Pondělí 29. listopadu. Svátek má Zina.

Usnadní hromadné žaloby situaci zákazníků Bohemia Energy?

Hromadné žaloby Bohemia Energy

Foto: Shutterstock

V důsledku ukončení dodávek ze strany společností ve skupině Bohemia Energy se řadě lidí zvýší náklady. Vláda v reakci na situaci opětovně schválila návrh zákona o hromadném řízení. Pomohou hromadné žaloby spotřebitelům?

Právní základ nároku na náhradu škody?

Podle informací společnosti LitFin, která sdružuje spotřebitele, jimž skupina skupiny Bohemia Energy entity oznámila ukončení dodávek, je právním základem nároku na náhradu vzniklé škody porušení smlouvy o dodávce elektřiny nebo plynu.

V té se totiž dodavatel zavázal, že za sjednanou cenu bude zákazníkům energii dodávat. Ukončením dodávek tuto smlouvu porušil a zákazníci byli nucení převést energie jinam (ať již přešli k dodavatelům poslední instance nebo si našli jiného smluvního dodavatele).

V důsledku vzniku nemalých rozdílů mezi cenou energií poskytovanou podle smlouvy ze strany Bohemia Energy a cenou u nového dodavatele vzniká podle zástupců LitFinu zákazníkům škoda. O tvrzeném porušení smlouvy a existenci nároku na náhradu škody bude muset rozhodnout soud.

Společný postup spotřebitelů

Aktuálně není možné, aby spotřebitelé v rámci řízení o náhradě škody uplatňovali své nároky společně. „Spotřebitelská organizace může dát maximálně návrh soudu, aby v zájmu spotřebitelů rozhodl, že nějaká společnost má přestat s porušováním spotřebitelských práv. Takový postup ale vůbec neřeší škodu, která spotřebitelům vznikla,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Ačkoliv je možné, aby soud řízení na základě řady dílčích žalob spojil, není jisté, že k tomu soudce přistoupí. Situaci by obrátilo i případné insolvenční řízení.

„Aktuální možnost společného postupu spotřebitelů bude záviset na tom, zda společnosti ze skupiny Bohemia Energy skončí v insolvenčním řízení či nikoliv. Možnost spojení více žalob v jedno řízení v případě civilních žalob existuje, nicméně je na úvaze soudce, zda spojení povolí,“ říká vedoucí právník Jan Eisenreich z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Hromadné žaloby z pohledu spotřebitele: Úspora času a peněz

Pokud spotřebitel podá žalobu samostatně, musí zaplatit náklady soudního řízení, přičemž výsledek je nejistý. To může řadu lidí od soudních sporů odrazovat. Průzkum Sdružení českých spotřebitelů z roku 2019 ukázal, že až 82 procent spotřebitelů by se se svým nárokem k něčí žalobě připojilo.

Stihne-li parlament zákon o hromadném řízení schválit včas, jeho aplikovatelnost na situaci zákazníků Bohemia Energy závisí ještě na okamžiku účinnosti zákona.

„Vliv na to, zda spotřebitelům zákon skutečně pomůže, budou mít i případné pozměňovací návrhy. Celý proces může navíc ovlivnit insolvenční řízení, na které by zákon o hromadném řízení vůbec nedopadl,“ doplňuje Jan Eisenreich.

Sama skupina Bohemia Energy uvádí, že v úpadku se nenachází, do hry ale může vstoupit insolvenční návrh některého z věřitelů.

Společnost LitFin oslovila zákazníky firem Bohenia Energy entity, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie, aby se svými nároky přihlásili. Nabízí profinancování soudního sporu výměnou za podíl na vymožené částce. Jde o tzv. litigační financování. Kdyby žalobce ve sporu neuspěl, náklady nese financují subjekt (jde o financování bez zpětného postihu). Odměnu ve formě podílu na vymožené částce tak žalobce platí pouze v případě úspěchu ve věci.

Návrh zákona o hromadném řízení a evropská směrnice

Proti zbrklému schválení staronového návrhu zákona o hromadném řízení se vymezila řada organizací. Například podle České leasingové a finanční asociace musíme návrh uvést do souladu s evropskou směrnicí, k jejímuž přijetí došlo až po vytvoření českého návrhu.

Také Česká bankovní asociace návrh kritizuje, obává případného zneužití institutu hromadných žalob v konkurenčním boji a vzniku „žalobního byznysu“.

Podle obou organizací lze situaci zákazníků Bohemia Energy nyní řešit s využitím existujících právních institutů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.