Sobota 25. září. Svátek má Zlata.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu: Zaplaťte do osmi dnů po podání daňového přiznání!

Podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob není zdaleka poslední povinností poplatníka. Je nutné vypořádat případné závazky vůči zdravotní pojišťovně, u které je poplatník pojištěn, a také vůči Okresní správě sociálního zabezpečení. Jak na přehled pro zdravotní pojišťovnu?

Doplatek musí být zaplacen do osmi dnů od podání přiznání – stejně jako vloni

Pokud nemáte hotové daňové přiznání nebo ho zatím nemáte podané na finančním úřadu, tak rozhodně přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2010 nepodávejte. Lze doporučit následující posloupnost:

 • Vyplnit nebo nechat si vyplnit daňové přiznání a nejpozději do 31. 3. 2011 podat na finančním úřadu.
 • Následujícím krokem  by měla být cesta na zdravotní pojišťovnu. Přehled je možné podat sice nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být podáno přiznání na finančním úřadu, avšak pozor! Podobně jako vloni existuje lhůta, že případný doplatek pojistného je nutné zaplatit nejpozději do osmi dnů od faktického podání daňového přiznání. A to je termín veskrze šibeniční.

Metodika výpočtu a vnesení dat stejná jako vloni. Formuláře mohou překvapit pouze výrazně odlišnou grafickou úpravou

Logickou otázkou může být to, zda se do vyplňování přehledu mají pouštět lidé, kterým daňové nebo odvodové záležitosti toho zrovna moc neříkají. Odpovědět lze asi následovně:

 • Všichni, kdo zvládli vyplnit daňové přiznání sami, určitě zvládnou i přehled k ZP (je podstatně jednodušší).
 • Ti, kdo zvládli přehled vloni, tak ho musí zvládnout i letos – metodika výpočtu je úplně stejná (pouze se změnilo pár koeficientů vyplývajících ze změn průměrné mzdy v jednotlivých letech – 2009 a 2010). V žádném případě se nesmíte nechat rozhodit u některých pojišťoven rozdílnou grafickou podobou formuláře za rok 2010 a 2009.
 • Ti, kdo to zkouší úplně poprvé, tak to ve většině případů zvládnou. Formuláře mají detailní pokyny – správně "poučení". Pouze asi dva řádky vyžadují aplikaci určitých ustanovení zákona, avšak jsou dobře popsány přímo ve formuláři.

Zdravotní pojišťovna s nejvíce pojištěnci – VZP ČR – dramatickým způsobem změnila grafickou podobu přehledu oproti jeho loňské verzi. Vloni byl dvoustránkový, zatímco letos se vešel na stranu jednu. Při detailním rozboru jednotlivých řádků je ovšem patrné, že způsob výpočtu zůstává stejný. Pro srovnání obou verzí, klikněte na tyto odkazy, kde najdete vyplněný přehled za rok 2009 u VZP ČR.

Obr. 1 a 2: Loňská podoba přehledu VZP

Obr. 3: Letošní podoba přehledu VZP

Poučení k formuláři postačí k pochopení jeho podstaty

Než začnete přehled vyplňovat, tak se ujistěte, zda máte před očima "Poučení" k formuláři. Součástí přehledu jsou totiž pokyny, které celou orientaci v problematice výrazným způsobem usnadňují.

Přehled vyplňuje OSVĆ, která si vedle příjmů ze zaměstnání vydělávala na živnostenský list.

Příklad: OSVČ si k zaměstnání přivydělávala jako grafik. Z podnikání na živnostenský list měl poplatník příjmy ve výši 75 000 Kč a související výdaje 32 000 Kč.

 • Oddíl 1 – identifikace pojištěnce – zde nevidím žádný problém při vyplňování.
 • Oddíl 2 – Prohlášení pojištěnce – zde musí poplatník uvést povinnost či zproštění od placení záloh a zdůvodnit jej. V našem případě poplatník neplatil zálohy, neboť byl v průběhu roku 2010 zaměstnán. Zároveň v důsledku zaměstnaneckého poměru nebyl stanoven ani v jednom z měsíců minimální vyměřovací základ.
 • Oddíl 3 – víceméně jasné – poplatník uvádí, zda má povinnost podat DP a zda využívá služeb daňového poradce.
 • Oddíl 4 – klíčový oddíl pro výpočet případného doplatku – na řádku 1 se uvádí příjmy z podnikání a na řádku 2 se uvádí výdaje z podnikání (přenáší se to z daňového přiznání). V řádku 3 bude 0. Výjimkou budou pouze poplatníci se souběhem z příjmů jako OSVČ a jako zaměstnance, jejichž příjmy převyšují v úhrnu 1 707 048 Kč. Na řádku 4 jde o počet měsíců, kdy poplatník vykonával samostatně výdělečnou činnost (12). Pak už je to jen matematika, kdy veškeré vstupy jsou uvedeny přímo v tiskopise. 
 • Oddíl 5 – do řádku 41 napíšeme uhrazené zálohy v roce (v našem případě 0) a v řádku 43 vyčíslíme doplatek jako rozdíl řádku 41 a řádku 16.
 • Oddíl 6 – týká se nové výše zálohy – jsme povinni ji vypočíst, avšak s ohledem na další trvání pracovního poměru bude i pro rok 2011 nulová výše zálohy.

Podáváte Přehled zdravotní pojišťovně?

Nahrávání ... Nahrávání ...

5 komentářů: “Přehled pro zdravotní pojišťovnu: Zaplaťte do osmi dnů po podání daňového přiznání!”

 1. Hatex napsal:

  Moc děkuji za tento vzor

 2. Pan Jan napsal:

  Kdepak, termín pro podání DP je 1. dubna. Podívejte se na znění zákona nebo na oficiální kalendář na webu daňové správy http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dane_dan_kalendar_58964.html.

  Viz například také http://aktualne.centrum.cz/finance/penize/dane/clanek.phtml?id=689869

 3. Pan Jan napsal:

  Proboha, pane Zdražile. Čekal jsem, že po té loňské ostudě na iDnesu (zásadní chybu v textu o vrácení přeplatků jste přes urgenece čtenářů dosud neopravil) už nebudete podobné rady poskytovat. Bohužel i v tomto novém textu máte chybu. Zřejmě jste si nevšiml, že termín pro podání daňového přiznání už není 31. března, nový daňový řád jej posunul.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.