CZK/€ 25.255 -0,10%

CZK/$ 23.195 +0,28%

CZK/£ 29.968 -0,22%

CZK/CHF 26.069 -0,33%

Text: Zbyněk Drobiš

07. 04. 2014

0 komentářů

Pozor na obchodníky: Nadměrné obchodování poškozuje zákazníky

 


 

Nadměrné obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry, tzv. churning nebo čeření účtu, je neetická praktika v oblasti podnikání na kapitálových trzích a představuje porušení zásady jednat kvalifikovaně, čestně, spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka dle § 15 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Negativní následek pro zákazníka je v placení velmi vysokých provizí, poplatků nebo úroků za úvěr za uskutečnění obchodů na účet zákazníka.

Vysoké náklady spojené s obchodováním vedou k nutnosti dosažení vyšších výnosů k zajištění ziskovosti obchodování, což nese další riziko pro zákazníka.

Základní podstata nadměrného obchodování spočívá ve skutečnosti, že obchodník s cennými papíry má kontrolu nad účtem zákazníka a provádí nevýhodné transakce pro klienta, ale velmi profitabilní pro obchodníka prováděním nadbytečných obchodů generující zvýšený zisk z hrazených poplatků klientem.

Nadměrné obchodování na účtu zákazníka není zcela novou nekalou praktikou, ale dlouholetým nešvarem podnikání na kapitálovém trhu. Komise pro cenné papíry již v roce 2006 uveřejnila výkladové stanovisko k otázce nadměrného obchodování, které je základním dokumentem pro posuzování jeho přítomnosti na účtu zákazníka.

Tip: Výkladové stanovisko lze vyhledat na internetu pod označením STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006. Zajímáte-li se o problematiku nadměrného obchodování, můžeme jedině doporučit dané stanovisko detailně prostudovat.

Každý případ nadměrného obchodování je nutné posuzovat samostatně a hodnotit komplexně ve vztahu k účtu zákazníka. K prokazování nadměrného obchodování se využívá tří kritérií, a to:

  • kontrola obchodníka s cennými papíry nad zákazníkovým účtem;
  • odpovědnost za správní delikt;
  • nadměrnost obchodování.

K otázce splnění první podmínky, a to kontroly obchodníka s cennými papíry nad zákazníkovým účtem, se vychází zejména ze skutečnosti, že obchodník s cennými papíry obhospodařuje účet zákazníka na základě vlastního uvážení, tedy má kontrolu nad objemem a frekvencí obchodování. Tato podmínka je rovněž splněna v případě faktické kontroly obchodování na účtu zákazníka. Faktická kontrola obchodování na účtu zákazníka nastává v případech, kdy se prokáže, že se zákazník u většiny svých obchodů řídil doporučeními obchodníka s cennými papíry.

Ke splnění druhé podmínky, a to odpovědnosti za správní delikt, se vychází z objektivní odpovědnosti bez zavinění s možností liberace při prokázání vynaložení veškerého úsilí k zabránění porušení právní povinnosti.

Nejtěžším úkolem při prokazování churningu je splnění třetího kritéria, a to samotné nadměrnosti obchodování. Při analýze účtu zákazníka z hlediska přítomnosti nadměrného obchodování se klade důraz na nepřiměřeně vysoký obrat na účtu, časté nákupy a prodeje investičních nástrojů a hrazení vysokých poplatků. Vždy se musí vycházet z principu, že pro stanovení nadměrnosti obchodování není určujícím kritériem fakt, že obchodování je ztrátové nebo ziskové. K posouzení, zda u konkrétního zákazníka lze zvažovat nadměrnost obchodování je nutné jeho zařazení do jedné z kategorií zákazníků s ohledem na jeho cíle, finanční situaci, investiční strategii a vztah k riziku.

V několika málo soudních rozhodnutí, která jsou v dané problematice k dispozici, byly využity znalecké posudky od odborníků z akademického prostředí se zaměřením na finance a kapitálový trh k určení nadměrného obchodování na účtu zákazníka. Pro investora bude tedy zajištění relevantní analýzy, zda je, či není poškozeným investorem, otázkou velmi problematickou.

Má-li investor podezření, že byl poškozen nadměrným obchodováním, a je připraven žádat odškodnění v civilněprávní rovině, bude nutné vyhledat odborníky na právo kapitálových trhů s procesními zkušenostmi k posouzení veškerých aspektů jeho případu.

V následujícím článku si představíme jednotlivé nástroje, které definovala Česká národní banka k posuzování nadměrného obchodování na účtu zákazníka.

Loading

Vstoupit do diskuze 0 komentářů


Související články

dětská autíčka cars

Insolvence pojistitele již nebude v EU problém

Povinné ručení na segwaye a elektrokola či plné odškodnění obětí dopravních nehod i v případě insolvence pojistitele… Evropský parlament a Rada EU budou řešit návrh Evropské komise (EK) na změnu motorové směrnice. Česká republika je o krok napřed.

Text: Jana Zámečníková

03. 07. 2018


Diskuze k článku

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna, vyžadované informace jsou označeny hvězdičkou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *