CZK/€ 24.660 +0,10%

CZK/$ 25.565 +0,12%

CZK/£ 27.628 +0,20%

CZK/CHF 25.946 +0,64%

Text: Radovan Novotný

20. 02. 2015

1 komentář

Pozor na termínované vklady, mají skryté pasti!

 


 

Panu Novákovi, kterému je 46 let a skončilo mu stavební spoření, na účtu nově leží 140 tisíc korun. Zástupce jeho stavební spořitelny mu radil, aby ihned založil nové stavební spoření a vložil celou sumu nastřádanou v předchozím spoření. Nabídka spočívala v odpuštění poplatku za uzavření a nad rámec základní úrokové sazby ve výši 1 % p.a. také úrokový bonus ve výši 0,7 % p.a., splatný po šesti letech. Nabídku klient odmítl a dobře udělal – efektivní úročení a nelikvidita hovoří proti.

Na svém spořicím účtu tak má pan Novák celkem 180 tis. Kč (v tom provozní rezerva 40 tis. Kč), bydlí se svou rodinou ve vlastním bytě. Peníze nechce utratit, ale chce je mít ve střednědobém výhledu (maximálně pěti let) k dispozici. Vzhledem ke svému přesvědčení a zkušenostem nechce klient slyšet o žádném riziku a odmítá jakékoli rizikovější investice. Potřeby klienta by tak možná mohl pokrýt vhodně vybraný termínovaný vklad.

Hledání termínovaného vkladu na dva roky

Protože klient nechce slyšet o žádném riziku, hledáme vhodný termínovaný vklad, který by mu v horizontu pěti let zaručil alespoň udržení kupní síly peněz. Nejprve zkusme vyhodnotit výsledky vázání prostředků na dva roky. Následující Tabulka 1 zachycuje čtyři aktuálně nejlepší nabídky při vázanosti na dva roky.

Tabulka 1: Měřeno úrokovou sazbou aktuálně nejlepší nabídka termínovaných vkladů ve výši 140 tis. Kč na dva roky (únor 2015, předpoklad srážkové daně z úroků ve výši 15 %)

Banka nebo družstevní záložna

Úroková sazba

REKLAMA

Výsledek po dvou letech

Poznámka

ANO spořitelní družstvo

2,5 % p.a.

Čistý úrok 5 950 Kč

Celkem 145 950 Kč

Úroky připisovány na konci termínovaného vkladu.

Záložna, nutno uhradit členský vklad (aktuálně 1000 Kč, splatné do tří let od vzniku členství).

J&T Banka

2,4 % p.a.

Čistý úrok 5 770 Kč

REKLAMA

Celkem 145 770 Kč

Roční připisování úroku, úrok kapitalizován.

Podmínka: vklad min. 500 tis. Kč.

Záložna Creditas, spořitelní družstvo

1,75 % p.a.

Čistý úrok 4 165 Kč

Celkem 144 165 Kč

Měsíční výplata úroku.

Záložna, nutno uhradit členský vklad (aktuálně 100 Kč). 

ZUNO Bank

1,25 % p.a.

Úrok 2 975 Kč

Celkem 142 975 Kč

REKLAMA

Úroky připisovány na konci termínovaného vkladu.

Nabídka s úrokem 2,5 % p.a. poskytovaná záložnou ANO, vypadá nejlépe. Podmínkou ale je stát se členem této družstevní záložny a složit členský vklad ve výši 1000 Kč. Vstupní vklad činí jednu korunu, a zbývajících 999 korun je člen povinen složit do tří let. Druhá nabídka ve výši 2,4 % ročně, nabízená J&T Bankou, je ovšem podmíněna vložením minimálně 500 tis. Kč. Další v pořadí je záložna Creditas, která nabízí 1,75 % ročně. V případě využití této nabídky by pan Novák každý měsíc dostal 173 korun úroku. Lepší něco než nic, vždyť dva roky utečou jak voda.

