CZK/€ 24.745 +0,14%

CZK/$ 22.792 +0,00%

CZK/£ 28.930 +0,33%

CZK/CHF 25.049 -0,10%

Text: Miloslav Šimek

24. 03. 2009

0 komentářů

Propadne investice pod nominální hodnotu?

 


 

dříve uvedených tabulek nelze zjistit, o kolik byl kapitálový účet pod svojí nominální hodnotou během periody. Přitom si myslím, že je to velmi podstatná emoční součást celého procesu investování.

Tabulka 15: Velikost propadu kapitálového účtu pod svůj nominál na 10 a 15letých investičních periodách v období 11/1929 – 10/2008 při jednorázové (J) a pravidelné (P) investici

Tabulka 16: Velikost propadu kapitálového účtu pod svůj nominál na 10 a 15letých investičních periodách s počátkem v období 11/1929 – 12/1969 při jednorázové (J) a pravidelné (P) investici

Popis dat a jak číst údaje je totožný jako v předešlých dílech. Byla doplněna do společné tabulky data pro jednorázovou a pravidelnou investici z důvodu přehlednějšího srovnání.

REKLAMA

Shrnutí předchozích tabulek:

  • Je patrné, že pravidelnou investicí se odstranil problematicky vysoký propad kapitálu pod nominál, který se objevoval v dřívější době a pocházel z období 30. let.
  • Tabulky ukazují víc jak 20% úspěšnost investovat jednorázově s propadem kapitálu max. o 5 % pod nominál a šanci kolem 40 % investovat jej s propadem do 10 %, což jsou poměrně příznivé ukazatele. Zároveň je třeba přihlédnout k tomu, jak vypadaly trhy, a ještě k jedné skutečnosti, viz dále.
  • Z údajů za poslední období (tab. 17), vyplývá, že existuje přibližně 15% riziko situace, kdy by náš kapitálový účet poklesl o více než 30 % pod nominál (pravidelná i jednorázová investice). Pak by skutečně již záleželo na každém, jak by reagoval. Pravděpodobnost by byla na naší straně, avšak ta neznamená záruku, že pokles nemůže pokračovat. Zde by se investor bez zkušeností a bez plánu či profesionála nacházel v dost svízelné situaci.

Tabulka 17: Velikost propadu kapitálového účtu pod svůj nominál na 10 a 15letých investičních periodách v období 1/1970 – 10/2008 při jednorázové (J) a pravidelné (P) investici

Tato oblast je dle mne dost problematická, protože 15 % není zas tak málo, aby se to nemohlo přihodit. Prodejci produktů rozhodně nemají žádný plán, co a jak udělat s klientovým portfoliem, a dokud se nestane něco velkého, budou stále klientům tvrdit, že je to jen dočasný propad a ceny se postupně vrátí zpět.

Poznámka: Článek zpracován v prosinci 2008, aktuální vývoj na trzích potvrzuje právě oněch 15 %, které se stávají skutečností.

REKLAMA

Poplatky na vstupu, management fees a skutečnost, že většina fondů je pod benchmarkem, znamená, že tato data jsou v podstatě o něco nadsazené údaje a je třeba si je ještě ponížit o poplatky!

Co na to náš pan Novák a jeho tolerance rizika?  Řekněme, že jeho povolené riziko, které považoval za dostačující, činilo -20 %. Použiji tabulku 17, a ta říká, že na 10leté periodě jsou jeho šance 74 %, na 15leté periodě 70 %. Je to hodně nebo málo?

Podívejme se na to zcela obráceně – jaké je riziko, že nastane nepříznivá situace – víc než 25 %. Můj přístup mi říká, že je to příliš na to, abych se tím nezabýval. Jak již bylo řečeno v úvodu seriálu, trhy se mění společně s lidmi, kteří na nich obchodují. Vše se zrychluje, centrální banky mají své zájmy podporovat a chránit trh, zájmy mají i investiční společnosti a další.

Protože tabulky obsahují celé skončené periody, chybí v nich údaje za období započaté od prosince 1998 (perioda 10 let) a od prosince 1993 (perioda 15 let). Abychom se analýzou co nejvíce přiblížili aktuálnímu dění, zaměřil jsem pozornost na prvních 24 měsíců od 12/1993 a od 1/2000 po současnost. Tím vlastně zjistím maximální propad pod nominál v úvodu každé dlouhodobější periody, což pro tyto účely je postačující. Smysl to má pro jednorázové investice, zde je jedno, kdy propad nastane, v absolutní výši bude stále stejný, protože se poměřuje k nominálu.

