Pondělí 21. června. Svátek má Alois.

Volby do Evropského parlamentu: Proč se zúčastnit

Evropský parlament - EU - Evropská unie

Často slýchám: „Politika mě nezajímá.“ Na to reaguji: „A jaké daně budeš mít, tě zajímá?“ Odpověď je zpravidla jednotná: „To samozřejmě ano.“ Jenže o daních a sociálních dávkách rozhodují politici, které si zvolíme.

Evropský parlament nemá tak široké pravomoci jako národní parlamenty jednotlivých členských států. Národní parlamenty mají mnohem větší dopad na národní legislativu – výši daní, sociálních dávek a obecně nastavení příjmů a výdajů rozpočtu. Má ale dostatečné pravomoci na to, aby ovlivnil dění i v České republice.

Navrhování směrnic a nařízení zůstává pouze doménou Evropské komise. Evropský parlament ji pouze může vyzvat, aby nějaké zákonné opatření navrhla. Následně ale směrnice a nařízení Evropský parlament schvaluje.

Evropský parlament také hlasuje o vstupu nových členů do Evropské unie. Bez souhlasu Evropského parlamentu se tak nemůže EU rozšířit. A opačně – při výstupu člena z Evropské unie hlasuje o podmínkách, za kterých k „rozvodu“ dojde. V současnosti je na pořadu Brexit.

Parlament také vyslovuje důvěru Evropské komisi, a pokud se na tom shodnou dvě třetiny volených zástupců, může Evropskou komisi také odvolat.

Jedna z nejvýznamnějších pravomocí Evropského parlamentu je též schvalování rozpočtu Evropské unie. Např. pro rok 2019 počítá rozpočet EU s výdaji ve výši 148,7 mld. EUR, z nichž pouze 10 mld. EUR putuje na administrativu a správu. Zbytek peněz je určen na podporu nejrůznějších oblastí, z nichž nejvýznamnější jsou „inteligentní růst podporující začlenění“ (67,5 mld. EUR) a „udržitelný růst: přírodní zdroje“ (57,8 mld. EUR), pod kterým se skrývají i zemědělské dotace, které jsou stále jednou z nejvýznamnějších výdajových položek.

Je poměrně jednoduché si stěžovat na nejrůznější nařízení a směrnice, které komplikují život občanům i firmám. Jejich cílem je ovšem zpravidla zlepšit život, zvýšit transparentnost a posílit práva (a ochranu) občanů. To, že se občas cíl mine, je přirozené.

Jistě lze kritizovat neefektivní využívání peněz, které ze společné evropské pokladny do České republiky plynou[1]. Ovšem jsme součástí Evropské unie, a tudíž i my můžeme tento nadnárodní rozmanitý celek spoluvytvářet.

Evropský parlament začínal jako poradní orgán. Postupem času ovšem nabyl pravomoci, které mají svůj význam. A stejně jako v národním parlamentu může být politická strana zastupující konkrétní názorový proud přehlasována, nemusí ani zvolení zástupci v Evropském parlamentu prosadit svůj názor. Ale o tom demokracie je.

Politici rozhodují. Ekonomové mohou jen spočítat finanční dopady. Chcete více sociálních dávek, dotací, ochrany a jistot? Nebo nízké daně a propodnikatelské prostředí? A nebo se vrhnout do nacionalistické pasti a odříznout se od Evropské unie? I o tom se rozhoduje v nadcházejících volbách.


[1] V tomto směru je navíc černý Petr spíše na české straně. Konkrétní pravidla pro jednotlivé dotační okruhy vznikají na národní úrovni. Stejně tak jako výběrová řízení na konkrétní zakázky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.