Možná by se pro některou z těchto nabídek mohl pan Novák rozhodnout. Pro využití nabídky hovoří to, že za stávajících trendů mohou úrokové sazby spořicích účtu mířit ještě více k nule, proti naopak nelikvidita a riziko inflace.

Hledání termínovaného vkladu na pět let

Nyní nahlédněme na nabídky v případě termínovaného vkladu na pět let. Pokud by pan Novák mohl uložit 500 tis. Kč, pak by mohl využít nabídku na termínovaný vklad Evropsko-ruské banky, která v případě pětileté vázanosti nabízí úrokovou sazbu 2,7 %; nebo nabídky J&T Banky s roční úrokovou sazbou 2,6 %. Zdánlivý rozdíl mezi sazbami by zde stíral způsob připisování úroků: Evropsko-ruská banka připisuje na konci, zatímco J&T Banka ročně, úrok se kapitalizuje a uplatní se složené úrokování.

Vraťme se ale na zem od nabídek s podmínkami a řešme pana Nováka, který chce uložit těch 140 tis. Kč ze stavebka. Za tímto účelem byla sestavena Tabulka 2, shrnující aktuálně nejlepší nabídku termínovaných vkladů pro uvažovaný horizont pěti let. Bylo snahou shrnout jak nabídky bank, tak nabídky záložen.

Tabulka 2: Měřeno úrokovou sazbou aktuálně nejlepší nabídka termínovaných vkladů ve výši 140 tis. Kč na dva pět let (únor 2015, předpoklad srážkové daně z úroků ve výši 15 %)

Banka nebo družstevní záložna

Úroková sazba

Výsledek po dvou letech

Poznámka

ANO spořitelní družstvo

2,95 % p.a.

Čistý úrok 17 552 Kč

Celkem 157 552 Kč

Úroky připisovány na konci doby trvání vkladu.

Záložna, nutno uhradit členský vklad (aktuálně 1000 Kč, splatné do tří let od vzniku členství).

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

2,9 % p.a.

Čistý úrok 17 255 Kč

Celkem 157 255 Kč

Měsíční výplata úroku.

Záložna, nutno uhradit členský vklad (aktuálně 1 Kč).

Záložna Creditas, spořitelní družstvo

2,8 % p.a.

Čistý úrok 16 660 Kč

Celkem 156 660 Kč

Úroky připisovány na konci doby trvání vkladu.

Záložna, nutno uhradit členský vklad (aktuálně 100 Kč). 

2,6 % p.a.

Čistý úrok 15 470 Kč

Celkem 155 470 Kč.

Měsíční výplata úroku.

Záložna, nutno uhradit členský vklad (aktuálně 100 Kč).

Evropsko-ruská banka

2,4 %   p.a.

Čistý úrok 15 275 Kč

Celkem 155 275 Kč

Úroky připisovány na konci doby trvání vkladu.

První v pořadí končí záložny. Pokud by pan Novák využil nabídky záložny AKCENTA, musel by vložit 1 korunu členský vklad a každý měsíc by mohl inkasovat úroky ve výši 287 korun. Slušné a lákavé, jen pokud by nabídku nekomplikovala skutečnost, že od 1. ledna 2015 došlo k účinnosti novely zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech.

Od 1. 7. 2015 bude nově platit, že „souhrn zůstatků vkladů člena v družstevní záložně spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu. Toto pravidlo znamená, že depozita vložená do družstevní záložny nad desetinásobek souhrnu členských vkladů daného člena budou obecně umožněna, avšak nebudou úročena.“

Pokud by pan Novák založil vklad ve výši 140 tis. Kč u družstevní záložny ve druhé polovině letošního roku, musel by složit členský vklad ve výši 14 tisíc korun. Členský vklad ale není úročen, je součástí základního kapitálu družstva – a není tedy pojištěn jako depozitum.

Po přechodné období platí, že pro depozita vložená před 1. 7. 2015 bude omezení uplatňováno až od ledna 2018. V případě kdyby pan Nováka svůj vklad založil v první polovině letošního roku, povinnost složit členský vklad ve výši 14 tisíc korun by nastala až od ledna 2018. Pokud by tak neučinil, jeho vklad by od této doby nebyl úročen! Takovou alternativu panu Novákovi moc doporučovat nebudeme.

