Z veřejného zdravotního pojištění není totiž hrazena zdravotní péče v soukromých zdravotnických zařízeních. Ze soukromého zdravotního pojištění je klientovi adekvátním způsobem (záleží na podmínkách každé smlouvy) hrazena nadstandardní zdravotní péče, míra spoluúčasti či finanční kompenzace na ztrátě výdělku.

Prameny: MISSOC Database 2009 – Health Care 2009

Jste ochotni platit vyšší spoluúčast za kvalitní zdravotní péči?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.