Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Jak vysoký je státní důchod při nízkém zisku

Řemeslník - OSVČ - podnikatel - podnikání - podnikatelé
Penze Petr Gola 05.01.2018 | 00:00 0 Komentářů

Vzhledem k výpočtové formuli důchodu může být měsíční penze pouze např. 8 000 Kč. Živnostníci s nízkým ziskem budou mít tedy i velmi nízký starobní důchod. Rozhodně neplatí, že státní důchod musí být počítán alespoň z minimální mzdy.

Zodpovědní živnostníci by měli mít dostatečné vlastní finanční zajištění na penzi. Podívejme se na praktické příklady.

Měsíční částka státního starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, kdy dřívější příjmy jsou přepočteny pomocí koeficientů na současnou úroveň.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2018 se osobní vyměřovací základ u OSVČ počítá z ročních vyměřovacích základů za roky 1986 až 2017.

Roční vyměřovací základ

Vyměřovací základ u OSVČ je částka, ze které je za příslušný rok vypočteno sociální pojištění. Vyměřovací základ je polovina daňového základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy za příslušný rok vypočteno sociální pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Praktický příklad

Pan Novák bude mít za rok 2017 příjmy ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 614 400 Kč a výdaje ve výši 372 400 Kč. Daňový základ činí tedy 242 000 Kč (614 400 Kč – 372 400 Kč). Roční vyměřovací základ je tedy 121 000 Kč (242 000 Kč x 50 %). Pro důchodové účely odpovídá roční vyměřovací základ ve výši 121 000 Kč měsíční hrubé mzdě 10 083 Kč (121 000 Kč : 12 měsíců).

Vyměřovací základ pana Nováka za rok 2017 tedy nedosahuje ani minimální mzdy. Někteří živnostníci se mylně domnívají, že pro důchodové účely jsou rozhodující příjmy, někteří, že daňový základ. Ani jedno není správně. Státní starobní důchod je tak pro řadu živnostníků citelně nižší než by očekávali. Zejména to platí pro OVSČ stanovující výdaje paušálem, jejichž skutečný disponibilní zisk je značně vyšší než následný vyměřovací základ.

Platit dobrovolně více nebo investovat?

Osoby samostatně výdělečně činné si mohou sice dobrovolně platit více na sociálním (důchodovém) pojištění, aby měly vyšší státní důchod. Finančně výhodnější je ale včas nízkému státnímu důchodu přizpůsobit vlastní zajištění na penzi do vybraných finančních produktů odpovídajících investičnímu profilu a životnímu stylu.

Pro názornost je v Tabulce 1 vypočítán státní starobní důchod u OSVČ v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. Pro zjednodušení počítáme, že hrubý zisk ve všech předchozích rozhodných letech je v současné hodnotě na úrovni hrubého zisku za rok 2017. Výpočet důchodu je proveden již dle výpočtové formule důchodu pro rok 2018.

Tabulka 1: Výše důchodu OSVČ v závislosti na vyměřovacím základu a doby pojištění

Hrubý zisk Osobní vyměřovací základ Měsíční důchod dle doby pojištění
36 let 39 let 42 let 45 let
200 000 Kč 8 333 Kč 7 200 Kč 7 575 Kč 7 950 Kč 8 325 Kč
230 000 Kč 9 583 Kč 7 875 Kč 8 307 Kč 8 738 Kč 9 169 Kč
260 000 Kč 10 833 Kč 8 550 Kč 9 038 Kč 9 525 Kč 10 013 Kč
290 000 Kč 12 083 Kč 9 225 Kč 9 769 Kč 10 313 Kč 10 857 Kč
320 000 Kč 13 333 Kč 9 844 Kč 10 439 Kč 11 034 Kč 11 629 Kč
350 000 Kč 14 583 Kč 10 019 Kč 10 629 Kč 11 239 Kč 11 849 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.