Když z výše popsaného důvodu vyloučíme z nabídky na pětiletém horizontu družstevní záložny, zbývá hledat v nabídkách bank. Zde se vítězem stává Evropsko-ruská banka, i když třeba ještě před měsícem by jí konkurovala nabídka Equa Bank.

Pokud by se pan Novák rozhodl pro pětiletý vklad s úrokem připisovaným na konci trvání vkladu, má to ale ještě jeden háček. V průběhu doby vázání se může změnit legislativa týkající se zdanění inkasovaných úroků a čistý úrok tak může být nižší.  

Vázat nebo nevázat – to je to oč tu běží

Velmi diskutabilní je, zda má smysl za stávajících úrokových podmínek na těch pět let vůbec vázat. Co když se rozběhne inflace? Co když pan Novák bude peníze v průběhu této doby potřebovat? Diskuse k tomuto tématu může nabývat mnoho rozměrů. Když náhle bude pan Novák za rok nebo dva potřebovat peníze, bude nucen vzít si úvěr a platit dluhovou službu. Když povyskočí inflace, povyskočí i úrokové sazby. Z těchto hledisek je lepší mít peníze v pohotové, likvidní podobě na spořicím účtu.

Pokud ale bude přetrvávat deflační prostředí a cenová inflace se bude držet pod jedním procentem, využití nabídky termínovaného vkladu může přinést reálný výnos ve výši jednoho procenta a třeba i více. Začínáme se učit žít v prostředí nízkých úrokových sazeb, kdy centrální banky slibují, že budou nízké úrokové sazby držet delší dobu. Úroky na většině spořicích účtů již spadly pod 1 % p.a. a banky o likviditu nemají zájem – vždyť je jimi levně zásobuje centrální banka.

Bude-li se opakovat nějaký šok, jako byla poslední globální finanční krize, je ale možné, že krátkodobé úroky povyskočí nahoru. Jenže nemusí jít o závratné změny, v průběhu minulých otřesů na finančních trzích se úroky na jednom z relativně lepších spořicích účtů, držely po dobu 3 let na průměrné hodnotě 2,5 procenta ročně.

Graf 1: Historické ohlédnutí za úročením likvidního spořicího účtu ING konto jako možného reprezentanta vývoje úrokových sazeb

urokove-sazby-ing-bank

Zdroj: ing.cz

V situaci pana Nováka a s ohledem na jeho investiční cíle i averzi k riziku lze dvouletý nebo pětiletý vklad doporučit. Protože ale nemáme křišťálovou kouli, zhodnotíme výsledek rozhodnutí až za několik let. Můžete namítat, že by bylo vhodnější panu Novákovi doporučit, aby do svého portfolia přidal i nějakou jinou složku. V případě finančních otřesů by mohl třeba dobře nakoupit ve výprodejích a nastřádané peníze zhodnotit. Ale co dělat – koně lze přivést do vody, ale nelze ho přinutit, aby se napil.

Vstoupit do diskuze 1 komentář

Zdroj a více informací: CII750.cz


Související články

Štěpánek: ECB proplouvá mezi Skyllou a Charybdou vysoké inflace a nebezpečím fiskální havárie

Evropská centrální banka (ECB) je v mimořádně složité situaci – udržet soudržnost eurozóny a přitom bojovat s vysokou inflací. Na to, jak se ECB daří s těmito výzvami bojovat, odpověděl redakci Investujeme.cz Pavel Štěpánek, hlavní ekonom společnosti Fondee a bývalý člen bankovní rady ČNB.

Text: Milan Vodička

Foto: Fondee

21. 09. 2022


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

 
 
 

 
  • Soukup

    24 února, 2015

    Má ANO spořitelní družstvo něco společného s Babišem? Asi jo, že. Sotva by si nějaká firma dala to hnusné jméno ANO, kdyby neměla nic s Babišem a jeho stranou společného.

    Odpovědět