CZK/€ 25.350 +0,12%

CZK/$ 23.394 +0,17%

CZK/£ 29.700 +0,45%

CZK/CHF 26.625 +0,25%

Text: Zbyněk Drobiš

08. 12. 2017

0 komentářů

Pozor na platnost darování finančních prostředků přístupem k internetovému bankovnictví

 

Nejvyšší soud řešil v nedávné době případ platnosti darování finančních prostředků umožněním přístupu k bankovnímu účtu prostřednictvím internetového bankovnictví. Jaké byly okolnosti případu před Nejvyšším soudem?

Loading 

Darování mezi nejbližšími příbuznými je poměrně běžné. Bohužel v některých případech nastane natolik výrazné zhoršení mezilidských vztahů mezi dárcem a obdarovaným, že se dárce domáhá vrácení daru. Občanský zákoník vymezuje podmínky, za kterých může dárce platně odvolat darování zejména pro svou nouzi a nevděk obdarovaného.

Žádost o vrácení daru

Soudní spor, který v konečném stádiu řešil Nejvyšší soud, vycházel ze situace, kdy senior daroval postupně své rodině značné finanční prostředky, a to formou zrušení a vyplacení penzijního připojištění, prodejem osobního automobilu a mimo jiné také poskytnutím přístupu k bankovnímu účtu pomocí internetového bankovnictví.

Dárce se následně vůči svému vnukovi domáhal vrácení částky ve výši cca 430 000 Kč z titulu bezdůvodného obohacení, které zahrnovalo rovněž 59 000 Kč, které vnuk vybral z bankovního účtu dárce prostřednictvím přístupu k internetovému bankovnictví.

Tip: Odvolání daru pro nevděk

REKLAMA

Jak rozhodovaly soudy

Soud prvního stupně a rovněž odvolací soud zamítl žalobu dárce na vydání bezdůvodného obohacení. Soudy takto rozhodly zejména s odůvodněním, že provedeným dokazováním bylo zjištěno, že dárce platně projevil svobodnou vůli postupně obdarovat svého vnuka. Dárce rovněž poskytl vnukovi generální plnou moc ke správně majetku.

Dárce podal dovolání k Nejvyššímu soudu, kterému bylo částečně vyhověno pouze v rozsahu částky ve výši 59 000 Kč představující výběry z bankovního účtu dárce.

Tip: Odvolání daru pro nouzi

Darování přístupem k internetovému bankovnictví?

Nejvyšší soud vymezil, že finanční prostředky, které převzal peněžní ústav, nelze darovat způsobem prohlášení vkladatele, že daruje tyto finanční prostředky třetí osobě. Nelze tak platně uznat darování formou poskytnutí přístupu k internetovému bankovnictví pro bankovní účet.

REKLAMA

K tomuto Nejvyšší soud:

„Vkladem se rozumí svěřené peněžní prostředky, které představují závazek peněžního ústavu vůči vkladateli na jejich výplatu při splnění zákonných podmínek; jinak řečeno, vklad je pohledávka vkladatele vůči peněžnímu ústavu. Složením vkladatelem a převzetím peněžním ústavem opouštějí finanční prostředky majetkovou sféru vkladatele a stávají se majetkem peněžního ústavu. Z uvedeného vyplývá, že peněžní prostředky, jež převzal peněžní ústav (vklad), nelze darovat tím způsobem, že vkladatel s úmyslem obdarovat předá vkladní knížku (na jméno) třetí osobě, případně prohlásí, že jí peněžní prostředky (vklad) poskytuje jako dar.“

Celé znění rozhodnutí Nejvyššího soudu naleznete na webových stránkách soudu (www.nsoud.cz) pod spisovou značkou 33 Cdo 5578/2016.

V případě řešení obdobné problematiky doporučujeme konzultovat s právníkem k posouzení vašeho případu, a to s ohledem na individualitu každého případu, vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Dětský účet

Dětský účet: jaký dětem založit?

Spatřit dítě s platební kartou, které se marně snaží dosáhnout na ovládací panel bankomatu, není v dnešní době výjimečné. Banky by měly proto zvážit přistavit k zařízení i stupátka, protože děti dnes mohou dostat první kartu dříve, než vůbec dosáhnou na tlačítka přístroje. Vyplatí se takové „horolezectví“ spíše bankám, […]

Text: redakce

20. 08. 2020


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *