Neděle 13. června. Svátek má Antonín.

Rozpočet je základ pro každého

Na finanční plánování v podniku a tvorbu rozpočtu je třeba velmi vysoce ekonomicky a finančně erudovaných lidí. Při plánování státního rozpočtu je to velmi podobné. Zřejmě nikomu tato skutečnost nepřijde zvláštní a všichni ji akceptujeme. Avšak je tady jedna entita, u které když se začne mluvit o plánování financí či rozpočtu, tak si většina lidí o autorech takových výroků pomyslí své, případně se tomu velmi pohybuje. Touto entitou je domácnost (ať již tvořena jedním člověkem či rodinou o více členech).

Při otázce: Plánovat domácí rozpočet?, nastane nejprve zděšení a pak údiv spojený s odpovědí: Proč? K čemu? Je to bohužel pozůstatek minulosti, která odnaučila lidi starat se sami o sebe a své prostředky. Stačí si vzpomenout na filmy z období první republiky. Snad neexistovala domácnost, která by si netvořila rozpočet, aby vyšla. Postupně zaopatřovací úlohu převzal stát. Bylo to pro mnoho lidí jednodušší, nemuseli se téměř o nic starat.

Rozpočet pro každého

I ti nejbohatší lidé řídí a plánují své finance. I když z pohledu těch méně bohatých by se dalo říci, že mají tolik peněz, že již nic plánovat nepotřebují. Opak je však pravdou. Bohatí lidé, aby se bohatými stali či své bohatství udrželi, se jako nejzákladnější věc museli naučit starat se o své finance a řídit je. Samozřejmě tak nečiní jen sami, ale mají na to i své odborníky. Avšak základ je vždy stejný. Stanovení a plánování rozpočtu, jeho kontrola a řízení.

Rozpočet je základním stavebním kamenem finančního plánu, ten může být docela jednoduchý a krátký. Je v podstatě shrnutí všech příjmů a výdajů. Pro lepší názornost je lze rozdělit do podkategorií.

První je popsat a zhodnotit finanční situaci. Stejně tak jako se firmy posuzují podle jejich výsledovky a rozvahy:

Víte, jaká jsou aktiva a pasiva?

Víte, odkud plynou peníze a kam odtékají?

Dokáže domácnost bez problémů splácet své dluhy?

Nejsou dluhy příliš vysoké vzhledem k příjmům?

Takové otázky si musel položit i pan Novák, který si na jaře roku 2006, ve svých 26 letech, potřeboval koupit automobil, ale jedna kapsu měl prázdnou a druhou vysypanou. Přitom na tehdejší poměry měl nadprůměrný plat (35 tis. Kč), za bydlení, vzhledem k tomu, že byl mladý a nevadilo mu sdílet třípokojový byt s dalšími dvěma lidmi, nemusel platit, v poměru k platu, závratnou sumu (5 tis. Kč). Na účtu pak neměl nulu, ale využíval „pohostinnosti“ bankovního kontokorentu. Jednoduše řečeno, i když velmi dobře vydělával, žil od výplaty k výplatě a majetek, který by se dal nazvat aktivem stále žádný. Pana Nováka začalo zajímat, kam se všechny jeho prostředky poděly.

Samozřejmě si mohl půjčit, auto by měl hned. Ale co by to udělalo s jeho již tak napjatou finanční situací? A co teprve, kdyby přišel o poměrně slušně placené místo. Udělal tedy jedinou rozumnou věc, kterou mohl. Začal si „dělat pořádek ve svých financích“.

Příjmy výdaje jsou základem

Prvním krokem při vytváření rozpočtu je vytvoření seznamu všech měsíční příjmů a výdajů. Toto je důležité pro zjištění, zda jsou výdaje na této výši vzhledem k příjmům udržitelné. Pokud jsou některé příjmy získány za delší časové období, je nutné je přepočítat na příjmy za měsíc. U pana Nováka to bylo jednoduché. Měl jen jeden příjem, ze zaměstnání.

Přistoupil tedy ke druhému kroku – rekapitulaci výdajů. Soupis všech výdajů může být překvapením daným tím, že mnoho peněz odchází splácením dluhů, trvalými příkazy nebo inkasem a je tak trochu skryto. Na to je třeba dát pozor. Pak je nutno rozdělit výdaje na nezbytné a nutné (názvy kategorií a přesnější členění) jsou libovolné. Mezi nutné výdaje můžeme zařadit ty, jejichž neuhrazením nám hrozí ztráta svobody (např. pokuty), bydlení, potraviny apod. Zbytné výdaje většina asi dokáže identifikovat a zařadí mezi ně např. alkohol, zábavu, někdo jiný zase pak oblečení apod. U p. Nováka to bylo poměrně jednoduché. Měl výrazné výdaje za bujarý noční život a utrácel naprosto bezmyšlenkovitě za různé věci, které ztrácely rychle hodnotu. Rovněž investoval spíše podle rad kamarádů než podle vlastního finančního plánu.

Pan Novák dopadl ještě celkem dobře. Začal si pravidelně tvořit měsíční rozpočet, zbavil se zbytečných výdajů a po nějaké době koupil automobil za hotové. Podobně může postupovat každý z nás. Může si vytvořit svůj vlastní program, využít excel či některý z programů, které jsou k dispozici (některé jsou zdarma, jiné placené). V každém případě to chce čas, trpělivost a ukázněnost. Ale výsledky se určitě dostaví.

Ve většině životních situací platí pořekadlo „halíře dělají talíře“ a každá ušetřená koruna se může v budoucnu hodit.

Jaký je váš rodinný rozpočet?

Zobrazit výsledky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.