Středa 20. ledna. Svátek má Ilona.

Směnečníkem, aniž byste o tom věděli!

Stalo se vám, že se na vás někdo vytasil se směnkou, kterou jste v životě neviděli? Nechť vám tyto řádky přinesou pár rad, jak se v takových situacích chovat.

Zatímco v předcházejícím článku ke směnkám jsme se věnovali směnce vlastní, nynější díl se bude věnovat směnce cizí. Ta je na jedné straně trochu obtížnější, avšak pro praxi poněkud typičtější.

Pro směnku cizí je na rozdíl od směnky vlastní typické, že by měla obsahovat tři osoby. Výstavce, směnečníka a věřitele (osobu, které se platí). Na směnce cizí je pikantní to, že se spolu mohou domluvit věřitel a výstavce (dlužník), kteří svůj závazek opřou o směnku cizí, a směnečník o tom ani nemusí vědět.

Obecně bychom ji mohli definovat jako příkaz výstavce směnečníkovi zaplatit ve stanovenou dobu ve směnce určenou částku ve prospěch věřitele (remitenta).

Jaké má směnka cizí podstatné náležitosti?

  • Označení, že jde o směnku, uvedené ve vlastním textu listiny vyjádřené v jazyku, ve kterém je listina sepsána.
  • Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu.
  • Jméno toho, kdo má platit (směnečníka).
  • Údaj splatnosti.
  • Údaj místa, kde má být placeno.
  • Jméno toho, komu má být placeno.
  • Datum a místo vystavení směnky.
  • Podpis výstavce.

Na základě výše uvedených podstatných náležitostí jsme schopni sestavit směnku cizí. Mohla by vypadat například takto:

 

V Praze dne 29. dubna 2009

Dne 29. září 2009 zaplaťte za tuto směnku 50 000 Kč (slovy:-padesáttisíckorunčeských) panu Janu Moravskému.

Směnečník: Martin Chelčický
Bydliště: Rovná 14, Mělník        

Výstavce: Adam Chelčický
Růžová 383, Litoměřice

Podpis výstavce

 

Kdo četl díl věnovaný směnce vlastní, tak si uvědomí, že i směnka cizí je velmi jednoduchá listina, kterou lze vyhotovit během několika minut v podstatě kdekoli. Opět jí předchází nějaký závazek. V našem případě pan Adam Chelčický jako výstavce se zavazuje k zaplacení ve směnce uvedené částky ve prospěch pana Moravského. Na rozdíl od směnky vlastní ovšem přikazuje  třetí osobě (v našem případě svému otci Martinu Chelčickému) zaplatit uvedenou částku. Proč je tato forma směnky výhodnější pro věřitele?

Věřitel si u směnky cizí zvyšuje šanci na bezproblémové zaplacení

Samozřejmě by se do tohoto vztahu hodila i směnka vlastní, avšak pan Moravský ví, že syn není příliš důvěryhodná osoba, zatímco jeho otec v pozici směnečníka již svým závazkům dostojí. Pan Moravský ví, že při předložení směnky otci by s ohledem na potenciální ostudu k úhradě došlo bez problémů.

Směnka je platná bez ohledu na to, zda o ní směnečník ví nebo ne. Na každý pád je existence třetí osoby (směnečníka) odpovědné za závazek vhodným krokem ze strany dlužníka, jak si zajistit lepší šance na bezproblémovou úhradu závazku.

Co může udělat člověk, jestliže je směnečníkem a sám o tom neví? Podívejme se na směnku v příkladu.

Z textu směnky jednoznačně vyplývá, že nejpozději 29. září 2009 musí Martin Chelčický zaplatit panu Janu Moravanskému padesát tisíc korun. Pan Moravanský  se samozřejmě u Martina Chelčického v tento den objeví a směnku mu předloží. Martin Chelčický, jako směnečník, má dvě možnosti. Buď směnku přijme a zaplatí částku padesát tisíc korun, nebo směnku odmítne a nezaplatí.

Na odmítnutí má samozřejmě plné právo a všichni cítíme, že jakákoli jiná varianta by byla nelogická a nespravedlivá. Odmítnutím směnky otcem se jeho syn dostává do pozice dlužníka a závazek bude vymáhán pouze na něm. Směnečné právo říká, že za přijetí směnky směnečníkem je odpovědný samotný výstavce.

Proč zajišťovat pohledávky směnkami? Rychle a snadno si zajistíte pohledávku

Co dělat se směnkou, která nebyla zaplacena? Samozřejmě nezbývá než řešit svoji pohledávku žalobou. V občanskoprávním životě se směnky ideálně hodí pro zajišťování menších půjček. Jde o velmi rychle vyhotovenou listinu, která vám zajistí, že vám dlužník závazek nezpochybní, a v případě nezaplacení máte dobrou výchozí pozici u soudu.

Směnka má také preventivní charakter. Dlužník zpravidla s ohledem na pravděpodobnou ostudu při nezaplacení směnky rád svůj závazek zaplatí. Navíc lze doporučit směnku cizí, kde výstavce často přikazuje některému z příbuzných, že zaplatí. To mívá vynikající preventivní účinky.

Máte zkušenosti se směnkami?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.