Úterý 20. dubna. Svátek má Marcela.

Výpočet solidární daně v roce 2015

Zaměstnanci s nadstandardními měsíčními příjmy platí z příjmu nad limit i 7% solidární daň. Jaké se počítá solidární daň v roce 2015? Kdy musí zaměstnanec podat za rok 2015 daňové přiznání a kdy nikoliv? 

Solidární daň se odvádí z hrubé mzdy ze standardního zaměstnaneckého poměru nebo dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti. Za rok 2015 se platí solidární daň z rozhodného příjmu nad 1 277 328 Kč[1]. Zaměstnanci však odvádí solidární daň na měsíční bázi, když je měsíční příjem vyšší než 106 444 Kč (1 277 328 Kč : 12 měsíců).

Občané mající vysoké příjmy ze zaměstnání nad limit, kteří si přivydělávají vlastní samostatnou výdělečnou činností, si mohou v daňovém přiznání za rok 2015 případně upravit souhrnný daňový základ o ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti a po odečtení případné ztráty nemusí vzniknout povinnost platby solidární daně.

Solidární daň se neplatí z povinného pojistného

Daň z příjmu fyzických osob se u zaměstnanců vypočítává ze superhrubé mzdy, tedy hrubé mzdy zvýšené o povinné pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance (25 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění). Solidární daň se však odvádí pouze z hrubé mzdy nad limit. Solidární daň se neplatí ze superhrubé mzdy jako standardní 15% daň z příjmu fyzických osob.

Pasivní příjmy nepodléhají solidární dani

Solidární daň se odvádí pouze z práce nebo podnikání. Příjmy z kapitálového majetku, pronájmu nebo prodeje nemovitosti či movitých věcí solidární dani nepodléhají. Zdanění pasivního příjmu je tedy nižší než zdanění práce. Z příjmu z kapitálového majetku, pronájmu nebo prodeje nemovitostí se neplatí povinné sociální a zdravotní pojištění. Ani při vysokých pasivních příjmech se neplatí 7% solidární daň. Druh příjmu tedy významně ovlivňuje celkovou míru zdanění.

Praktický výpočet

Zaměstnanec pan Černý má měsíční hrubou mzdu v měsíci březnu 2015 ve výši 120 000 Kč. Kolik zaplatí na povinných odvodech pan Černý? Při výpočtu uplatňuje pan Černý pouze základní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč.

 

Text

Částka

Hrubá měsíční mzda

120 000 Kč

Sociální pojištění

7 800 Kč

(120 000×6,5 %)

Zdravotní pojištění

5 400 Kč

(120 000×4,5 %)

Superhrubá mzda

(hrubá mzda + pojistné placené zaměstnavatelem

160 800 Kč

(120 000×1,34)

Daň z příjmu

24 120 Kč

(160 800×15 %)

Solidární daň

948,92 Kč

((120 000 – 106 444) x 7 %)

Záloha na daň z příjmu po slevě

(zaokrouhleno na Kč nahoru)

22 999 Kč

((24 120 + 948,92) – 2 070)

Čistá mzda

83 801 Kč

(120 000 – 7 800 – 5 400 – 22 999)

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Kdy je nutné podat daňové přiznání?

Za rok 2015 budou daňové přiznání podávat zaměstnanci mající roční příjem ze zaměstnání nad 48násobek průměrné mzdy, tedy nad částku 1 277 328 Kč. Zaměstnanci, kteří budou odvádět solidární daň pouze v některém měsíci (např. z důvodu vyplacené odměny), přičemž souhrnná roční mzda bude do limitu, daňové přiznání za rok 2015 podávat nebudou muset.

Daňové záležitosti za zaměstnance mající roční příjem do 1 277 328 Kč za rok 2015 může provést zaměstnavatel prostřednictvím ročního zúčtování daně, přestože v některých měsících platil zaměstnanec solidární daň. Pouze zaměstnanci s roční mzdou nad limit musí podat za rok 2015 sami daňové přiznání.

Dobrovolně mohou zaměstnanci podat vlastní daňové přiznání kdykoliv. V praxi většina zaměstnanců chce, pokud je to možné, aby za ně vyřídil daňové záležitosti formou ročního zúčtování daně zaměstnavatel.[1] Za rok 2014, tedy v daňovém přiznání podávaném v roce 2015, je částka stanovena na 1 245 216 Kč.

Platíte solidární daň?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.