U pravidelných investic je ze začátku cyklu na kapitálovém účtu mnohem méně a jedinec bývá odolný větším výkyvům. Navíc v případě nepříznivého vývoje je to pro něj vlastně ten správný vývoj trhu, jak jsem zmiňoval již dříve. Proto následující tabulka zahrnuje pouze jednorázovou investici.

Tabulka 18: Velikost propadu kapitálového účtu pod svůj nominál během prvních 24 měsíců dlouhodobé periody s počátkem v období 12/1993 – 10/2008  a 1/2000 – 10/2008 při jednorázové investici

Šance pana Nováka, že zvládne riziko trhů s jeho tolerovaným propadem 20 % se významně zmenšila, v období od roku 2000 činí jen 63 %, tedy potencionální riziko je 37 %. To jej překvapuje. Zde celý proces investice dostává další rozměr – emoční. Pokud by pan Novák o tomto vůbec nevěděl, jak by se asi v takové chvíli zachoval? To je otázka, na kterou lze opravdu stěží odpovědět.

V minulých dílech zmíněný “sázkař“ používal různé tabulky. Pan Novák také, sledoval tabulky výkonností fondů jako většina lidí, protože jsou všude udávány a je jednoduché si je dohledat na internetu. Co ale dělá, pokud se rozhoduje dle výkonnosti? Upřednostňuje zisk, výdělek, profit a kde je riziko?

Výše uvedené tabulky mohou panu Novákovi pomoci si uvědomit, že může nastat situace, kdy se jeho 100 tis. Kč sníží na 70 tis. Kč. A co víc tento pokles může být velmi rychlý, neboť poklesy mají větší hybnost a razanci než růsty. Pan Novák by si měl sám položit otázku, jestli je opravdu schopen tuto reálnou budoucnost přijmout a přihlédnout k tomu, že tento stav může přijít kdykoliv, třeba na počátku.

Pokud mu tento výhled není příjemný, může jej samozřejmě ignorovat s úsudkem, že to nějak zvládne nebo bude mít štěstí a propad bude nižší. Přeci kolega už také investoval. Nebo se nad tím pozastaví a popřemýšlí, jak toto reálně blízké riziko propadu omezit. Tento způsob uvažování už je v souladu s běžným konáním člověka, kdy se přirozeně snaží přijímat jen přiměřené riziko.

Možností, jak to provést, má několik, např.

  1. může na investování rezignovat, popř. se zaměří na jiná, méně volatilní aktiva, nebo
  2. sníží investovanou částku tak, aby i 30% propad byl emočně přijatelný, třeba na 60 tis. Kč, pak by případný propad ve výši 30 % představoval 18 tis. Kč, což je přibližně částka, kterou byl ochoten nést jako riziko (původně riziko 20 % ze 100 tis. Kč), nebo
  3. pochopí, že zde od svého známého, finančního poradce, od kterého má stavební spoření, nemůže mnoho očekávat a začne hledat skutečného investičního poradce, což je úkol velmi nelehký, nebo
  4. začne  se mnohem více osobně zajímat o diverzifikaci, její podstatu a hlavně aplikaci do praxe a
  5. vědomosti získané z předchozího bodu jej mohou ještě více povzbudit a začne se zajímat o dění na trzích, změní přístup, začne vyhledávat sofistikovanější způsoby než jen strategii “Buy &Hold “, začne se vzdělávat a z investora se může stát obchodník.

Tolik tedy dnes k definování, konkretizování a ohraničení rizika. Tímto bych ukončil statistickou část o rizicích. Považuji zde uvedené údaje za dostatečné informace pro širokou veřejnost, aby si mohl každý udělat ucelenější pohled na stále poradci doporučovanou strategii “Buy & Hold“.

Od následujícího dílu se zaměřím na oblast, proč se v dobách poklesu trhů najdou profitující osoby, čím se odlišují od davu (skupiny), a pokud jste se nesetkali s pojmem pozitivní očekávání v souvislosti s trhy, dojde i na něj. Je existence pozitivního očekávání dostačující podmínkou k dosažení zisku? V dalším díle budeme hledat odpověď.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz

 Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *