CZK/€ 23.825 +0,02%

CZK/$ 21.929 +0,29%

CZK/£ 27.111 +0,08%

CZK/CHF 23.784 -0,12%

Text: Petr Gola

Foto: Shutterstock

10. 03. 2022

0 komentářů

Z jaké mzdy se počítá důchod?

 

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a průměrné mzdě za odpracované roky (osobním vyměřovacím základu). Jak se vypočítá průměrná mzda pro výpočet důchodu v roce 2022? 

Osobní vyměřovací základ je průměrná hrubá měsíční mzda za odpracované roky. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se osobní vyměřovací základ vypočítá z rozhodných příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. V přiložené tabulce máme uvedeny koeficienty pro přepočet ročních příjmů, které se používají při výpočtu starobního důchodu v roce 2022.

Praktický příklad

Paní Zuzana měla v roce 2013 průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 25 000 Kč, za celý rok 2013 obdržela tedy hrubou mzdu ve výši 300 000 Kč a toto částka je vyměřovacím základem za rok 2013.  Přepočtený roční vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 za rok 2013 činí 450 660 Kč (300 000 Kč x 1,5022), což odpovídá hrubé měsíční mzdě 37 555 Kč (450 660 Kč: 12 měsíců). Pro zjednodušení nepočítáme za rok 2013 s žádnou vyloučenou dobou pojištění (např. nemoc).

REKLAMA

 Osobní vyměřovací základ v roce 2022

Celkový osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu za rok 2022 se získá tak, že se sečtou všechny přepočtené roční vyměřovací základy za roky 1986 až 2021. Celková částka součtu vyměřovacích základů se následně vydělí celkovým počtem dní ponížených o vyloučené dny pojištění. Celkový počet dní za roky 1986 až 2021 je 13 149 dní. Výsledná částka se následně přepočítá na měsíc, když se počítá, že jeden měsíc má v průměru 30,4167 dní.

Praktický příklad

Paní Helena má součet přepočtených ročních vyměřovacích základů za roky 1986 až 2021 ve výši 17 809 060 Kč. Celková vyloučená doba pojištění je 100 dní. Osobní vyměřovací základ – vstupní částka pro výpočet starobního důchodu je:

  • 41 513 Kč (17 809 060 Kč: (13 149 – 100) x 30,4167)

Paní Helena získala dobu pojištění v rozsahu 44 let, proto její starobní důchod přiznaný v dubnu 2022 činí 19 386 Kč.

REKLAMA

  • Do částky 17 121 Kč se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %, a z částky od 17 121 Kč do 41 513 Kč z 26 %.
  • Výpočtový základ je tedy 23 463 Kč ((17 121 Kč + (26 % z (41 513 Kč – 17 121 Kč)).
  • Každý rok pojištění se započítává jako 1,5 % výpočtového základu. Procentní výměra starobního důchodu paní Heleny je tedy 15 486 Kč (23 463 Kč x (1,5 % x 44).
  • Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a v roce 2022 činí 3 900 Kč.

Měsíční starobní důchod paní Heleny je tedy 19 386 Kč (3 900 Kč + 15 486 Kč).

 Zvýšení důchodu od června

Vzhledem k vyšší inflaci se budou všechny státní důchody od června zvyšovat, a sice o 8,2 % procentní výměry. Měsíční starobní důchod paní Heleny po zvýšení bude 20 656 Kč (3 900 Kč + (15 486 Kč x 1,082). Občanům s vyšším státním důchodem se tedy v korunovém vyjádření zvyšují státní důchody více.

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *